2007

2007.01 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn afkomstig uit e-mail die ik verstuurde in de periode januari en februari 2007. De volgorde van de fragmenten is chronologisch.

 

01. Vervelen? Nee, helemaal niet. Mijn stand van begrijpen is voortdurend in beweging… het is vallen en weer opstaan… terugvallen (soms) zelfs - in ‘oude zonden’… en al die teksten interfereren met de stand van begrijpen van een bepaald moment en voegen er vaak weer elementen aan toe.

 

02. Even over iDNA… (Zie bijvoorbeeld www.wisse.cc en www.pauljansen.eu en ook http://primavera.fee.uva.nl/PDFdocs/2006-10.pdf).

Mijn naam is… van mij. Onderdeel van mijn persoonsinformatie. Punt. Maar hoe zit het met mijn adres en mijn woonplaats? In het spraakgebruik kortweg ‘Mijn NAW’. Is het niet zo dat AW-gegevens van - zeg maar even - de overheid zijn (de overheid is eigenaar)? Is het niet zo dat er een ‘actieve’ N-met-AW relatie bestaat tussen mij en mijn adres te woonplaats vanaf en voor zolang ik daar woon?

Wie is er eigenlijk eigenaar van die relatie? De overheid? De overheid die mij - zolang de relatie ‘actief’ is - toestaat anderen op die relatie te wijzen?

 

03. Ja… die aantekening… die heb ik meerdere malen gelezen… vandaag… en toen (al) op de website van Paul Jansen (http://4891.pauljansen.eu). Het slot: “De oplossing is echter niet om van de weeromstuit de X tot het nieuwe, alomgeldige centrum te verklaren. Dat is en blijft oud atomisme. Voor eenduidige gedragsverbijzondering moeten we dus zijn bij relaties. Zij leveren de reële maat voor variëteit. Elke relatie komt neer op een situatie/context, dus eventueel nog verder te splitsen indien deelnemers voor hun relatie asymmetrisch gedrag vertonen (wat eigenlijk altijd aan de orde is, want anders was die relatie er niet: asymmetrie van gedrag is gedrag van asymmetrie). Nu het konijn: door het binnen elke situatie/context qua gedragsverbijzondering helemaal apart te laten kloppen, gaat het ertussen ook meteen kloppen. De goocheltruc bestaat eruit om stelselmatigheid als criterium te hanteren voor wat geldt als situationeel ‘apart’. Dat kan daarom nooit conflicteren. Wat eenvoudig eigenlijk, he?!”. In een eerder bericht schreef je me zoiets als: “Ander gedrag… dan ook een andere situatie waaruit dat gedrag voortkomt… er is een 1-op-1 relatie tussen situatie en gedrag. Punt.”. Wat bedoel je met “Elke relatie komt neer op een situatie/context”? De X in Y komt neer op een situatie/context. Moet ik dat lezen als ‘X in de situatie/context van Y’, waarbij X gedrag vertoont dat voortkomt uit situatie/context Y? De Y in X komt neer op een andere situatie/context. Moet ik dat lezen als ‘Y in de situatie/context van X’, waarbij Y gedrag vertoont dat voortkomt uit situatie/context X? 

 

04. Ja… dat boekje… dat moet ik weer eens helemaal opnieuw lezen; niet alleen pagina 59 in “Stelselmatige dialogen over de elektronische overheid”. Dank voor je verwijzing. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat ik het las… Met mijn huidige stand van begrijpen moet het wel een compleet nieuw boekje voor mij zijn! Dat werpt denk ik wel weer ruimer licht op vragen als ‘Van wie is een achternaam eigenlijk - in welke situatie’.

 

05. Ik heb mezelf kort geleden getrakteerd op de “Sämtliche Werke” van Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung I en II, Kleinere Schriften (waaronder Über die Vierfache Wurzel usw) en Parerga/Paralipomena. Vijf boeken in totaal - in het Duits; niet bepaald mijn favoriete taal.

Een paar weken terug kwam ik aan de praat met een collega en - zo bleek - Schopenhauer-enthousiast. Hij had de genoemde 'werkjes' in 2005 gekocht, zich er vervolgens door-heen-ge-le-zen en vroeg zich af of dat ook ‘voer’ was voor informatiekundigen... Zouden die niet toch ook ergens een soort filosofische inslag moeten hebben - zo vroeg hij zich af. Ik kon hem - voor mezelf sprekend - geruststellen. Volkomen beaming. Gedachten gaan snel en ik tekende pratendeweg jouw semiotische enneade op een whiteboard... waarin hij - hupsakee - één en ander herkende… en via www.wisse.cc en ‘Semiosis & Sign Exchange’ was Schopenhauer toen snel gevonden.

Heb jij nog leestips? Schopenhauer zelf suggereert dat je (eigenlijk) eerst Kant moet hebben gelezen voordat je aan zijn werk begint… En voor je het weet suggereert Kant dat je eerst …. Waar kan ik het beste beginnen (ik heb de boekjes al een aantal malen gepakt… er stukjes uit gelezen… weer weggelegd… kortom: ik kan 'het begin' nog niet zo goed vinden)?

 

06. Sinds september vorig jaar hebben we een ICT Strateeg. Vanmiddag had ik een gesprek met hem over… informatie-infrastructuur. Ik heb hem mijn presentatie over informatie-infrastructuur voorgeschoteld. Hij vond het een goed verhaal: niet iets wat je even invoert - dat niet, maar hij zag wel waarde in de opzet tot infrastructuur!

 

07. Ja, over de gas-waardeketen valt heel wat te vertellen. Heel wat sprekers passeerden de revue: EZ, NAM, GTS, GasTerra, Regionale Netbedrijven, Ontwikkelingen op de wereldoliemarkt, Leveranciers, …. Geeft toch wel een erg goed beeld van de sterke onderlinge afhankelijkheden, waarbinnen iedereen zijn eigen Wilhelmus probeert te blijven zingen. En ja, het geeft ook een goed beeld van wat voor een ‘gedoe’ er is in/rond allerlei IT voorzieningen. Tegelijk geeft het ook weer aanknopingspunten. Het is ongelooflijk wat er aan berichten heen en weer wordt ‘gezeuld’ tussen leveranciers, netbedrijven en landelijk netbeheerder… Als je dat nou eens netjes zou kunnen oplossen met informatie-infrastructuur… Daar moet ik de komende tijd mijn neus eens ietwat verder insteken! Eens kijken of daar wellicht een demo voor te maken is….

 

08. Contragram: The interdependency of independencies is the independency of interdependencies is.

 

09. Mooi hoor - die enorme stap die je zet in #12 van ‘Ontology of interdependency’ (zie http://primavera.fee.uva.nl/PDFdocs/2007-05.pdf): exist --> behave… alsof je van de ene stapsteen zonder moeite overstapt op de volgende stapsteen.

 

10. De toelichtingen bij de dia’s heb je stellig herkend als mijn begrip van jouw werk en dat van Paul Jansen. iDNA is inderdaad veel en moeilijk en principieel. Mijn gedachte is om de presentatie te laten cirkelen rond 1= eigenaarschap, 2=gebruik, 3=houderschap. Als ik dat (eigenaarschap eerst - dan de rest) kan laten landen… Als ik mijn publiek het grote verschil met andere Identity Management Frameworks kan laten (in)zien… het verschil dat het verschil maakt - zeg ook maar… Dan ben ik - denk ik - al een heel eind gekomen. De verdere artikelen laat ik snel(ler) de revue passeren, waar bij duidelijk moet worden dat ze dienen als uitbreiding, aanvulling, nuancering, vertrouwen, balancering enzovoort.

 

11. Ik lees je Aantekeningen (#18 op www.wisse.cc onder ‘notes’) weer met veel genoegen. Het schept mee duidelijkheid in ‘Ontology of interdependency’: o.a. 18.2, 18.32. In 18.54 noem je sociale, fysieke en informatieruimte. Zie http://primavera.fee.uva.nl/PDFdocs/2007-05.pdf voor ‘Ontology of interdependency’. De gedachte die me daarbij inviel was dat dat lijkt samen te vallen met de drie dimensies van je semiotische enneade… interpretant, object/realiteit en teken dimensie resp.

 

12. Ik moet zeggen dat die open object benadering me direct al aangesproken heeft - zij het dat je 'de boel' in ‘Ontology of interdependency’ (zie http://primavera.fee.uva.nl/PDFdocs/2007-05.pdf) nog verder opengooit. Over dergelijke openness zijn de meeste quantum fysici het volgens mij ook wel eens: een object moet je maar beter ruimer zien dan 'iets' dat op precies één plaats tegelijk aanwezig is en dat zich door tijd en ruimte beweegt. Elk object is eerst en vooral 'slechts' de mogelijkheid daartoe. Dus onbepaald. Op het moment dat een object tot het menslijk bewustzijn doordringt… 'instantieert' het in - of moet ik zeggen naar? - die situatie. Het object als interpretant van de interpretatie. Ja, semiosis werkt echt alle kanten op - volgens de kwantum fysici :-).

 

13. Ik bewonder je doorzettingsvermogen! Ik zou me waarschijnlijk al lang ‘gewijd’ hebben aan nog genuanceerdere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid - omdat daar meer en sneller ‘eer’ aan te behalen is. Is het niet ‘logisch’ dat bloed kruipt waar het niet gaan kan als het onder je nagels vandaan wordt gehaald? Meer zeg ik er niet over; dit zegt al genoeg over hoe droevig het met mij is gesteld… Uitholling van een samenleving begint met uitholling van haar cultuurdragers… Ach, sla die zin ook maar over - het is zo’n tot op de draad versleten cliché.

Mooi van pas komt hier natuurlijk je brede ervaring in overheidsland. Wie zou er niet al lang verdwaald zijn? Hoeveel schoten liggen niet barstensvol met moede hoofden? Hoeveel riet gaat niet diep gebukt onder massa's kluiten? Zeg, ben ik nu al weer begonnen? Stop. Ja, ga er mee door! Al zou er maar één zijn die zijn/haar mate van uitholling gaat inzien…

 

14. Dank je wel voor dit compliment! Ja, het is plezierig om zo’n compliment te krijgen. Dat geeft weer extra doorzettingskracht. De kracht van doorzetten is het doorzetten van kracht. Als contragram zal het wel niet door de beugel van John Haynes (www.cdu.edu.au/it/staff/jdhaynes) passen, maar wij redden ons er wel mee - denk ik zo.

 

15. Gisteren heb ik mijn presentatie over informatie-infrastructuur voorgeschoteld aan een collega van GTS. Hij had er vooraf eens doorheen gebladerd en was toch wel wat sceptisch. Tijdens mijn verhaal werd hij enthousiaster en aan het eind was hij overtuigd dat ‘dit verhaal’ voor breder publiek geschikt is en dat zijn baas er ook beslist van moet weten. Hij gaf aan te snappen dat je ‘dit’ niet ‘even doet’, maar dat je wel moet beginnen (met nadenken erover)!

 

16. Vandaag heb ik mijn iDNA presentatie voor een klein groepje directe collega’s gehouden. De presentatie is heel positief ontvangen. Veel interactie; er werd creatief/kritisch meegedacht. Enkelen hadden goed door dat iDNA de boel wel ‘enigszins’ op de kop zou zetten, maar hadden ook niet één-twee-drie een alternatief om dan maar niet bij eigenaarschap te hoeven beginnen.

 

17. Op de vorige kennissessie hadden we Vincent Everts te gast (http://www.vincente.nl/) - rondkarrend op een Segway onder vertoning van een ‘wervelend’ dia-pakket. Veel nieuwe ontwikkelingen enzo…. Meest ter zake doend vond ik zijn statement: ‘zorg dat je een belangrijk informatiedistributiepunt wordt ergens van - kan eigenlijk niet schelen van wat’. Nou weet ik natuurlijk niet of hij dat ‘goed’ bedoelde…, maar ik kon het in ieder geval wel ‘goed’ begrijpen.

 

 

 

Januari - februari 2007, 2007 © Jan van Til