2008

2008.01 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn veelal afkomstig uit reacties op LinkedIn, Via Nova Architectura, artikelen in Computable en e-mail die ik verstuurde in de periode januari en februari 2008. De volgorde van de fragmenten is chronologisch.

 

01. Wat er in 2012 staat te gebeuren? Who knows… In juni 2007 presenteerde ik tijdens een “kennissessie” voor (hoofdzakelijk) IT-ers van Gasunie “Informatieverkeer in 2012”. 2012 had ik daarbij lukraak gekozen: ‘gewoon’ vijf jaar vooruit. Ver genoeg vooruit om allerhande ge-jamaar bij voorbaat voorbij te zijn. Voor elke IT-er is het wel duidelijk dat 2 a 3 jaar vooruitkijken al een hachelijke onderneming is, laat staan vijf! Bij het voorbereiden van de presentatie probeerde ik – inleidend – wat hedendaagse gebeurtenissen te vinden die in 2012 ook nog wel zouden bestaan…. Olympische zomerspelen, Tour de France, Floriade, … En zo liep ik ook tegen de Maya’s aan: Op 21 december 2012 begint een grote nieuwe periode van 26.000 jaar: ‘This is a cycle of wisdom, harmony, peace, love, of consciousness and the return of the natural order…’.

 

02. Wondermiddel kwam voorbij. Je zou denken dat met een dergelijk duidelijk verhaal er toch iets in beweging moet gaan komen omdat iemand zichzelf toestaat het licht te zien!

 

03. What is the best diagram you have seen that shows conceptually the notion of authentication, authorization, auditing and federation?

What good is a diagram when proper understanding of the concepts you mention is lacking…? So, no diagrams in this answer! Sorry.

I can – however – supply some URLs to possibly help you with conceptual grounding of the concepts you mention: authentication, authorization, auditing and federation. All articles start from non traditional grounds and are therefore… very attractive!

(1) Civil Information Management – a short introduction. The article may seem to address another subject at first (civil information management), but I am sure you will find things you are looking for.

(2) Ontology for Interdependency. A very important article in shifting one's mindset to a mindset that appreciates the world that we're realy living in.

(3) Identity Management distilled. An article on a comparison of identity management frameworks - one of them really deserves your attantion!

(4) Semiotics of Identity Management. This last article is on semiotics of identity management.
This should supply you with some conceptual grounds that shed quite a lot of (quite different) light on the concepts you are interested in.

De vraag “What is the best diagram you have seen that shows conceptually the notion of authentication, authorization, auditing and federation?werd begin januari gesteld op LinkedIn.

 

04. What would be your next strategy step to continue developing Internet in a new radical way?

A rather radical way to develop Internet is to focus on the way we treat Personal Information. If we would radically treat Personal Information as Personal Property… and if we would understand and appreciate the consequences of it as outlined in the “i Charter” (see: dotIndividual) and further explained on Primavera (University of Amsterdam): Identity Management distilled (please note: “iDNA-Manifesto” is synonymous with “i Charter”)… then the character of Internet would radically change because the way we deal with information – our own Personal Information and Personal Information of other Persons – radically changes. Please, do ponder that for (quite) a while.

There is much, much more to say on this broad subject, but I will leave it to mentioning the next URL to you: Ontology for Interdependency. In this article an ontology is sketched for unambiguously capturing limitless behavioural variety.

De vraag “What would be your next strategy step to continue developing Internet in a new radical way?werd medio januari gesteld op LinkedIn.

Later voegde ik – dankzij andere reacties – nog een ‘clarification’ aan het antwoord toe:

Well, I am pleased to see other answers appear… Here's my comment on two of them. A suggests to change the legal systems. Oké! That’s where the iCharter/iDNA is aiming at too. Next B suggests to really do something about identity management. Yes, he is absolutely right on that one too! And that’s the point where Identity Management distilled. Another important article for that matter is Semiotics of Identity Management. What we’re really talking about here is a new discipline: civil information management. See Civil Information Management – a short introduction.

In other words: we are talking about a real paradigm shift here. And that’s what C points out to us.

 

05. Ik weet natuurlijk niet of die iemand aan wie jij je concept artikel over “Kennis en keuzen rond informatievoorziening” stuurde op de één of andere manier geschoold is geraakt in constructie principes (cp) en architectuurprincipes (ap) zoals ik wat dat betreft ben ‘opgevoed’. In dat geval zijn ons beider vertrekpunten mogelijk nogal afwijkend.

Wat jij tijdens de leergang cp’s noemde, benoem je in je artikel (ook) als ‘Kennis’. In je ‘Keuzen’ herken ik de ap’s uit de leergang. Zelf ervaar in een soort van ‘knik’ in het artikel ter hoogte van het kopje ‘ontwerppatronen’. Vanaf dat punt lijkt het of je vaart en richting wat loslaat. Tot aan dat punt zit er – voor mij – een strakke en heldere lijn in. Lettend op de titel mist het artikel volgens mij niets als je dat verdere gedeelte weglaat.

De negatief opgespannen cp’s vormen eigenlijk de ruimte (wellicht ook wel de superset van informatieruimten) waarbinnen ap’s (=ontwerppatronen?) kunnen worden opgespannen tot een levend geheel (whole) van ordelijk samenhangende informatieruimten. Nog weer anders gezegd vormen de cp’s de traditie waarin de ap’s als mode zijn ingebed….

Ik herinner me uit de leergang dat je het hebt gehad over cp’s voor verschillende situaties. Volgens mij wilde toen toe naar een indeling in applicaties, waarbij op elke categorie een andere set cp’s van toepassing is. Dat vind ik in het artikel niet weer. Hoe sta je daar inmiddels in?

De gedachte die ik al lezend kreeg, is dat er niet alleen ontwerppatronen bestaan a la Christopher Alexander, maar dat er misschien ook wel… cp-patronen kunnen gaan bestaan. Wat in de ene situatie ‘logisch’ een cp of cp’s zijn, hoeft dat in een andere situatie (categorie situaties niet te zijn). Hoe zie jij dat?

 

06. I lost my identity…?!

Identity is a really an interesting and fascinating subject – today! By the way: the same goes for anonymity!

What happens to your anonymity if you lose your identity? Is it possible to lose your identity without gaining (developing) another identity? Etc.

Christopher Alexander (a well known architect) once said that the character of a building is determined by the things that keep on happening there most often. In terms of identity one could argue that ones identity is determined by the things that keep on happening in his life most often. A kind of – say – ‘overall identity’.

But there is more to say. You don’t use that overall identity as a whole. Every situation you’re in ‘activates’ another part of your ‘overall identity’. Your behaviour at home will differ from your behaviour at work or even at the golf club.

In my opinion any single person has as many identities as there are situations he participated in thus far. At any one particular moment in time you find yourself in exactly one particular situation. Brand new situations and situations that show some/a lot resemblance with situations you’ve experienced before. And that one particular situation – together with its preceding and for that situation relevant situations (to be judged by you!) make up your identity at that moment.

So… you own and develop multiple identities during your life. It all depends largely on the number of really different situations (to be judged by you!) you participate in.

Every time you feel the need to identify yourself… Every time you’re asked to identify yourself, you have to decide which part of your – this far – developed identity is relevant in that particular situation you’re in. And the next question is whether or not you are prepared to reveal or obscure (stay anonymous) that identity. If you decide to reveal your identity there is even another question for you to answer: the way you choose to show/prove your identity (preserve your anonymity). Do you just call your name: Hello I’m S (or H – depending on the situation)? Do you show your drivers licence? Do you show your passport?

If you choose to identify yourself by using a special name, by exhibiting special behaviour when using that name, by wearing special clothes when using that name, by writing articles etc when using that name, by … to create some uniqueness and/or some sort of appeal etc… then you create yourself a ‘world’ (situation) in which you can be you in that specific way (according to that created identity).

And you very well know that when you identify yourself as H at the border… you might get in trouble. And it’s for that reason – because the ‘H-identity’ is not appropriate at the border – you automatically switch identity and show the appropriate documents.

So… don’t worry about ‘losing’ your identity. Losing identity is – in this situation – only a way of developing it. It’s a very human thing to do.

And since you’re human you have no problem. Switching identity is an automatic and unconscious activity. You yourself have absolutely no problem in tying all those identities seamlessly together to who you are ‘in general’. You do that all the time. Every human does.

De vraag “I lost my identity…?!werd eind januari gesteld op LinkedIn.

 

07. Looking for help to prove the importance of information management…!?

Just wondering… Aren’t there many examples in your own environment? Your country? Don’t they all show poor Information Management (IM) of some kind? Are you looking for some ‘big’ examples?

But then… Why would people believe these ‘big’ examples in such a way that it would cause them to set out for real action? If people aren’t willing/able to get into motion as a consequence of the abundance of signs that are freely accessible to them on an almost day to day basis…. If people aren’t willing/able to rearrange those signs into the new label “IM”, but rather connect them to known labels… Then they simply fail to see that point… Their mindset simply isn’t ready for IM.

If people fail to relate errors that cause certain stock values to drop rapidly… involved companies to get sold several times within one single minute… traders to stare in amazement to their screens with dropping digits and finally… some ‘chief’ to panic and stop the system to freeze ‘reality’… If people fail to relate events like this to poor IM… and instead ascribe the problem to something/one that caused the error… Then they simply aren’t ready for IM. They aren’t able to see it. They only add more technology to prevent events like this in the future. That’ll do!

If people fail to relate an error that causes blood samples of different blood types to get mixed up – which is a rather killing thing to do (be warned)… If people fail to relate an event like this to poor IM… and instead ascribe the problem to something/one that caused the error… Then they simply aren’t ready for IM. They aren’t able to see it. They only add more technology to prevent events like this in the future. That’ll do!

How many people – even in your own environment – keep an unsecured mail archive on some server that is accessible to any and all? Those archives can be simply connected to and read… But if we fail to relate situations like that to poor IM…

Just have a look at privacy matters. Have a glance at the cover story of one of the editions of “Intermediair” (jan’08). That’ll give you an idea of what’s going wrong with (y)our privacy as a consequence of poor IM. But if we fail to relate…

Look at the workstreams currently active in your very own environment. How many of them really address IM issues as a key item? But if we fail to relate…

Look at the ignorance people demonstrate with respect to ownership of information: all too many of them that happen to have information… often confuse possession with ownership and act accordingly. If we fail to relate…

Look at the way people destroy information by overwriting it… bluntly ignoring/denying the previous information without knowing whether or not it was used… without knowing the purpose(s) it was used for… Destroying the possibility to recreate… If we fail…

I’m afraid no other examples in this world will help – in case we fail to relate… in case we fail to really see (the value of) the possibility of rearrangement of abundantly available signs into IM… in case we keep on choosing to relate that abundance of signs to the old problems we know of.

And all you can do – in that case – is sit and wait for more 9/11’s to occur causing a thorough shake-up. In the meantime… Did you read “Inviting Disaster: Lessons from the edge of Technology”? Did you read “Normal Accidents: Living with high-Risk Technologies”?

Although information technology is not especially discussed in either of these two books… there is a lot about IM in them. IM Lessons from the edge of information technology. A lot of signs – abundantly available nowadays – are simply… Normal Accidents: built into the system.

De vraagLooking for help to prove the importance of information management!?werd eind januari gesteld op LinkedIn.

 

08. Handling Appreciation/Criticism…?

Are you familiar with ‘contragrams’? With contragrams one takes two seeming opposites and formulates “The A of B is the B of A”. Sometimes… something nice pops up. Think – as an example of Yin and Yang: The Yin of Yang is the Yang of Yin. Does it create something in your mind? Yin and Yang are just the opposites of a very tight and very dynamic relationship. Yin simply doesn’t exist without Yang and vice versa. You can focus on the opposites… You can also focus on the relationship that constitutes both ‘ends’ (the seeming opposites). You choose!

Now take ‘criticism’ and ‘appreciation’ as two seeming opposites. The appreciation of criticism is the criticism of appreciation. Does it – after a while – make some sense to you? Where do you focus on? Do you focus on the differences, the ends, the opposites? Do you focus on the similarities between the two, the relationship between the two that constitute the ends? Do you focus on the ends to get a hold on their tight relationship? Do you focus on the relationship to get a hold on the seeming opposites? Do you focus on more/all of them? – You choose!

It’s that choice that determines handling, reaction, response to both – criticism and appreciation.

De vraag “Handling Appreciation/Criticism…?” werd eind januari gesteld op LinkedIn.

 

09. Wie zich focussed op de breuk… ontneemt zich het zicht op de doorgaande lijn. Wie zich focussed op de doorgaande lijn heeft moeite met de breuk. Wie vanuit een doorgaande lijn tot iets Radicaal Nieuws wil komen loopt vast – want mist de noodzakelijke breuk. Wie blijft hangen in de breuk loopt eveneens vast – want komt niet verder dan die breuk. Wie zowel lijn als breuk aanvaardt en weet te verzoenen… gaat door en ontwaart doorgaande lijn (zoals jij het noemde: ‘het veranderingsproces [zelf] kan bijna anti-radicaal verlopen’). Inderdaad: ‘de breuk van de lijn is de lijn van de breuk’. En zo zie je C zich (nog) vastlopen: hij wil (nog) van geen verzoening weten en verlossing – de nieuwe doorgaande lijn – blijft vooralsnog onbereikbaar. Maar… wie het sterk verruimende karakter van verzoening kent, maakt van de breuk niet zo’n punt… geen halszaak – blijft er niet in hangen. Die stapt daar overheen en komt – heel verrassend – verder. Veel verder… ziet zelfs doorgaande lijn! Dankzij verzoening met de breuk. Op de – toen nog – lagere school stonden we eigenlijk ook al voor een dergelijke sprong. Daar heette de verzoening ‘gelijknamigmaken’.

Doorgaande breuklijnen zijn misschien ook wel zoiets als een dubbel Paard van Troje. Degenen die zich gaandeweg over de doorgaande (breuk)lijn bewust worden van de noodzaak tot sprong (over de breuk)… zien (mogelijk) het traditionele Paard van Troje opdoemen en weren het af. Voor degenen die de (vanuit oude optiek irrationele) sprong inzetten en maken, brengt datzelfde beest Nieuwe Ruimte, Verruimde Ratio als je wilt. Zij zien de doorgaande lijn: het oude blijkt (op)nieuw binnen het nieuwe te passen, te sporen. Rationeler zal het – denk ik – niet worden (ook niet irrationeler).

 

10. What is common in all of us???

Every human-BE-ing wants to BE; wants to manifest it’s BE-ing here and there. Every human-being accomplishes that task – a task that takes his life-time – by continuously making the difference between himself and his surroundings. Just suppose for a second that you wouldn’t make any difference at all with your surroundings – would you BE? Who would be able to recognize you – to differentiate between you and your surroundings? So, you manifest yourself by continuously telling the world the difference(s) you make with that world. To make those differences come into reality you continuously create a diversity of signals (also read: you constantly produce information). And – as we all know (don’t we?) – every sign simply is a request for compliance. Recognize me! Accept me! Help me! Listen to me! Talk to me! Feed me! Bury me! Respect me! Go away from me! Etc. That’s it: All human-beings continuously issue signs (information); signs that are all requests for compliance!

Other (human-)beings that observe those signs either satisfy (comply) or deny the request for compliance – in the end. Compliance of your surroundings to your signs (requests for compliance) makes you feel good (joy, happiness …). Denial of your signs (requests for compliance) by your surroundings makes you feel not-good (anxiety, anger, frustration …). You manifest your feeling good/not-good with… signs, which are – of course – requests for compliance too! And other human-beings that observe those signs either satisfy (comply) or deny… Etc. Etc. Yes, that’s what creates human-beings into interdependent beings.

As a consequence of your experienced compliance of your surroundings to your signs (requests for compliance), you create/affirm/strengthen your part in the relationships with your surroundings. It’s that experience, it’s that felt feeling that creates ideas of commonness within you.

As a consequence of your experienced denial by your surroundings to your signs (requests for compliance), you create/affirm/strengthen your part in the relationships with your surroundings. It’s that experience, it’s that felt feeling that creates ideas of separateness within you.

You (as a human-BE-ing) can’t BE without your realizations of you being part in a number of RELATIONS. Who would you be without realizations of any relation with someone or something in your surroundings? You wouldn’t be able to make the difference with your surroundings! You wouldn’t BE! It’s your realizations of your own parts in all your relations that constitute you as a human being and being a human-being you continually produce signs (requests for compliance) to communicate that you’re there making a difference between you and your surroundings, creating relations etc. That’s what’s common in all of us!

But then… what is it that we – really – have in common? One could argue that there’s nothing in common at all. As a human-being you’re entirely on your own. Constantly producing your very own signs. Constantly creating your very own parts in your relationships. Constantly creating your very own differences with your surroundings. Constantly creating your very own you in time and space. And it’s from that nothing-in-common point of view that human-beings are so pre-eminently able to very dynamically create that interdependent sense of commonness. And it’s that sense of commonness that creates that common sense of having lot’s of things in common.

De vraag “What is common in all of us?” werd begin februari gesteld op LinkedIn.


11. In de Digitale Computable van 7 februari 2008 bericht Diederik Toet over: “ICT is vaak het zorgenkind bij overname”.

Er was ooit eens die man die onder het licht van een lantaarnpaal vruchteloos op zoek was naar de sleutels van zijn auto. Op de vraag van een voorbijganger waar hij de sleutels precies verloren had, zei hij: ‘Een meter of 15 verderop, maar daar is het te donker om iets te zien’.

Dat is het gevoel dat mij bekruipt als ik dit artikel lees. Want, gelooft u nu werkelijk dat ict het zorgenkind bij een overname kan zijn? Ict is ‘gewoon’ een hulpmiddel zoals pennen, potloden, telefoons, bureaus etc. dat zijn. En daar hoor ik nooit iets over bij overnames.

Nee, er is iets anders aan de hand, iets dat zich buiten de lichtkring bevindt. We kunnen elkaar van alles wijsmaken over datawarehouses, ict-integratie, ict-landschappen en weet ik veel wat voor ict dit-en-dat, maar dan blijft het modderen onder de lantaarnpaal.

Wie echter de moed heeft iets als een zaklantaarn te grijpen om ermee in het donker te gaan zoeken, die vindt iets nieuws. Die vindt een heel andere reden achter de problematiek rondom bijvoorbeeld geconsolideerde financiële cijfers.

Het probleem zit hem niet zozeer in ict, maar veel meer in de ordening van betekenis. Verreweg de meeste ict-systemen werken met een betekenisordening die eigen is aan elk afzonderlijk systeem en ook goed werkt binnen datzelfde systeem.

Dat levert binnen elk bedrijf – dus nog los van overnames – al veel reden tot zorg omdat al die systemen inmiddels via ‘ict-integraties’ aan elkaar zijn geknoopt waardoor ze onderling sterk en stijf afhankelijk geworden zijn – zonder dat verdere ontwikkeling van die systemen daar afdoende rekening mee houdt. De speelruimte voor nieuwe ict-integraties neemt af; het aan de praat houden van bestaande ict-integraties wordt steeds problematischer; de verstijving van het geheel neemt toe. En dat baart – inderdaad – binnen die ene organisatie al grote zorgen.

En dan komt er een overname. Twee organisaties die een min of meer vergelijkbare ‘ict-integratieve’ ontwikkeling hebben doorgemaakt, gaan fuseren. De problematiek, de zorgelijke toestand, die al binnen elke afzonderlijke organisatie bestond, wordt een stap verder opgeschaald. Van afzonderlijke systemen schaalt men op naar geïntegreerde en stijve conglomeraten van systemen. En van daaruit schaalt men op naar integratie van stijve conglomeraten. Dat baart – zeg maar even – zorgen in het kwadraat!

En deze problematiek heeft alles te maken met betekenisordening. Ict-integraties zoals we die kennen, houden niet of nauwelijks rekening met de oorspronkelijke en afzonderlijke betekenisordening per systeem, waardoor betekenissen – al binnen de enkele organisatie – door elkaar gaan lopen. Het stijve conglomeraat dat door al die ict-integraties uiteindelijk ontstaat, is een aan elkaar gepolderd betekenissysteem dat niet in staat is om grote schokken op te vangen. En dat aan elkaar gepolderde betekenissysteem van de over te nemen organisatie vormt wat dat betreft niets minder dan een enorm grote schok.

Betekenisordening is daarmee het echte zorgenkind – niet ict. Gaat u maar eens kijken op de plaats waar u uw sleutels verloor. Dan ziet u het wel.

 

12. How do you get a paradigm shift going? A majority of people in the ICT branch are firmly convinced of absoluteness of meaning. This majority chooses and labels relevant objects and creates clear definitions that correspond to these objects. In doing so they make use of the specific contexts in which these objects manifest themselves. Once relevant objects are chosen and defined, they… ‘forget’ about the contexts they used to reach these results. They ‘forget’ because they’re unaware of the essential relationship between context and meaning.

And he who ‘forgets’ context is left with… absolute meaning. And he who is firmly – at the unconscious level – convinced of absolute meaning, isn’t able to build context-aware information systems!

As long as those systems are held in isolation no accidents occur: different meanings stay safely within the separate systems. But… this insight of essential relationship between context and meaning becomes indispensable when people start to interconnect different systems (also read: different systems of meaning). Without explicit knowledge of the different contexts… the meaning of information – once safely separated by the boundaries of the system itself – is now at stake! All the more because ICT people aren’t even aware of that. All the more because we live in a world in which anything can be simply connected to anything: Internet.

He who really got convinced of the value of the inextricable relationship between context and meaning, he who made the paradigm shift, he simply knows that lots of information that are interfaced today shouldn’t be interfaced at all: the various contexts differ!

He who is unaware of this insight simply loses information every time information is exchanged this way. His customers aren’t aware that he isn’t aware; they are ‘only’ bothered by numerous incomprehensible ‘inconveniences’.

But then… how do you get a paradigm shift like this going? How to introduce this shift from –say– object to context as the primary principle?

De vraag “How do you get a paradigm shift going?” werd – inclusief toelichting – begin februari door mijzelf gesteld op LinkedIn.

 

13. Dat je het licht voor CCTS nog niet hebt gezien is geen schande. In het geheel niet zelfs: dat licht is er domweg niet.

Mijn – zoals jij het noemt – ‘context verhaal’ is een verhaal van een geheel àndere orde. Dáárom vind ik het ook alleszins begrijpelijk dat je het ‘context-licht’ nog niet hebt gezien. Wat op dit moment belangrijk is dat “[j]e het nut [ziet/voelt]”. Wat – denk ik – ook belangrijk is… is dat je probeert conclusies als “maar in de harde praktijk (~=realiteit) kost het toch teveel inspanningen (versiebeheer, onderhoud, afhankelijkheden) zodat je bijna geneigd bent om maar lekker point-2-point te praten” zolang mogelijk op te schorten omdat je daarmee de oude en vertrouwde praktijk weer accepteert, terwijl je zo duidelijk “het nut [ziet/voelt]”. Je doet er – wat mij betreft – beter aan “to refine and experience that thought instead of analyzing it”. Waarom? Omdat mijn ‘context verhaal’ een verhaal is van een geheel àndere orde. Een ander paradigma – zeg ook maar. En daarvan zei Cruijff al: “je begint het pas te begrijpen als je het door hebt”. So, please”, zoals Ammon-Wexler het eens zei, “don’t analyze, don’t judge – simply take your time to experience ‘it’…”.

 

14. Hartelijk dank voor je reactie op mijn artikel! Ja, klopt: Nieuwe wereld – nieuwe toekomst! Èchte X2Y zonder vooraf ingebakken beperkingen als gevolg van vooraf vastgestelde betekenis en contextcategorieën. En – ook mee eens! – Core Components vormen daarvoor inderdaad geen (goede) basis.

In schril contrast hiermee staat – gek genoeg – het vervolg van je reactie. Mijn indruk is dat je zinsneden uit mijn artikel aanhaalt, ze uit verband haalt en ze vervolgens laat buikspreken ten faveure van zoiets als standaardisatie a la CCTS.

“Een breede acceptatie van dit soort uitbereidingen van standaarden is crucial om de snel en betrouwbaar (lees ook: zinvol en betekenisvol) te kunnen gecommuniceerd met/tussen wisselende interne en/of externe (keten)partners (X2Y)”, schrijf je (voor een deel over). 

Je verzuimt echter te vermelden dat in de door jou opgevoerde context, voor X en Y sterk beperkende waarden moeten worden ingevuld: X=B en Y=B is naar mijn idee al veel te ruim gekozen. Hoe dan ook: het lijkt in de verste verte niet meer op èchte X2Y – duurzame interoperabiliteit vraagt om radicaal andere benadering!

“Bedrijven uit verschillende branches werken hier graag actief aan mee want idereen heeft baat bij een eenduidige, en breed geaccepteerde, definitie binnen elke waarde keten. Hierdoor blijft immers meer tijd en energie over om zich te richten op het ondersteunen van innovatieve processen en, zoals je zelf zegt: "gezond en concurrerend te zijn"”, schrijf je.

En, oh, wat klinkt dat mooi! Wie kan daar nu tegen zijn? Niemand toch?

Maar de vraag hoort te zijn of CCTS dat ook werkelijk waarmaken kàn. En dáár wringt de CCTS-schoen; dáár komt die “te smalle basis” zich wreken. Nogmaals: duurzame interoperabiliteit vraagt om een radicaal andere benadering.

Of… zijn we zelf ook van gisteren?

 

15. Stel je voor… Iemand – ergens achter je – roept opeens “Tijger!”.

Er van uitgaande dat je weet wat dat is en de verwoestende kracht van zo’n beest kent (anders gezegd: ik veronderstel dat bij jou als con-text bekend), dan zul je daarop reageren. Want, hoe-wat-nou-tijger? De betekenis die je aan die mededeling maar beter moet geven, hangt van heel wat factoren af. Is het een grap? Is het beest dood? Loopt het beest los? Enzovoort. De situatie waarin je op dit moment verzeild bent geraakt is niet meteen (voldoende) duidelijk. Je hebt meer informatie (ja, klopt – dat is allemaal context) nodig om tot een zinvolle betekenis van die mededeling te komen.

Je kijkt om je heen en ziet een knulletje dat dolgelukkig zijn tijgertje – dat hij kwijt was – uit de struikjes haalt: tijgertje is terug! De situatie is in één klap helder. Eventueel gestegen adrenalineniveaus kunnen weer dalen. Met een glimlach vervolg je je weg. Je moet er toch niet aan denken dat… Nee… Brr….

Zoiets als context is voortdurend aan het gebeuren, ontwikkelt zich continue – heel verrassend ook; je weet nooit op voorhand hoe. En dat onbestemde wordt vandaag de dag alleen maar ‘erger’: klopt – Internet. Wie zich serieus wil voorbereiden op èchte X2Y interoperabiliteit, ziet dat CCTS dááraan geen wezenlijke bijdrage kàn leveren. Waarom niet? CCTS is bedoeld voor een wereld die niet langer bestaat – die van gisteren. En voor wie dat niet ziet: geen plaatje helpt je om het wèl in te zien.

Je moet er – in bovenstaand tijger-voorbeeld – toch niet aan denken dat je het had moeten doen met de 7 of 8 contextcategorieën waarmee CCTS je ‘te hulp’ wil schieten. Veel te grofmazig! Voor je het weet kom je – net verkeerd ‘afgerond’ – in de verkeerde categorie terecht. Met alle gevolgen van dien.

 

16. Het antwoord op je vraag “Ik zocht meer naar een interoperability context. Dus hoe is context wel mee te geven aan (starre) deterministische computersystemen?” is niet zo heel moeilijk: door die context expliciet te maken en mee te modelleren enzovoort. Zo geef je “context […] mee […] aan (starre) deterministische computersystemen”.

Want dàt is wat we vandaag de dag stelselmatig nalaten: context expliciet maken (en meegeven).

Waarom doen we dat? Uhh, tja – we zijn ons er niet van bewust dat context zo’n eminente rol speelt in betekenisgeving. Context is onlosmakelijk verbonden aan betekenisgeving. Betekenis is niet los verkrijgbaar. Dat realiseren we ons allemaal niet (zie het ‘tijgerverhaal’: dat gaat allemaal automatisch en onbewust en in een split-second).

We denken dat we betekenis ‘gewoon’ absoluut – dus los van context – kunnen vastleggen. Onzin. En daarom gaat CCTS ook geen sikkepit verbetering brengen. CCTS begint bij absolute betekenisgeving en komt daarna met 8 contextcategorieën op de proppen. Conceptueel deugt het van geen kant. Volkomen omgekeerde wereld. Het kàn domweg niet werken.

Maar hoe maak je context dan expliciet? Ik geef een voorbeeld.

Een systeem van X bevat informatie over Personen (P). Wat daarbij impliciet blijft is dat het eigenlijk om een relatie gaat tussen X en die Personen. X zelf blijft impliciet, en de relatie doorgaans ook grotendeels. Alleen P blijft over. En daarmee lijkt het alsof die Personen los, geïsoleerd, an sich, absoluut bestaan in dat systeem van X. En dus ook als zodanig kunnen worden uitgewisseld met andere systemen (die er net zo absoluut over denken).

Door X en de relatie expliciet te maken (door dat stukje context expliciet te maken en eraan toe te voegen), krijg je zoiets als de onlosmakelijk verbonden eenheid P@X (dat wil zeggen P-zoals-tie-vanuit-de-context-van-X-van-belang-is).

Als X gegevens over die Personen wil gaan uitwisselen met bijvoorbeeld Y, dan is nu meteen helder dat P niet maar P is (absoluut), maar dat P eerst en vooral P@X is (contextueel). En dan is het maar de vraag of er – zo zonder meer – wel iets uit te wisselen valt tussen X en Y. Dan komen allerhande verschillen en overeenkomsten expliciet boven tafel. Want P@X is natuurlijk heel wat anders dan P@Y (wie dat niet ziet…)! Uitwisseling van betekenis lukt dan alleen nog maar voor die delen van P die werkelijk en duurzaam overeenkomen tussen X en Y.

 

17. You’re curious to know what motivates me to think in the direction I do. Well, just let me add some context to the text that accompanied my question (serving as a context to that question).

Nowadays we have this wonderful ‘thing’ called “Open Interconnection on the scale of the world wide Internet”. Connect anyone through a lot of digital artefacts to anyone else. Why? To convey the intended meaning of human X to human Y (using lots of artefacts). Artefacts-in-between that are not able to handle meaning; they’re not even aware of meaning. Artefacts that are only able to transport and manipulate the zerones. And real zeronempowerment originates from excellent conveyance of intended meaning ;-).

X as a motivated actor produces a sign. And every sign is a request for compliance (as anyone can ‘see’). When Y – another motivated actor – observes that sign, Y responds; Y produces another sign. A sign of compliance or non-compliance (yet) – and ‘anysign’ in between, ranging from compliance to non-compliance).

When two people – say X and Y – directly interact (using signs) without the help of artefacts and Y doesn’t understand X… then Y asks X to explain. And X explains by adding more signs to his original sign. Those signs are ‘con-signs’, or context to the original sign. And X keeps adding context until Y understands the intended meaning of the original sign produced by X. To people this is a very common ‘thing’ to do.

Another ‘thing’ that is very, very common for people to do is context-switching. It’s really that common that people aren’t even aware of it. Take something like a ‘stick’. When I ‘add’ the word ‘music’ (context) or the word ‘hockey’ (another context) two quite different meanings arise. People ‘do’ the switch-of-context automatically – completely unaware. And machines? Well, how would ‘they’ know? Their designers aren’t even aware of it. Switching? Huh? Meaning? Huh? But people simply ‘know’ of contexts. They simply ‘know’ that a slightly difference in context can create a huge shift in intended/perceived meaning.

Within one single ICT-thing and one single user there is no problem. More users, knowing each other, working together, using one system – one system of meaning… one ‘language-game’ (Wittgenstein)… oké - its a little different, but it works fine.

But then… taking quite a step… there is the Internet. Lots of machines – all nodes in that big www. Lots of people – all motivated. Lots of very short and superficial contacts. Lots of … (fill in the blanks…). They don’t (get to) know each other – probably never will. They have never seen each other – probably never will. How to convey meaning in this very dynamic, very changeable, very volatile, extremely varied -- qualitatively different -- environment?

Well, you’re very much going to need context. Inevitable. Dire necessity. Not as an implicit ‘thing’, but as a very explicit ‘thing’ to stay able to reproduce intended meaning at the receiving side(s).

Without explicit use of context in our information systems we’re increasingly lost. Why? We increasingly lose track of proper arrangement of meaning. Meaning gets increasingly jumbled up in our nowadays context-unaware systems. And without proper arrangement of meaning (using context), the conveyance of intended meaning becomes a mess. Lots of different meanings come into existence (shared at the speed of light). Causing small/huge differences in opinion. Causing separateness. Causing communities (, even societies,) to collapse due to lack of cohesion.

Some more words on context. Who are you? Aren’t you the ‘emptiness’ that emerges from all your parts of your relationships that relate you to other emptiness’s? Conversely: Aren’t you the ‘emptiness’s’ that emerge from their parts of their relationships that relate them to your emptiness?

Thanks to my parts of my relationships that relate my emptiness to your emptiness, I’m able to perceive you as far as my relationships that relate my emptiness to your emptiness ‘go’ at this moment. Thanks to all of that I’m able to ‘sense’, ‘talk’, ‘(dis)like’, ‘(re)produce’, <verb> you into my emptiness.

So… we’re all becaused by the becomings of the relationships that relate our emptiness’s to the emptiness’s around us. Aside: If I understood your answer to my question, the previous sentence makes sense to you.

So… it’s really all about the environment/context that shapes your emptiness. That’s first. Christopher Alexander calls such emptiness’s ‘centers’ (see: The Nature Of Order). He talks about living centers that create living ‘wholes’ and vice versa.

But… then… who is willing to believe that truth? Who is willing to relate to that truth? Who is willing to really explore that thought? Who is willing to try and shift his/her thinking into that direction? Who is willing to reconsider and rebuild him/herself from that new paradigm? Who is willing to shift his/her being-in-the-world according to this primary principle of context over object (emptiness)?

 

18. Als je in een ingewikkelde berekening ergens aan het begin een fout maakt, kun je natuurlijk stug doorrekenen en ook stug volhouden dat het ‘ergens’ in het traject wel weer goed komt. Je kunt ook stug volhouden dat als je maar precies genoeg doorrekent het “al een stukje [helpt]”

Beste W, dat kan allemaal.

Jij kiest.

Wat ik (al die tijd) beweer is dat CCTS conceptueel niet deugt (op conceptueel niveau is een ‘rekenfout’ gemaakt). Wie daaraan voorbij ziet of daarover de schouders ophaalt, rekent in feite ‘gewoon’ stug door.

Dat is ook precies wat ‘die jongens’ van de GUID’s, de system ID’s, de namespaces, de whatevers doen. Ze modderen gewoon door. Ook de ‘jongens’ van CCTS modderen gewoon door; zelf zeggen ze met zoveel woorden dat CCTS – precies wat jij aangeeft – alweer een stukje verder helpt. Gewoon stug doorrekenen; wie weet komt het goed.

Daarmee zeg ik niet dat GUID’s, system ID’s, namespaces enzovoort waardeloos zijn. Ik zeg wèl dat ze via doormodderen niemand (substantieel) gaan helpen.

Willen GUID’s, system ID’s, namespaces enzovoort ècht gaan helpen, dan zal er eerst teruggerekend moeten worden tot aan de rekenfout ergens aan het begin… die fout zal moeten worden hersteld… en daarna kan de rekenpartij weer worden hervat. Dan vallen de GUID’s, system ID’s, namespaces enzovoort op hun plek.

Beste W, ook dat kan allemaal.

Maar – zoals ik al eerder zei: Jij kiest.

Mijn rol is heel bescheiden: “I can only show you the door”, zoals Morpheus tegen Neo zei in The Matrix. Jij zult hem zelf moeten openen. Maar als jij – als gevolg van bepaalde belemmeringen – die deur niet ziet….

Jouw reply “Helaas zie ik niet in waarom expliciet-maken zou helpen. Veelal gebeurt dat al in EAI/B2B trajecten (door system id of namespace mee te geven aan de objecten (GUID)). Die gemeenschappelijk contexten (open standaarden, waaronder bv. CCTS) helpen al een stukje om betekenis uitwisselbaar te maken, maar het blijft vaak een drama als veldjes (met expliciete context) anders geïnterpreteerd (kunnen) worden. Zeg maar, wanneer het metamodel niet strak genoeg is” ademt ‘oud denken’ en probeert ‘koste wat kost’ mijn intentie te vatten vanuit oud en vertrouwd denken: het heersende paradigma-met-die-rekenfout-erin. En zo modder ook jij – met de beste bedoelingen (daarover geen misverstand!) – gewoon door. Je gaat (nog) niet terug tot aan de rekenfout….

In de taal van ‘The Matrix’ komt dat doormodderen dicht in de buurt van: “You have to understand that many people are not ready to be unplugged, and many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it” (zei Morpheus tegen Neo). Het teruggaan tot aan de rekenfout klinkt in Matrix taal ongeveer als: “You have to let it all go, Neo” (zei Morpheus).

Nogmaals: Jij kiest.

 

19. Henri Ford schijnt ooit eens gezegd te hebben dat zijn klanten elke kleur mochten kiezen zolang het maar zwart was. Op vergelijkbare manier lijk jij ook te zeggen dat je “best bereid [bent] om [jezelf] andere paradigma’s aan te meten (als Kuhn dat mogelijk achtte), maar wel als het binnen het nuttigheidsparadigma past”. Je zegt eigenlijk dat je jezelf best wel zoiets als een een ‘derde dimensie’ wilt aanmeten (aan jou zal het allemaal niet liggen!), zolang het maar past binnen het ‘twee-dimensionale’. En dat gaat nu eenmaal niet; dat had Kuhn al goed in de gaten!

En daarom “zie [je ook] geen deur” en wil je graag “meer duidelijkheid van [mijn] kant”. En je o zo ‘redelijk’ ogende verzoek luidt vervolgens: “dus als jij even wilt doorrekenen zonder de rekenfout en mij wat concretere dingen/deuren wilt tonen, dan zou dat helpen”. Mocht ik daar onverhoeds niet in slagen… tja… dan ‘bewijst’ dat je eigen ‘gelijk’, nietwaar?

Alleen… je verzoek is allesbehalve redelijk. Het is zelfs ronduit ònredelijk! Je vraagt immers het ònmogelijke van mij. Kijk dat nog maar eens na bij Kuhn! En aan het ònmogelijke kàn ik niet voldoen.

Nee, dan zit er voor jou niets anders op dan doormodderen.

‘Geluk’ bij dat ongeluk is dan dat “doormodderen [ook je] voorkeur” heeft.

Dàt is jouw keuze. Of je dat nu “filosofisch/religieus” vindt of niet.

 

20. Ik wil – voor jouw duidelijkheid – een tweetal contextuele aanpassingen (die tegelijk ook als een krachtig voorbeeld ‘werken’) tegen je aanhouden.

Je schrijft: “Dit context verhaal is onmogelijk en niet nuttig (en daarom is er niks te kiezen). Zou je een poging willen doen dit te weerleggen?”. Dat staat er zo absoluut. Zo schreeuwend om context….

Daarom zou ik het – voor jouw duidelijkheid – als volgt willen contextualiseren: “Dit context verhaal is VOOR W onmogelijk en niet nuttig (en daarom is er VOOR W niks te kiezen). Zou je een poging willen doen dit te weerleggen?”. Zie je hoe weldadig context hier helpt om de betekenis van jouw ‘verweer’ open en bloot voor het voetlicht te brengen? En daardoor is ook in één klap duidelijk dat er m.b.t. W ook (nog) niets valt te weerleggen. Wie ben ik? Ik kan daar – voorlopig – geen zinnig woord meer aan toevoegen.

Jij hebt immers zo o-ver-dui-de-lijk gekozen! Wat valt er dan – voor jou – nog te kiezen (op dit moment)?

 

21. Jouw uitspraak “Tja, als je de “VOOR W” context op de uitspraak toepast, wordt de uitspraak al meteen minder nuttig/krachtig” kan ik in het geheel niet volgen. Het is precies andersom! De uitspraak raakt op die manier juist uiterst toegespitst en uiterst krachtig! Krachtig toegespitst op de situatie (context) waarin de uitspraak betékenis heeft. Op jóúw situatie. Daarbuiten verliest de uitspraak juist aan kracht! Zonder die context kan niemand wat met zo’n zin. Het is een on-zin – zeg ook maar.

Je uitspraak “Dus als iedereen dezelfde betekenis van CCTS (en andere standaarden) hanteert (dus dezelfde context), dan communiceert dat gemakkelijker onderling” is zeldzaam naïef: er is immers niemand die dat dáádwèrkelijk dóét. Een uitspraak zonder werkelijke betekenis! En dáárom wèrkt CCTS ook niet. En dáárom wèrkt EDI niet! En dat zíé je – zoals je zelf terecht aangeeft – ook: “en dan zie je toch dat er afspraken onderling (een nieuwe smalle context) worden gemaakt”. Ja, precies! De spijker op zijn kop! Wil een CCTS/EDI-gebruiker er werkelijk wat aan hebben… dan moet ie al heel snel de hand lichten met de ‘spelregels’ van het CCTS-spel/EDI-spel.

Waar het nu om gaat is dat je dat breken-van-de-spelregels niet als zijnde ongewenst de kop indrukt, maar voluit als ‘rechtsgeldig’ erkent en een volwaardige plaats geeft in – bijvoorbeeld – CCTS-nieuwe-stijl. Zo roep je doormodderen een halt toe.

Voor wie het (al wat) ziet!

 

22. Om met het laatste te beginnen: “Kunnen we er dan niet beter een algemene door velen ondersteunde ‘absolute’ gemeenschappelijke context van maken a la CCTS oude stijl?”. NEE! Dan zijn we weer terug bij AF. Dan gaat iedereen weer opnieuw voor zichzelf beginnen: “en dan zie je toch dat er afspraken onderling (een nieuwe smalle context) worden gemaakt” (zei jij dat niet in jouw vorige bericht?). En dan zou ik mijn vorige bericht weer opnieuw kunnen sturen….

“Wat schieten we daarmee op?”, vraag je je af. Nou… Ik zou zeggen… Betekenis Op Maat Voor Iedere Participant – dankzij context! Dáár zit de markt op te wachten. Wie dàt gat als eerste ziet… en vult… die maakt een klapper!

“Krijg je met context geen vele persoonlijke CCTS afstammelingen?”, vraag je je (vertwijfeld) af. Die vraag is gesteld vanuit het oude en vertrouwde denken. Wie context-zoals-jij-dat-nu-een-beetje-lijkt-te-gaan-zien integreert in CCTS, bouwt structureel zoveel ruimte in voor betekenisvariëteit dat die vraag domweg niet opkomt. Dat klinkt wellicht wat raadselachtig, maar is als raadsel toch ook weer niet al te moeilijk…

“Dus jij zegt dat een Klantorder er zus uitziet (jouw context) en ik zeg dat die er zo uitziet (mijn context)”. JA, dat zeg ik. En natuurlijk zijn er tussen onze twee klantorders overeenkomsten-in-betekenis, maar er zijn ook verschillen-in-betekenis. En ik zeg dat CCTS-nieuwe-stijl haar participanten op maat bedient met overeenkomsten èn verschillen. En op basis van (groten)deels dezelfde onderliggende elementaire basisgegevens kun je tot een variëteit aan klantorders komen.

Het is goed om daar eens even ‘strak’ over na te denken. Wat is een contextuele klantorder eigenlijk precies voor een dingen (meervoud)?

 

23. Einstein zei eens dat we de dingen niet moeilijker moeten voorstellen dan dat ze zijn – maar beslist ook niet simpeler! En met name dat laatste vergeten we nog wel eens.

Wie informatievoorziening voor mensen-in-de-informatiemaatschappij wil ontwerpen… heeft eerst en vooral te maken met… mensen, en dus met menselijke variëteit. Wie dat maar wat wegpoetst omdat er een complexiteits-bel gaat rinkelen… is niet langer bezig met informatievoorziening voor mensen-in-de-informatiemaatschappij.

De reden dat het in de praktijk al snel ondoenlijk ‘is’ – al die variëteit – is dat die praktijk de waarde van context niet ziet, niet wil zien tot en met botweg ontkent... en dus – onontkoombaar – gewoon maar wat doormoddert – tegen beter weten in (lees mijn artikel er desnoods nog eens op na). Hoe paradoxaal het mogelijk ook klinkt: het is juist via context dat we die variëteit – die jou nu nog ‘de stress’ in helpt… – ook werkelijk áánkunnen!

Hoe meer er al op voorhand duidelijk is, hoe minder extra informatie (=context) er nodig is om datgene wat nog niet helemaal duidelijk is te verduidelijken; te ordenen qua betekenis. Dat is het geval met ‘10’ in jouw voorbeeld. Overigens voeg je – om het voorbeeld op voorhand te verduidelijken – toch wat context toe: ‘(tien)’.

Wie geen ST verwacht maar PCE doet dat vanuit bepaalde (impliciete) vooronderstellingen. Om daar helderheid in te krijgen, zul je ‘naar buiten toe moeten bewegen’ en je afvragen wat er aan ‘achterliggends’ aanwezig is. Heeft dat (voor sommige van je klanten) te maken met taal (NL/ENG/…)? Heeft dat mogelijk (ook) te maken met afspraken over gebruik van internationale standaarden (ISO/…)? Nog anders? Of is het - zoals in het geval van menselijke betrokkenheid (variëteit zeg ook maar) zo vaak het geval is – een combinatie…? Het laatste dus…! Want het hangt altijd van de specifieke situatie af die uitmaakt hoe je mensen op maat bedient.

Op die manier maak je de zaak niet moeilijker dan ze is… en ook niet gemakkelijker. Of jouw complexiteitsbel nu gaat of niet: van Einstein zou je een schouderklopje mogen verwachten!

En bedenk: niets is (vandaag de dag) veranderlijker dan een veranderlijk bedrijf-met-mensen in een veranderlijke omgeving-met-mensen (wetgever, concurrenten, klanten, …). Dus als het vraagstuk vandáág al eenvoudig is (het gaat bijvoorbeeld puur om de ISO standaard – in jouw voorbeeld)… dan is het vanaf mòrgen al wel weer wat moeilijker geworden omdat dan die klant er bijkomt die voor 20% het succes van jouw bedrijf uitmaakt en die in het NL aangesproken wil worden….

Je ziet het al voor je: De sales komt bij je en zegt dat dat even geregeld moet worden (moeilijk kan het niet zijn, toch?) – hij heeft het al afgesproken met deze klant-kanjer (Ja natuurlijk! Zoiets laat je als sales niet lopen)!

En jij weet net zo goed als ik het weet dat dat de realiteit van vandaag is. En jij weet net zo goed als ik het weet dat er dan vaak ‘geprutst’ en ‘geklungeld’ moet worden om het ‘snel’ voor elkaar te krijgen – waardoor hele systemen op den duur ‘ver-prutst’ raken. Of zeg jij in zo’n geval tegen je opdrachtgever dat het niet kan omdat de complexiteitsbel bij jou is afgegaan of omdat het zo een zootje wordt?

En waarom moet er ‘geprutst’ worden? Omdat het niet op natuurlijke wijze past. Waarom past het niet op natuurlijke wijze? Omdat het niet aansluit bij de impliciet gehouden context(en) waarin het huidige systeem (systeemmodule) haar plaats, rol, betekenis heeft gekregen. En de kans is groot dat de ontwerpers/bouwers van vandaag niet veel weet meer hebben van die impliciet gehouden context(en) van toen… Daar zijn heel schokkende verhalen over bekend :-(.

Die impliciet gehouden context(en) – die we maar al te vaak niet meer zo goed kennen – moeten nu snel, snel, snel, snel worden om-geprutst zodat ‘dat nieuwe’ erbij in past.

Voor een systeem dat met en vanuit context ‘rekent’, is dat geen probleem. Alle bestaande contexten blijven in tact. De nieuwe klant komt er ‘gewoon’ bij (naast te staan – zo je wilt).

Ander voorbeeld.

Neem een gastransportbedrijf GTB. Wie het leidingnet wil gebruiken, moet zich bij dat gastransportbedrijf melden. afZendende Partij ZP wil gedurende Periode P een hoeveelheid van G gas transporteren van Plaats vP naar Plaats nP waar de Ontvangende Partij OP het gas weer oppikt.

In het systeem van het gastransportbedrijf wordt dat allemaal precies genoteerd. Wat dat gastransportbedrijf vergeet te noteren is de precieze context waarin die melding van ZP plaatsvindt… En op een ‘kwade’ dag gaat dat opbreken.

Op een gegeven moment wordt er een nieuw netwerk bijgebouwd. Van een ander gastransportbedrijf AGTB. En AGTB vraagt aan GTB de meldingen voor zijn netwerk op te pikken.

Probleem dat zich nu pas openbaart – context-unaware als we zijn! – is dat wanneer ZP nu een melding wil doen bij GTB… dat spaak loopt omdat geen van de systemen van GTB onderscheid kan maken tussen GTB en AGTB; er was er immers altijd maar één gastransportbedrijf met één netwerk. Op welk gastransportbedrijf heeft die melding nu betrekking? GTB zelf heeft geen naam (geen plaats) gekregen (is niet gemodelleerd) in de systemen van GTB. Wat nu? Hoe wijs je meldingen nu eenduidig toe aan GTB of AGTB zonder in ‘gepruts’ – dat tot puisten leidt – te vervallen? Want voor je het weet dient een derde partij zich aan. Hoe zorg je er nu voor dat elke melding gerelateerd raakt aan het juiste gastransportbedrijf?

Wat in de systemen van GTB mist (o.a.!) is GTB zèlf! Elke melding is niet maar een melding, maar is een relatie tussen GTB en de melder van die melding. En die relatie moet in een veranderlijke wereld… expliciet aanwezig zijn.

Het antwoord? Och, het begint met een C. Dankzij C ‘zet’ je AGTB er ‘gewoon’ naast. En GTB? GTB draait – ongewijzigd – gewoon door. En AGTB ook. Da’s pas robuust. Da’s pas duurzaam.

Complexiteits-bel? Kom!

 

24. Ja, waar het om gáát is dat die context expliciet is gemaakt en daardoor voorhanden is. Waarom? Nou, alleen dàn kunnen we er keer op keer – van situatie tot situatie en van moment tot moment – opnieuw uit putten. Dat wil echter niet zeggen dat dat dan ook allemaal maar expliciet in het vizier van wie of wat ook maar aanwezig moet zijn. Waarom niet? Nou, dat spoort doorgaans niet met de specifieke informatiebehoefte-van-het-moment/situatie.

Van belang is informatievoorziening op maat. Dat wil zeggen relevant voor de specifieke situatie en het specifieke moment. Contextuele informatie dus – zeg ook maar. Dáár hebben we wat aan (in die situatie en op dat moment)!

 

25. Zag je de blog van Ruud op Via Nova Architectura? Dat gaat (ook) over context!!! Er is al een modelleringsmethode (inclusief operationeel platform)! Ken je metapattern (of metapatroon)? Niet gemakkelijk (maar nu je zover gevorderd bet met context… ;-)

 

26. Heerlijk om (wat) te lezen over jouw ontdekkingsreis en – dat ook! – vind-tocht naar robuuste en duurzame betekenisgeving via context!

Ik kan me de gedachte om zoiets als ‘metapattern voor dummies’ te gaan schrijven wel goed voorstellen. Wel heb ik wel zo mijn Brrrr-gevoelens bij die toevoeging ‘voor dummies’; dat wekt naar mijn idee een wat verkeerde suggestie. Zelf kocht ik het boek (Metapattern – Context and Time in Information Models) begin 2005 – en, ja, klopt – het is een Studieboek! Maar voor dóórzetters wel méér dan – ik herhaal: méér dan – de moeite waard!!!

En daarom is het ook méér dan de moeite waard energie te steken in de toegankelijkheid van metapatroon. Toch zal het wel een Studie blijven omdat het begrijpen en waarderen van metapatroon ook een kwestie van ànders-denken-dan-traditioneel is.

Ik weet niet hoe serieus je plannen voor een boek o.i.d. zijn, maar als je denkt dat ik daar op de één of andere manier een kleine bijdrage aan kan leveren… laat het weten!

In oktober 2006 schreef ik – als verhaallijn voor een presentatie over een aanzet tot informatie-infrastructuur – een soort (volgens Pieter) ‘krachtige samenvatting’ van metapatroon. Ik heb die tekst weer opgezocht; na veralgemenisering zal ik die tekst publiceren. Daar bericht ik je dan over.

Op VNA publiceerde ik kort geleden “Core Components zijn voor gisteren” en “Eigenaarschap voor Samenwerking” (ze zijn ook te vinden op Emovere onder Artikelen). Beide artikelen staan heel dicht bij context-a-la-metapatroon.

 

27. Later ben ik me meer gaan verdiepen in zijn werk. Aspecten en Fasen, Informatiekundige Ontwerpleer, Metapattern, Semiosis & Sign Exchange, De klacht van de Keten etc. etc. En, ja – wie niet het geduld op kan brengen om (veel) meer dan eens te lezen en te herlezen, komt er niet uit en dus niet in.

En zelfs als je uiteindelijk denkt te begrijpen wat er wordt bedoeld… zit er nòg meer in, maar dat kùn je op dat moment niet snappen/‘zien’ omdat je mindset daarvoor nog te ‘scheef’ staat. Gewoon volhouden dus maar. De tijd nemen. Voordat het kwartje begint te vallen, gaat ‘ie’ eerst een tijdlang rollen… en dat rollen noem jij: “maar dat [licht] flikkert wat, het gaat zo en nu en dan ook nog steeds weer even uit”.

 

28. Over wat je bedoelt met ‘bereiken van integratie’ ben ik onzeker. Bedoel je met integratie dat wat zo’n beetje iedereen in de IT ermee bedoelt?

Zelf ben ik eigenlijk nooit gericht met integratie-op-die-manier bezig. Dat wordt niks - zo is mijn overtuiging. Integratie zie ik eigenlijk alleen maar als ‘iets’ dat naar-alle-kanten-toe mogelijk wordt als gevolg van goed informatiekundig ontwerpwerk met – zeg – metapatroon.

Je kunt – bijvoorbeeld – enorm druk in de weer zijn met een (kwijnende) plant; het gaat je structureel beslist niet helpen als je aan het grond-werk voorbij ziet. Een deugdelijk samenhangende basis. Zònder grond-werk valt er eigenlijk niets te integreren. Mèt deugdelijk grond-werk zijn er gevarieerde mogelijkheden naar wisselende behoeften van een waaier aan mensen/instanties. Wat zou je dan nog willen integreren? Tegen mijn collega’s zeg ik dan ook wel eens – zonder dat ze het overigens begrijpen: “je integreert het beste door het na te laten”.

 

29. Ik herken zijn ‘behandeling’ heel goed als hij zegt “Qua casus is het daarentegen optimaal wanneer je een relevant probleem uit je eigen praktijk kiest”. Iets anders gaat geloof ik ook niet werken. In mijn ‘persoonlijke’ geval is daaruit Multifocaal netwerkmodel ontstaan. Neem dus een eigen-praktijk-probleem dat je werkelijk aan je eigen lijf raakt; alleen dan ga je voldoende deep down the rabbit hole.

 

30. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoe zijn (persoonlijke) agenda er uit ziet….

 

31. Wat is er nu eigenlijk precies aan de hand? Zit het bestuurlijk gezien mis? Laat ‘de’ ICT te wensen over? Is ‘de’ cultuur disfunctioneel geworden? Missen we iets ‘anders’? Missen we ‘het’ punt wellicht?

Spelen maatschappelijke ontwikkelingen ons parten? Is het de als maar verder doordringende informatiemaatschappij? Bestaat de overheid daar eigenlijk (nog) wel? En ‘haar’ onderdanen?

En… zitten vele andere (overheids)organisaties niet in zo’n zelfde schuitje? Zo vraagt Daan zich min of meer af in zijn bijdrage aan VNA.

Heeft iemand qua diagnose al eens – een flink stuk – verder gekeken dan traditionele neuzen lang zijn?

De trein moet weer op de rails – stelt Daan in dezelfde bijdrage. Oké… maarre… Welke trein? Welke rails? Wie figureren in zo’n nieuwe situatie als verkeersdeelnemers? Als deelnemers aan robuust informatieverkeer? Zijn dat de nu onderling afhankelijke overheidsinstanties, bedrijven en individuen? Of denken (en werken) we nog steeds traditioneel – oud en vertrouwd?

Neem ook eens – vrijblijvend natuurlijk! – een kijkje op: Leuker kunnen we het wèl maken! en sta uzelf toe (of niet; u kiest) weer een stapje verder los te komen uit het oude en vertrouwde.

 

 

 

Januari - februari 2008, 2008 © Jan van Til