Modern Informatieverkeer

Modern Informatieverkeer

Op weg naar semantische interoperabiliteit

 

Jan van Til

 

 

 

Verkeer – zo alledaags, zo soepel

Vraagt u zich ook wel eens af wat al die honderdduizenden verkeersdeelnemers drijft? Elke dag opnieuw gaan zij op weg. Met wisselende doelen. Over verschillende routes. Naar allerlei bestemmingen. Zij manifesteren zich als verkeersdeelnemer en voorzien op die manier in eigen behoeften en/of die van anderen.

Verwondert u zich ook wel eens over de souplesse waarmee al die individuele verkeersdeelnemers hun vele aaneengeschakelde verkeersbewegingen maken? Met auto en/of openbaar vervoer van Utrecht naar Parijs… een fluitje van een cent. Met het vliegtuig naar de andere kant van de wereld… routine.

We beschikken over één grote enkelvoudige verkeersinfrastructuur van vergaand overeenstemmende wegenstelsels, bewegwijzering, verkeersregels voor ordelijk en berekenbaar gedrag, verkeershandhaving, ondersteunende diensten enzovoort.

En die enkelvoudige verkeersinfrastructuur ‘voegt’ zich soepel naar een veelheid aan zo heel verschillende verkeersdeelnemers. Zonder dat zij zich ook maar één moment ‘bekommert’ over de zo heel specifieke wensen van welke individuele verkeersdeelnemer dan ook maar.

 

Ongekende gebruiksmogelijkheden dankzij ontkoppeling

Het klinkt mogelijk wat paradoxaal, maar het is juist deze vergaande òntkoppeling van enerzijds behoeften en anderzijds voorzieningen die enorme variatie in samenhangend gebruik van verkeersinfrastructuur mógelijk maakt. Hoe algemener bruikbaar de enkelvoudige verkeersinfrastructuur – hoe gevarieerder een veelheid aan individuele, wisselende, veranderlijke, enzovoort verkeersdeelnemers haar als een coherent geheel voor eigen karretje kan spannen.

En – laat ik het maar direct zeggen – ook voor Modern Informatieverkeer is de notie van òntkoppeling van behoeften enerzijds en voorzieningen anderzijds van groot belang.

 

Informatie-uitwisseling vandaag – digitaal gekkenhuis

Vindt u het ook zo gewoon dat dag in dag uit wereldwijd karrevrachten informatie van hot naar haar worden gekopieerd? Informatie-uitwisseling is de term ervoor. Via digitale snelweg wil elke belanghebbende immers over een eigen kopie van dergelijke vrachtjes beschikken. Voortvarend bouwen we – ieder voor zich – voort aan alsmaar grotere informatiehooibergen.

Vindt u dat (nog) gewoon? Ik niet (meer).

Bent u er al aan toe om het (schoorvoetend) toe te geven? Ik wel. Ja, we hebben onszelf een digitaal gekkenhuis gecreëerd. En we gaan er nog dagelijks mee door. Overal bevinden zich informatie-kopieën. Wie weet nog wat het origineel is, wat de kwaliteit ervan is en waar het zich bevindt? Overal – bij organisatie en particulier, bij overheid en burger – stapelen de kopieën van kopieën van… zich als zwerfvuil op langs een veelheid aan verkeersaders voor informatieverkeer. Welke deelnemer aan informatieverkeer durft zich er nog zonder enige reserve van te bedienen?

 

Dit is het begin van een artikel dat najaar 2008 op deze website zal verschijnen. Digitale gekkenhuizen, informatiehooibergen enzovoort zijn niet langer ‘nodig’. Met Modern Informatieverkeer start u uw saneringsoperatie. U gaat op weg naar semantische interoperabiliteit. Sinds lange tijd haalt u opgelucht adem.

 

 

 

Augustus 2008, 2008 © Jan van Til