2019.02 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn veelal afkomstig uit reacties op LinkedIn, iBestuur, blogs en e-mail die ik verstuurde in de tweede vier maanden van 2019. De volgorde van de aantekeningen is chronologisch.

 

01. Mijn voormalig werkgever houdt zich m.i. nog altijd wat te star/rigide bezig met wat zij beschouwt als haar (traditionele) core business. Ze doet nu wel iets met waterstof enzo, wel belangrijk, zeker, maar – kom op zeg – is dat niet gewoon erg veel meer van hetzelfde? Waterstof is ook maar weer gewoon gas! In december 2017 hintte Oudejans (Inzake, PwC), m.i. zeer terecht, op “Infostructuur” – analoog aan gas-infrastructuur. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Kijk, da’s ècht Nieuw!!! En die kant moeten we zeker op! Wordt het opgepakt? Ja en Nee. Ja in traditionele zin, maar dat doen we al jááren op die manier: rationaliseren, standaardiseren, harmoniseren etc. en dat werkt steeds slechter. En in Nieuwe zin? In Nieuwe zin pakken we het (nog) niet op; zie evt. Energietransitie op stoom. Dáár kunnen m.i. Fikse en Veelbelovende Stappen worden gemaakt! Want het draait niet langer primair om gas en transport/transformatie ervan – nee, het draait eerst en vooral om informatie eróver!

 

02. Mijn voormalig werkgever is, m.i., een erg goede werkgever! Nog altijd is er voldoende ruimte voor het warm-menselijke. De sfeer wordt de laatste jaren wel wat zakelijker – en dat is een goed ding: laat iedereen gerust wat meer de eigen broek ophouden! Wel is het, naar mijn idee, ook oppassen geblazen: er bestaat het gevaar door te schieten, bijv. met LEAN. Er is, in LEAN-termen, ‘waste’ die warm-menselijke waarde heeft; zorg ervoor dat het met alle LEAN-ijver niet (te) koud wordt. Naast LEAN kan m.i. ook gedacht worden aan een al te blinde over-ijverigheid m.b.t. standaardisatie, rationalisatie enzovoort. Standaardisatie is een goed ding, maar een tijd van digitale disruptie etc. vraagt vooral ook om aandacht voor wàt we standaardiseren en waaròp we standaardiseren.

Eric Hoffer (1973): “In times of drastic change, learners inherit the world, while the learned remain beautifully equipped to deal with a world that no longer exists”. Voor de learners komt dat neer op, nu in de woorden van Shoshana Zuboff (1988), een “rupture of the world [they took] for granted; then the old categories of reference are called into question and revised”.

 

03. Denk je niet dat jij – overtuigd van nut en noodzaak van contextueel informatiemodelleren – als enterprise architect met, als ik het goed heb begrepen, jarenlange praktijkervaring met en bij de overheid … dat jij zelf de persoon en functionaris bent die, op basis van ruime eigen praktijkervaring, geschikte verhalen in elkaar zou moeten steken om er bestuurders mee te verleiden ruimte tot experimenteren met contextueel informatiemodelleren te geven? ‘t Is immers geen gemeengoed en dus zijn er nog maar weinig probeer- en/of succesverhalen. N.B.: voor zover ze er wèl zijn … moet je ze natuurlijk met alle handen die je tot je beschikking hebt aanpakken! Verder heb je volgens mij praktijkvoorbeelden genoeg tot je beschikking die je zou kunnen omsmeden tot verleidelijke hapklare bestuurdersbrokken. Vergis ik me? En, ja, zeker, goed punt, opleiding moet geheid onderdeel uitmaken van de experimenteerruimte. Er zijn m.i. dus wel degelijk (eerste) mouwen aan te passen!

 

04. Short-termists are like reapers that are unaware of or indifferent to the sowing/growing that, however, inescapably precedes the reaping. Unbalance with respect to sowers/growers and reapers will inevitably show famine to be only one season away.

 

05. Kan iemand mij uitleggen wat de (on)zin: “Van belang is dat AI naadloos aansluit op de manier van werken en idealiter is AI erin geïntegreerd, zodat de werkprocessen niet worden verstoord” betekent?

 

06. O, nou, da’s een héél stuk duidelijker! Zouden dokters er niet veel beter aan doen de lui die zo vurig/hijgerig met AI lopen te hypen-en-te-leuren niet na te praten, maar stelselmatig en vasthoudend door te zagen om al doende eventueel hulpmiddelen te verkrijgen die hout snijden?

 

07. Ja, da’s een veel gehoorde (f)opvatting: “welke risico’s loopt X als we het niet doen”. Een idea-killer heet het ook wel. De zgn. ‘error of commission’ weegt in zo’n cultuur veel zwaarder dan een ‘error of omission’. Aanduidingen die de laatste tijd ook meer in zwang komen: short-termism en functional stupidity.

Zolang de alsmaar groeiende problemen met de huidige manier van doen schouderophalend kunnen worden weggewoven/afgeschoven en dus – daar komt-ie – risicoloos kunnen worden veronachtzaamd … kun jij vanuit jouw positie (weinig/geen macht, aanzien, vertrouwen etc.) aandragen wat je wilt …

Een hoge functionaris bij mijn voormalige werkgever gaf mij – na uitvoerige uitleg over en toelichting op een alsmaar verder verslechterende situatie – te kennen dat hij (let op: fopvatting) volledig begreep waar ik op doelde. Zijn vraag was zowel kort als simpel: “staat het momenteel ergens in de brand?” De verdere afloop vergt maar weinig fantasie.

Waar het jou om gaat is een stukje experimenteerruimte. Een stukje ruimte voor een zo goed als … risicoloos experiment met contextueel informatiemodelleren. Kans-gestuurd zou de vraag dan ook moeten gaan over de enorme kansen die X zich door haar vingers laat glippen in geval van afwijzing. Het ‘oude’ werkt niet meer en loopt vast. De boel smeult mogelijk al wat. En er is, als we doorpakken, nog tijd voor een overtuigend experiment met het ‘nieuwe’. Hebben jullie daar geen ‘potjes’ voor?

 

08. A few months ago I unfollowed everybody in ‘my’ LinkedIn network. I got irritated by the randomness (?) of ‘my’ feed. I also got very bored by/with all the fuzz, noise, stupidity, nothingness etc. in ‘my’ network and wanted to see what never-asked-for-pollution would remain …

 

09. Your draft Architecture Principle #1: “Data is a separate layer within the existing enterprise”. Why separate? Why layer? Why within? Why existing? Why enterprise?

Your draft Architecture Principle #2: “Only explicit metadata enables business value and accountability for data”. Why only? Aren’t data and metadata interchangeable (i.e. data in one situation is taken to be metadata in another)? Why business value – isn’t value enough? What’s the core here? Isn’t it all about crystal clear meaning – situational as well as temporal?

 

10. Toen ik je reactie las, moest ik sterk denken aan een flipperkast. De bal komt recht op een flipper af … jij drukt op de flip-knop … raakt de bal vol … de bal schiet met een rotgang het veld weer in, raakt van alles en nog wat – de scoreteller loopt als een malle – raakt hem o.a. vol op de oren … bal komt terug … FLIP … zwiept richting volgende target … enzovoort. Allemaal zonder ook maar een onvertogen woord. Mooi! Nou maar hopen dat het overall-effect is dat-ie z’n agenda aanpast, erbij is en zich laat horen.

 

11. Ja, hij heeft hulp nodig. Veel hulp zelfs – volgens mij. En jij geeft hem die hulp; zaaiend en coachend – maak jij hem het leven, dat vele twijfels en onzekerheden bevat, zo gemakkelijk mogelijk. Gebruik dankbaar de schouders c.q. het werk van anderen, wijs naar hetgeen zij reeds bijdroegen. Voorkom dat jezelf mikpunt wordt. Enzovoort.

Mooi dat hij zijn inventarisatie-/werkresultaten met jou wil delen. Prachtig ook (en o zo noodzakelijk) dat je direct jouw stoel wat in zijn richting schoof door alvast naar zijn opsomming van basisregistraties te vragen (en zo door naar allerhande andere tussenresultaten – natuurlijk). De kunst is, denk ik, dat hij gevoel van leiding houdt (dus: niet over-voeren, niet te ver voor zijn hersengymnastieksmuziek uitlopen en weten met welke problemen en probleempjes hij werkelijk zit) en jij de regie zodat (kans op) resultaat optimaal is.

Als hij het over ‘hersengymnastiek’ heeft, bedoelt hij volgens mij te zeggen dat het hem – op z’n minst deels – (ver) boven de pet gaat. Ik herken dat wel – heb ik ook geruime tijd gehad (en nog wel eens, maar vind ik inmiddels geen ‘gebrek’ meer). Hij ziet (als ik het goed zie) wel iets … heeft er ook een goed en zeker gevoel bij, maar hij kan er – zelfs als hij op z’n allerlangste tenen staat – niet echt goed bij. Iemand in zo’n conditie komt hooguit wat tot napraten/nastamelen, maar niet tot voldoende bezielde en pakkende uitleg, pitch enzovoort. Zo iemand heeft alle hulp nodig die-ie kan krijgen. Gelukkig is die hulp in de buurt. Staat zelfs met gevende handen klaar. Hoe krijgen we zijn handen voldoende leeg zodat-ie kan en wil aanpakken wat hem aangedragen wordt?

 

12. Ja, “hoe vat hij zijn rol annex bemoeienis ermee op? ” Ik herlees zijn bericht aan (van 23 april) nog even; er blijkt idd niet heel veel betrokkenheid uit: “Ik ben geen informatiekundig ontwerper, maar enterprise architect, wat betekent dat ik vooral zoek naar verhalen van mensen en organisaties bezig met contextueel informatiemodelleren om van bestuurders ruimte te krijgen dat ook te mogen gaan proberen. Dat is voor mij wel een dingetje, (1) er zijn niet veel verhalen en als ik ruimte zou krijgen (2) er zijn niet veel mensen die het kunnen.” Dat klink toch ook wel een beetje als een kat die het liefst doodgewone muizen vangt om ze vervolgens netjes bij de baas op de drempel neer te leggen. Alleen … is deze muis is voor hem “wel een dingetje”, want is ànders en ligt dus niet voor het (be)grijpen. Of daar ook “mouwen aan te passen” zijn, zo is zijn vraag naar bekende weg.

Het zou idd erg goed zijn dat “hij er zèlf […] eens mee aan de slag [gaat], al blijft dat beperkt tot enkele vingeroefeningen”. Ik wacht nog even zijn antwoord op mijn bericht (8 mei) aan hem af. In antwoord daar weer op kan ik wel eens vragen naar vingeroefeningen en of-tie-r wat in ziet om die te gaan doen. Zwemmen leer je nu eenmaal niet door eens een woensdagmiddagje op de tribune van een zwembad te gaan zitten kijken …. Hij zal van de tribune af moeten komen en op z’n minst z’n voeten nat moeten maken. Dat zal iedereen goed doen. Vertrouwen … ook daarvan geeft hij in zijn antwoorden (nog) nergens blijk. Helaas.

 

13. Stel gedrager met gedrag-in-context een … ruimere context voor – een context die voor gedrager aantrekkelijke elementen bevat … en nieuw gedrag volgt. Bijna als vanzelf.

 

14. SmartHealth. He, pssst … kijk ook eens ‘n keertje voorbij interoperabiliteit!

 

15. Mogelijk heb je ‘t al vernomen … het LAC is niet meer. Vorige week besloot het NAF om het LAC aan de straat te zetten. 2018 was het laatste jaar waarin, volgens ene C, vooral veel grijze oude mannen reuniserend LAC-ten. Na 20 edities was het zelfs voor de allertraagsten helder – zo kon het niet langer …

Wat nu? Rijsenbrij, de geestelijk vader van LAC en NAF, wist het met al zijn gearchitectureer niet verder te schoppen dan dat een architect ‘gewoon’ een IT-er is, zij het een super-smart IT-er – maar wel één met fikse imago-manco’s.

LAC is weg. Wie d’r volgt … het NAF? Rijsenbrij zou als “voorvechter voor Digitale Architectuur […] graag suggesties willen zien” voor een “NAF nieuwe stijl”. Uiteraard doet hij zelf een schot hageltjes voor willekeurige boeg.

Nee Rijsenbrij verlaat het schip dus niet. De grijze oude mannen zinnen op nieuwe vormen. NAF nieuwe stijl. Geen LAC, maar wel een Digital Architecture Design Day (op 14 november 2019). Kortweg DADD. Een logo is er ook al. Op de flyer: “Digital Architecture Design Day is a community driven event that will reveal the best ways of putting strategy into practice for information intensive, medium to large sized eco systems that deal in a complex environment. Our goal is achieving sustainable change and coherent solutions by exchanging visions from global thought leaders, best practices, learnings and ideas.” Window dressing dus, verder geen nieuws. Binnenkort is er weer die ‘call for presentations’. En de programmacommissie moet er voor zorgen dat het architectuur-randgebeuren niet opnieuw center-stage bereikt …

 

16. Barry Devlin on LinkedIn: When data is naked, should you try to dress It up? From the article: “Information modelling is, in some sense, a methodology that separates context and naked data. What seems to be missing is the tooling to transform that into a useful and generally applicable mapping”.

Why on earth would anyone separate text and context? Human beings don’t do that. They’re not even able to. Human beings always process text-in-context (situationally). Text and context are inextricably connected. Separation equals decapitation. Model the two together – that would be of great help for human beings. Forget about the map-tool and model information contextually.

 

17. Bert Keizer (medischcontact.nl): Kunnen we in godsnaam terug naar de boerenverstandregel? Tssjaa … Wie terug wil naar de boerenverstandsregel … die moet ook terug naar de boerenverstandstijd (of, beter: boerenverstandscontext) – dus naar de situatie waarin die regel haar plaats en betekenis had. Die twee zijn niet los verkrijgbaar – ook niet als een verstandig man daarom vraagt …

 

18. Kevin McCarthy (dataversity.net): Data Quality’s Image Problem. As long as we don’t know what data really is … As long as we don’t really care about the core/crux of data … well … why bother about aspects of data like quality or image or … ?

 

19. Article on LinkedIn by John Hagel: Navigating from the Industrial Age to the Contextual Age.

John, if I understand you correctly … with the word ‘context’ you mean a situation-in-reality.

“In a world of standardized products and tasks, context was largely irrelevant, a distraction.” In my mind: situations were then as important as they are today, but … they could be ignored unpunished. And we did ignore it – both in real life and in the data models of our IT-systems.

Nowadays situatedness definitely has to be taken into account! Situations change faster than ever. Situations encompass more than ever (people, organisations, countries, …). Situations start to interfere with one another. And since it’s the situation of X (at time=t) that largely drives the meaning (value) of X … ignoring the situation no longer goes unseen/unpunished.

Note: I use the word ‘situation’ to point to reality. I use the word ‘context’ if I’m talking about information about that situation in reality.

In real life – as long as life exists – everything is always situated. In our modelling of reality we still use the thinking of the sixties/seventies. We model the thing as an absolute, we think we can define the thing upfront and we leave its context implicit. Well, that has to change. X and context(X) have to be modelled interwoven. It’s the (time dependent) context that drives the meaning (value) of X.

 

20. Article at Dataversity by Thomas Frisendal: Timely Concerns in Data Models. Thomas, please have a serious look at Metapattern: Context as well as Time coherently together in information models. Extremely important!

 

21. Mooi, Sander! Vergeet ajb de energierotonde niet!

 

22. Well … In that case … one must certainly not forget Metapattern (Pieter Wisse). Context and Time in Information Models. What more dynamics would anyone possibly want?

 

23. Agile must fail – simply because it destroys the firm grounds which enabled it to make its stand …

 

24. Breng twee zaken met elkaar in verband – één die je niet (meer) wilt meemaken en één waarvan je vooral hyperig beter gevoel gevende ‘dingen’ hebt gehoord. Kies de ‘juiste’ woorden en suggereer vervolgens wat je wilt … Wie weet melden zich weer wat mensen die … uhh … ja, wat eigenlijk?

 

25. Putting Strategy out of Practice … What are the main aspects of the strategy that becaused the death of LAC? How are these aspects remedied? [>>27]

 

26. AI Is About to Completely Change the Face of Entertainment. I think they’re right: we will be distracted like we’ve never been distracted before. A sad thing.

 

27. O, great! And, may I ask, who is this “We” that is “currently [figuring this] out”? What are the results until now? Are the inputs as well as the in-between-results available somewhere? How transparent is the process to the community?

(Daar kwam response op, maar die was al heel snel weer verdwenen van LinkedIn. Verdere discussie gestopt …)

 

28. Unfortunately there is still no real interest in how systematic information provisioning can serve/boost the development of the energy market … (in response to a vacancy at Energy Delta Institute)

 

29. M, In my mind the required skillset for an architect differs very, very widely from that of a builder. Therefore “cross-pollination” of the two required skillsets is, quite naturally, not very likely to happen. Understanding as well as appreciation of the differences opens possibilities of tight co-operation and 1+1=3. Sad: IT picked up the title but failed and still fails to understand and appreciate ‘wit vlak’. Why? A mystery.

 

30. Iemand op LinkedIn: “Ieder bedrijf is in feite een IT-bedrijf. Of is het aan het worden.” Werkelijk? Toen pennen en potloden in zwang kwamen, riepen we toch ook niet dat ieder bedrijf in feite een pen/ potlood/ gummetje-bedrijf is? Welnee … IT is, net als pen, potlood enzovoort gewoon een … hulp-middel. Niet meer, niet minder. Waarom maken we IT toch steeds zo bijzonder?

 

31. P, naar mijn idee houdt de architect zich bezig met ruimten waarin gebruikers hun wel-zijn vinden. En lijnen bieden daarbij Helpende Hand door, zoals jij aangeeft, die ruimten op te spannen. Van Space maakt de architect middels lijnen Room, zeg ook maar. Bouwtekeningen en bestek geven nauwkeurig weer welke blokjes de bouwer waar moet plaatsen. Bedoel je dat als je zegt dat “bouwer zoekt daarna naar blokjes die op die lijntjes passen”?

 

32. That would require an external and absolute point of reference …

 

33. Hans, Dank je wel voor je response; dat waardeer ik zeer!

Het m.i. beste aangrijpingspunt voor noodzakelijke radicale verandering … zit-um in het initiëren van een volgende infrastructuraliseringsslag. Dat ligt weliswaar een stukje buiten de lichtkring van veel bedrijven en overheden – zelf-gericht als ze doorgaans zijn, maar zo’n slag zou wel enorm helpen. Het is de spreekwoordelijke klap die een fikse daalder waard is.

Wie wil er nog zonder onze weg/water/enzovoort infrastructuur? Niemand! Wie wil er nog zonder technische infrastructuur die ervoor zorgt dat bits en bytes snel en betrouwbaar van A naar B komen? Niemand! Hedendaagse IT laat ons zien dat we met grootst gemak massa’s data kunnen produceren en transporteren/transformeren – en … laat ons ook zien dat we afslagen hebben gemist: bergen duplicaten, enorme inconsistentie, dubbelzinnige betekenissen enzovoort. Dat zet rem op vruchtbare verdere ontwikkeling. De volgende infrastructuraliseringsslag dient zich (dan ook) op informatie zelf te richten. Op infrastructuur voor informatieverkeer. Situationeel en temporeel kraakheldere informatie-van-betekenis tot trefzekere actie voor elke willekeurige deelnemer aan informatieverkeer – waar ook maar ter wereld en wanneer ook maar en in welk verband dan ook maar. Dàt heeft momenteel – in hippe termen uitgedrukt – het grootste disruptie-potentieel!

Probeer eens te bedenken wat een power informatie heeft als ze situationeel en temporeel altijd van kraakheldere betekenis is … Bedenk eens wat de versnelling teweegbrengende positieve effecten daarvan zijn op, bijvoorbeeld, bedrijfsvoering …, op de samenleving … Wat de versnelling teweegbrengende positieve effecten zijn op verdere ontwikkeling en toepassing van AI, BI, Analytics, ML en noem-maar-op …

Zit er volgens jou muziek in dit topic? Zijn er binnen CGI mensen concreet met dit topic bezig? Ik hoor/lees er (nog) niets over? Pieter Wisse van Information Dynamics is al meer-dan-geruime tijd aan het werk met dit belangrijke onderwerp. Hij heeft een methode (Metapattern) annex ontwikkelplatform (Knitbits) ontwikkeld. Het ontbreekt echter aan partijen die er iets in zien: ‘logisch’, want ligt (nog altijd) buiten de lichtkring van het enkele en aparte bedrijf/overheidsinstantie. Maar bedrijven als CGI, die bij veel andere klantbedrijven over de vloer komen, kunnen wel breder kijken – en dat doen ze ook! Ze zien dan ook – vaak veel eerder en beter dan een individueel bedrijf dat ziet – wat er moet gebeuren. Wanneer gaat CGI zelf serieus op dóórpakken op haar eigen analyse-resultaten? Dat kan niet overgelaten worden aan individuele partijen. Nee, dan komt er niets van de grond. Dat weten we, daar is ervaring genoeg mee opgedaan.

Ben uiteraard ook benieuwd welke die “paar aardige artikeltjes” zijn, die je op mijn site hebt gevonden en wat je erin aansprak. Ik ben blij om “Mooie thematiek zit je op” te horen; het zou zo mooi zijn dat meer mensen wat verder – d.w.z. tot actie – geïnteresseerd raken.

Ik hoor graag van je terug; radicale veranderingen zijn broodnodig.

 

34. Please don’t forget to mention and explain the worldview you use when thinking, talking, writing about metadata, data modelling etc. Extremely important these days …

(In response to a LinkedIn member sharing: “Making good progress on my book on #datamanagement. This weekend I wrote two chapters, covering #metadata and #datamodeling.”)

 

35. Asked to “elaborate a little” on #34 I shared: Conscious or unconscious (largely unconscious most of the time) … every human being operates using a worldview. Geocentric/Heliocentric, Flat/Spherical earth. The differences are huge. Think about self-driving cars – programmed in line with the worldview of an atheist/theist/agnostic. We’re talking about disruption – what’s the impact of disruption on your worldview? Etc. Most people in IT use metaphysical realism. Therefore they come up with, for example, IoT. Few use subjective situationism: meaning to signs/information always comes situationally and subjectively into being. It makes a huge difference for, as an example, data modelling …

(Strange … No further interaction)

 

36. Ja, ik heb er om gevraagd. En, ja, ik begrijp je reacties op mijn laatste twee schrijfsels wel. Wit vlak steekt vinger op vloeit als schrijfsel voort uit het sterven van het LAC. Het is een vriendelijke (ik ben eigenlijk altijd best wel vriendelijk) prikker richting LinkedIn-ers die tegelijk ook LAC-minners zijn. Je kent ze wel … allemaal IT-ers/aannemers dus. De meesten kennen Jaap van Rees en ook het bouwtekening-beeld. Ik was benieuwd of er nog wat ander/nieuw ‘leven’ te bespeuren viel na dood van LAC. Zou men misschien toch het denken weer wat hebben ingeschakeld? Tot nu tot reageerden twee personen. Jij en L. L verdraaide het beeld en voorzag de aannemer van de mogelijkheid tot het zelf uitzoeken van, in zijn termen, ‘blokjes’ – zwarte lijnen dus. Toen ik hem daar op wees … werd het (weer) stil. Tja … laat hij nu ook in de DDD-denktank zitten die bezig is met het verzinnen van een nieuwe formule voor een vervolg op overleden LAC …

Inmiddels publiceerde ik O, opdrachtgever, let op u saeck!. Vervolg op Wit vlak steekt vinger op. Gewoon nog een keer de Vinger op steken. Met verwerking van jouw verzoek tot inschikkelijkheid. Daarin komt Jaap van Rees aan bod. Opdrachtgevers. Het alternatieve LAC dat Jaap organiseerde. Het overleden LAC. En DDD, de LAC-opvolger.

 

37. Tot mijn verbazing reageerde Hans Moonen op Blij doortreuzelen. Hij was het er in grote lijnen wel mee eens. Tja, dat is nogal een breed gebaar … Ik heb hem gevraagd wat CGI met dergelijke concrete analyse-resultaten in de hand daadwerkelijk gaat doen aan de situatie (#33). Omdat, zoals hij zelf schrijft, radicale veranderingen noodzakelijk zijn. Het enkele bedrijf doet er niets mee – dat is hem ook wel duidelijk. Afwachten maar weer.

 

38. V meldde zich nog niet bij mij – ook niet in tranen na jouw knallende afscheidswoorden aan zijn adres. Wat ik denk? Ik denk dat-ie z’n schouders ophaalt. Als Enterprise Architect is het immers zijn taak om verhalen te verzamelen, weet je nog? En bij jou komt-ie nu even niet verder. Nou, ja, jammer dan. En verder? Verder staat-ie naar mijn idee ‘gewoon’ in een veel te lage versnelling en loopt-ie qua denken nog te vaak en te veel in beestenvellen rond. (Ik hoop dat ik overdrijf, maar vrees het ergste).

 

39. Misschien draait ’t wel helemaal niet om digitalisering … Grip op samenlevingsinformatievoorziening lijkt me vele malen wezenlijker. IT-spul faciliteert dat. Heel gewoon. Niet meer, niet minder.

 

40. Unstructured data: data that is too hard for humans to crunch into computers. It has everything to do with the human condition: they’re not smart enough and not humble enough … so let’s divert attention and blame the data.

 

41. (vervolg van #39) Mee eens, dat is zeker een “Goed Punt”. Maar hoe krijgen we de focus verschoven van techno naar info? Ideeën?

 

42. “The methodology[, FCO-IM,] is there since the 90ths”, but is seriously flawed. For it doesn’t look any further than the single one organisation at hand …

 

43. Waarom zou je vandaag de dag nog klantgegevens kopiëren? We werken inmiddels met zulke moderne technologie! Is niet meer nodig, lijkt me. We kunnen de gegevens met een soort digitale verrekijker inzien, dat is ruimschoots voldoende. Waar komt die kopieer-drift, die heb-zucht toch vandaan? Hoe leren we het af?

 

44. U vraagt, wij draaien: “The market wanted us to be an A.I. company so we chuckled and decided to call ourselves one.” Mark Twain vertelde ons dat “it’s easier to fool people then to convince them that they have been fooled.” Maar het is (dus) nòg erger: mensen smeken, ja, ze gaan er zelfs voor op hun knieën, om heerlijk voor de gek gehouden te worden.

 

45. We’ve had this situation before: in Socrates’ days. The difference with his time and our time is … well … there is no Socrates around these days. And we won’t be able to f/make him come alive.

 

46. You’re using the term “insanely good” – isn’t insanely good only ‘good’ when you’re somehow prepared to drop your sanity? Is that good?

 

47. O, well, you’re right, I didn’t think of that yet. But in our day poison nor kill switch will do. Postmodernity had truth as its main casualty. The “scary” thing that starts to manifest itself is that we cannot live without truth. Without truth anything goes. Without truth there is no justice, no freedom, no love …

 

48. Cultuurdragers zijn (vrijwel) altijd ook cultuuroverdragers …

 

49. Toen er op LinkedIn weer n’s iemand met ietsepietsie kokervisie van de daken schreeuwde dat we hard “werken aan één overheid” … kon ik het niet laten. “Maarre …”, zo vroeg ik, “het draait helemaal niet om de overheid! Zullen we eindelijk eens gaan werken aan één samenleving?

 

50. Ja, dat spreekt (mij) wel aan: Laat je data nou eens spreken. Mooie titel. Dekt de titel de lading ook? Nee, niet echt. Helaas. Al lezend bekruipt me wel een fiks déjà vu gevoel. Hoorden we dergelijke verkooppraat ook al niet rondom data lakes enzo? Wat horen we daar eigenlijk nog van? En wat was er ook nog maar weer vóór data lakes? Uhm … nou, ik weet het al niet meer. Maar daar horen we ook niets meer van.

Dat “data overal en nergens verspreid in je organisatie zit”, is niet direct problematisch. Wat problematisch-tot-en-met-rampzalig is, is dat we geen idee hebben wat die data allemaal betekent. Als we op die manier “de info uit al die silo’s” combineren, dan … dan leutert en brabbelt data maar wat. Van spreken is dan geen sprake.

 

51. Nee, het is m.i. NIET zo dat mijn “pleidooi nog een stap verder [gaat]”. Mijn pleidooi IS de stap die moet worden gezet. De stap waar jij over spreekt … dat is helemaal geen stap! Want die zgn. “vergaande digitalisering en nieuwe digital-first partijen” houden zich stuk voor stuk bezig met de T van IT en met aparte IT-systemen voor aparte organisaties (dat verdient nog altijd verreweg het meest). Deze zandmannetjes strooien hun klanten aanhoudend de ogen dicht met gelikte kreten en alsmaar nieuwere, geavanceerdere en mooiere technologie. Maar het echte probleem waar we tegenaan lopen … wordt totaal niet geadresseerd. Hoezo stap?

 

52. Zou ‘de overheid’ het ooit nog eens leren? En over de randen van haar eigen oude navel heen gaan kijken? Het zou toch zo langzamerhand duidelijk kunnen en moeten zijn dat het “Data Agenda Samenleving” moet heten. Het draait om de samenleving; niet om de overheid. De overheid als dienaar van al haar onderdanen en als onderdeel van de samenleving.

 

53. In response to Data and Organizations (Christian Kaul) …

May I suggest four, perhaps counter-intuitive, but, very helpful insights? Informationally speaking:

(1) Let’s stop treating organisations as permanent, massive, centre stage, all important etc. strongholds. Let’s treat (reminder: informationally speaking) organisations as bodies that are around for a while (as long as they function) and then … they disappear again.

(2) Let’s stop treating applications as permanent, massive, centre stage, all important etc. strongholds. Let’s treat them (reminder: informationally speaking) as stuff that’s around for a while (as long as they are useful) and then … are gone again.

(3) Let’s stop structuring information specifically for our day-to-day and ever changing problems. Let’s start infra-structuring information for use for known as well as not yet known problems.

(4) Let’s stop copying and exchanging information endlessly. Let’s use the information infrastructure to fulfil the ever changing temporal as well as situational needs of people in various and varying associations by means of applications at our disposal.

Indeed: it’s not a data problem, not an IT problem either. We ourselves and the way we think about and see the world are the problem we have to solve.

 

54. In het land der blinden is degene die zich ongegeneerd eenoog noemt al heel snel koning.

 

55. A complete restart is, indeed, rather impossible; not needed either. The first step is to leave the existing, ‘old’ stuff exactly as it is and to create an extra facility – an information-roundabout. See, for example (in Dutch): Stelselmatig overzicht via informatiesleutels (Martijn Houtman, Pieter Wisse). That will create insight in the current mess and hints for improvements.

 

56. IT-ers leuteren zo graag en zo luidruchtig dat het geleuter van data slechts als een soort ruis hoorbaar is. Het volgende artikel geeft e.e.a. ook alleraardigst weer: Data, an inconvenient truth?

 

57. Indeed, Ronald, I agree – we have to “move away from the symptoms like datawarehouses, datalakes or any other (often drenched in) technology-centric solution.” We have to shift our attention to something else. Something deeper. Something even deeper than “the time and place a data-“fact” is born”. We have to go to the depths of information: its immateriality.

No, the industry won’t help. They’re too much in love with their revenue model. They’d rather build a system to fight data-inconsistency than to really solve the issue. Higher education won’t help either. They depend too much on the idiosyncrasies of the industry.

We’re kind of stuck in our materialistic thinking. We’re so terribly blinded in our thinking that we talk seriously about, for example, the Internet of Things – even when it’s all about information. And information is not ‘thingy’, is not material. Information is … immaterial. But, without a moment’s thought, we ignore that and simply use the whole bunch of laws, rules etc. that apply for stuff to non-stuff, i.e. to information.

And that caused and still causes a lot of damage. Damage on which a golden revenue model is built. And anyone who threatens to harm/kill the goose with this golden eggs is, of course, met with fitting hostility.

What’s it all about with immaterial information? It’s all about meaning. Meaning attached to it by individuals – temporally as well as situationally. Meaning of information is directed by the context in which that information manifests itself and cannot be predefined. Modelling for contextual-and-temporal meaning of information differs widely from our current absolutistic way of modelling. “[T]here lays our challenge.”

 

58. Are we really sure that this is the sequence – or even that there is a sequence: “Model your business first, then implement master data repositories, and finally build applications that ‘connect’ everything”? Who said so? On what grounds? Business is no sitting duck but a moving target. The very same applies to MD … We need better bedrock than that, I’m afraid.

 

59. IT itself, so it seems to me, is one of the biggest business problems.

 

60 Elke term is een onduidelijke term. Verbetering treedt alleen en uitsluitend op door de term te contextualiseren. Het ‘iets’ waar de term naar verwijst is immers ook nooit los verkrijgbaar, maar is altijd gesitueerd. Zonder situatie is dat ‘iets’ wezenloos. Zonder context is een term betekenisloos.

 

61. Why do you think that the enterprise is a good starting point for information-things (modelling etc.)? Information cannot be put in a box. It’s far more like the wind …

It doesn’t stop with the application, I’m afraid. So please take it a small step further … “At some point in that journey, you will need to break the [organisation] boundaries and remove the traditional [organisation] from the picture.

 

62. Wow! There are even Master Data Whisperers around … Every time I hear somebody talk about master data … there is that clear and undeniable whisper in my head: it’s a myth – a Master Data Myth …. There is data … okay … but depending on the situation one finds him/herself in some data is more master than other data. Other situation? Other more/less master data relationship!

 

63. O, really? I’m still looking for examples of master data. An example of a piece of data that qualifies as master data all the time for everyone in the world in all situations. I haven’t found it yet …

 

64. Zijn we er met het scheiden van data en applicatie? M.a.w. is dat noodzakelijke en voldoende voorwaarde? Ik geloof daar niets van. Wie erin zou slagen veel data van veel applicaties te scheiden … slaagt er vervolgens niet in al die data coherent in één ‘doosje’ (common ground) te krijgen. Vergis ik me?

 

65. No examples? Then … no Master! But a lot of masters and a lot of master data’s. How do all these masters master their interrelationships? Worse: isn’t every single master ‘master’ of a divided house? I whisper-wonder why that is stubbornly always the case everywhere I look. That’s where the master data myth comes in!

 

66. O, I’m so very sorry! Where in what Flatland did we lose each other?

 

67. Calling something dirty suggests that there is, say, clean and that you know to distinguish between dirty and clean. How do you know what’s clean? What’s your measuring rod? How do you know it’s a clean rod?

 

68. O … Language … Yeah … The endless exchange of signs. The dia-enneadic framework (Semiotic Ennead, Dia-enneadic framework for information concepts) …

But, then, what do you mean? This “body of knowledge”, you mention, sounds weighty. And this “clean language” you speak, of sounds desirable and sweet. But … do you mean to say that there is no measuring rod? That clean and dirty are in the eye of the beholder?

 

69. “Ik zou graag willen dat de waarheid er weer toe doet.” Aldus Reid Hoffman (COO van PayPal en medeoprichter en CEO van LinkedIn) in Filosofie is vaak veel bruikbaarder dan een MBA-opleiding.

 

70. Funny … how, for one reason or another, fairly pretty sounding words, ‘fabric’ this time, get devoured time and again: enterprise data fabric, big data fabric, business intelligence fabric, machine learning fabric, digital disruption fabric, nonesense fabric …

(Post) Modern people usually don’t care much any more about the deeper meaning of terms. Most of the time they hasten themselves to grab such a word, to strangle it and try to make it to work for their own purposes …

 

71. Laten we algoritmen eens vergelijken met medicijnen. Voordat een nieuw medicijn wordt toegelaten … is er een heel circus dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat er geen rommel op de markt komt. Ook gaat elk medicijn vergezeld van een bijsluiter: wie is de producent, hoe/wanneer (niet) te gebruiken, bijwerkingen, wanneer je het gebruik moet stoppen, een arts moet raadplegen etc. Nee, klopt, niet waterdicht, maar wel een fikse stap in goede richting – ook/juist voor algoritmen.

 

72. Wat is de architectuur van de cultuur bij de overheid?

 

73. Je zou natuurlijk ook eens kunnen kijken naar de crux van informatie. Dat zou intrigerend licht werpen op de manier waarop professionals in allerhande soorten en maten met informatie behoren om te gaan. Het zou ook helder maken hoe ver, bijvoorbeeld, de IT-branche daarvan verwijderd is. Dat zou wel eens ontgoochelend verhelderend kunnen werken. Wat een constructief boeiende handvatten zou dat opleveren …

 

74. “Architecture over architects” is the first of five statements that make up the DADD manifesto. A first and friendly question in response to a kind of commercial attention pointer to DADD on LinkedIn: What do you think … is architecture material or is it immaterial?

The authors response: “If [architecture is] immanent, it can’t be merely material. Not even predominantly material.

So … architecture is largely immaterial if architecture is immanent. But, then, what does the author mean with immanence? Next question: Does immanence, in your view, has room for transcendence?

The authors response to this question: “I think it does. In fact, I think transcendence weaves the tissue of immanence.”

So … without transcendence immanence has, to say the least, a very hard time. Transcendence is, in his view, a prerequisite for immanence. That leaves me a bit puzzled. A new worldview, perhaps? But, then … within an hour the author removed his response entirely from LinkedIn. Well …

 

75. In response to A Comment: Let me share my positive thoughts with you … Let’s imagine that the positivo data modellers live in a world with two dimensions. Let’s call them, as a shorthand, the +dm-ers. Let’s also imagine that there are some other dm-ers that just discovered the third dimension. Their good old 2D world now suddenly fits in countless ways in their new found 3D world. Wow! They are really enthusiastic and passionate and Positive and … But, unfortunately, the +dm-ers don’t understand them and get sad because of their – as far as the +dm-ers can see it – negative/pessimistic views. And now a +dm-er makes a strong appeal to the other dm-ers to stay positive … Indeed let’s stay open minded, patient, positive etc!.

 

76. Standards that are cybernetic in nature are indeed not enough. But standards that are of a higher order … i.e. standards that are signific in nature can be enough!

 

77. A data governance coach at LinkedIn created a video on how to write good data definitions.

My initial response to it: We, human beings, all know that the meaning of a term is not static, not absolute – but relative to the situation at hand. Without context each term can mean anything and rather soon becomes a pretext …

Response: sure we can all wax philosophical but … um … the topic is business definitions that would go into a business glossary. So my guess is that the context here would be … “business”?

Since I know the responding guy to be very, very pleased with his own products and convictions, my answer is: cybernetically speaking you could be right … significally speaking you’re talking sheer nonsense.

Now another person joins remarkably subtle: Sorry Jan, but nothing you post ever makes sense. Are you an engineer or a poet?

Closing remark (for this is going nowhere): I’m in another dimension.

 

78. Dave McComb kondigt zijn volgende boek, The Data-Centric Revolution aan en deelt hoofdstuk 2 met ons op LinkedIn: What is Data-Centric.

Mijn eerste reactie: To me it seems that you aim at data-centric per enterprise (whatever ‘enterprise’ is). Why so narrow? Why per enterprise? For the vast majority of information traffic is cross-enterprise.

Er volgt vriendelijk antwoord: if you think you can rebuild humanity as a whole from a single data model, be my guest. Greater minds than us have tried and failed.

Mijn volgende probeersel: Their failure is almost entirely becaused by unquestioned materialistic thinking. If we would allow the immateriality of information in our thinking … a whole new dimension comes into being … with an exciting number of unprecedented possibilities!

Nu volgt er van zijn kant een ‘vraag’: I am very interested in how to operationalize that idea of yours.

Beantwoorden doe ik graag – wel kort natuurlijk, het is maar LinkedIn:

Information is immaterial and therefore totally different from stuff. With information it’s all about individuals attaching meaning to signs that continually come in via their senses; meaning that drives individuals into (e)motion/action. People always live from moment to moment and from situation to situation – there is no other way. And the sum-total of the situation a human being finds him/herself in at a certain point in time … directs the meaning he/she will attach to the sign at which he/she focussed becaused by motive. Surprise, surprise … this also applies for ‘business people’, for they are first and foremost … people. People that do things – as individuals or in one or another arrangement (a club, or an enterprise). Our IT-systems simply have to support human beings according to the way they are wired. Today we try to support them at the low cybernetic interaction level, which works fine as long as people bow down and enslave themselves to the limits of what cybernetics can reach. People won’t do that. They cannot ultimately do that because they’re not wired that way. People operate at the high signific interaction level. Indeed, Information signs for contextual organisation. In our data modelling this human-wiredness must be reflected by explicitly including temporal and situational aspects. When we do that … we will suddenly be able to make significant steps forward – even with the technology of yesterday. Exciting!

 

79. Question on LinkedIn: “Why are data models so unpopular?” A wide variety of answers follows. My two cents:

The unpopularity is by and large becaused by the immateriality of information. Contemporary man is ‘rather’ materialistic in his thinking. Contemporary man even talks about the Internet of … things. Yet, the Internet is all about information, not things. A troubling twist …

 

80. Naar aanleiding van het einde van #78 komt de volgende reactie: While interesting, your approach does not seem very practical to me.

Dat schiet niet erg op, natuurlijk. Of hij dat wat nader kon uitleggen.

Dat kon hij: Because I do not think my imagination is especially limited and I cannot imagine how this works in real life.

Tja, wat voor een antwoord is dat nu weer? Ik probeer: So … you “cannot imagine how this works in real life” and my “approach does not seem very practical to” you. Yet, you find my approach interesting … I’m puzzled!

Zijn antwoord: I also find sandwords and the planet arrakis very interesting. Yet I would have a hard time implementing them.

Hmmm … gaat dit nog ergens naar toe? Ik probeer: Having “a hard time implementing them” sounds fairly normal to me. Approaches that are really New … are most of the time hard to grasp at an instant. The same goes for “implementing”. There exists, however, a method to support it: Metapattern. Accompanied by an operational platform: Knitbits.

Daarop reageert hij met: If it’s new and hard to implement, it is usually too big a risk. Either old and easy to implement or new and even easier to implement. My personal, financial and temporal resources are limited, as with most people.

Ongeveer een uur later reageert hij nog eens: From my personal experience, if it is hard, you’re doing it wrong. Or you’re even doing the wrong thing.

Hmm … Is er (toch) iets blijven haken? Hoe dan ook … misschien is het nu tijd voor enige geruststelling, een stukje herhaling en een oproep: For Galilei things proved to be very hard too. But he didn’t give up. And, yes, it took quite a while before we all said that … it moves. Human beings are ‘wired’ a certain way – they’re situational as well as temporal beings as I explained to you earlier. IT systems should support that ‘wiring’, but they do not. As I explained: true support requires a qualitative other way of modelling. Indeed, that’s hard to see, hard to get our heads around, hard to appreciate because we’re so very used to our current way of modelling. Einstein said, as we all know, that we have to do things as simple as possible – but not simpler. Yet we do oversimplify things. We still model and implement sloppy with time and even sloppier with context; context stays largely implicit so that our ‘texts’ in today’s dynamics increasingly easy become pretexts. Yes, it’s hard. But I’m ‘simply’ following the way human beings are ‘wired’. We all should do that. Simpler is too simple. I agree: there is a lot of thinking, talking, trying etc. to do before we all appreciate it and meaningfully say that ‘it moves’. People like you are needed to think, debate, try etc. to reach understanding, appreciation and finally … broad implementation. For we can’t leave it the way it ‘works’ today. Agree?

Het antwoord dat hier op volgt doet me besluiten er verder het zwijgen toe te doen. Maat is vol. Emmer met om de hete brei heen draaiende ontwijkingen stroomt over. Hopeloze onwil. Zijn antwoord: From my personal experience, many humans are wired in a way that would not be very helpful as a foundation of an IT-architecture. I think I have an article somewhere that says as much. In any case, I think it is a bit much to compare corporate it gruntwork to whatever Galilei did.

 

81. Een zaakgericht werken adept op LinkedIn meldt trots: “Met de komst van Common Ground gaan veel gemeenten opnieuw rond de tekentafel om uit te denken op welke wijze ze de komende jaren hun applicatielandschap willen inrichten.” Betreft het hier een twist in ‘t denken? Common Ground is data-first … inrichten van applicatielandschap is application-first. Mij lukt het niet daar chocola van maken.

 

82. About ‘wiring’: Human beings never experience things an sich. They always experience things at a certain moment in time and in a specific situation. The meaning they attach to the things they experience is always influenced bij their motives/interests and is always relative to the specific situation-in-time at hand. Attached meaning sets on to behaviour. Behaviour can be experienced. Etc.

 

83. Every single human being is equipped with that, avoiding the word ‘wiring’; instead using your words, “amazing quality” to attach meaning to thing-in-situation-at-a-certain-point-in-time. As the situation/point-in-time changes … attached meaning adapts accordingly.

 

84. Christopher Alexander in his book The Timeless Way Of Building (p66): “A building or a town is given its character, essentially, by those events that keep on happening there most often.”

 

85. Most of the data an organization ‘has’ and habitually calls ‘its’ … doesn’t originate from that organization … it’s from outside … it’s about other than the organization itself. What, then, does the sentence “The quality of its data can make or break an organization” mean?

 

86. “The advancement of knowledge ultimately comes down to our personal willingness to put truth above anything else.” What does such a sentence mean for post modernism?

 

87. Follow-up question to #85: Why does data “[enter] an organisation”? Wouldn’t it be far more sensible (smarter if you will) for all organisations to use digital binoculars to simply look at data-of-certain-quality?

 

88. En dan valt Schiphol ‘zomaar’ droog … de brandstoftoevoer stagneert. Vitale infrastructuur valt stil. Kwetsbaarheid zit in ‘n klein hoekje.

 

89. Information is not material, but immaterial – therefor the “challenge from a data perspective is getting everyone” their own situational “page.” Everyone individually as well as situationally as well as temporally makes sense of (gives meaning to) his/her being there in this world and acts accordingly (being becomes becoming).

 

90. Well … in my view organisations work with a ‘rather’ faulty picture of reality: organisations operate as if they’re independent and autonomous – in reality they’re all interdependent. Furthermore: organisations operate with a materialistic-only view on reality – in reality ‘things’ like information are … fully immaterial. So, there is hardly any reason for surprise.

 

91. Humans are simply the way they are and technology simply is there to support them. Humans interoperate on the high level of significs. From the viewpoint of the lower and far more restricted cybernetic level (technology), indeed, humans may seem hard to deal with. As long as techno-people try/want to solve the problem on their own terms … they will continue to dehumanise humans, they will continue to fail. As soon as they start to see, to appreciate and embrace the prime reality of human-ness … and begin to see how technology can support it … data management will enter a brand new and promising era.

 

92. Humans are motivated beings. They have varying and various interests. They operate using different worldviews. And that makes them rather special. In your terms “hard to deal with”. The challenge for technology is to humanly (i.e. at significs level) deal with hard-to-deal-with ‘stuff’.

 

93. O, sure – motivational differences, differences in interests, differences in intellect, different belief systems etc. These are all ‘great’ grounds for endless misunderstanding. Even without technology. With technology it gets worse. Far worse. Technology, therefore, must, I repeat must, take special action to support communication at the significs level.

 

94. Why would anyone want to build a single-source of truth for his/her business? What would all these separate truths mean across businesses?

 

95. If only the outcome determines the value … then … indeed … truth doesn’t matter … facts don’t matter. Anything that contributes to outcome and value creation … Matters. A rather post-modern view, I’m afraid.

 

96. Mooi gevonden, H: “lalgemeen belang”!

 

97. Is there anybody who has a clue of the prerequisites for data to deserve the label “well-organised”?

 

98. What if the IT-people build that as-you-call-it “middleware” thing in the same old way and with the same old mindset as they have always built their solutions?

 

99. Wat zou het mooi zijn als iedereen eens begon met het ophouden van de EIGEN data-broek … Dat zou enorm veel datacenters schelen!

 

100. Voor vrijwel alle organisaties geldt dat de data die ze hebben voor het grOOtste deel van buiten komt. Slechts een klein deel komt uit de organisatie zelf voort. Voor dat kleine deel geldt dat ze de eigen data-broek moeten ophouden. In verreweg de meeste gevallen is het voldoende voor een organisatie om m.b.v. een ‘digitale verrekijker’ de andere data die ze voor hun bedrijfsvoering nodig hebben te bekijken – het zelf hebben van die data is, dankzij geavanceerde technologie, niet langer noodzakelijk.

 

101. All organisations I know … organise their data to solely suit their own purposes. And even within a single organisation we find differing organisations of data to suit, say, partial-purposes. This causes various huge and expensive problems within organisations and cross organisations (even for AI). Can you tell me about any best practices that support the production and governance of well-organised data?

 

102. How come we became dependent on something like data-migration? What do we have to do to make data-migration obsolete?

 

103. Question on LinkedIn: “What Would It Mean for AI to Become Conscious?” Well … it would most likely mean that humans ‘successfully’ demeaned the term consciousness …

 

104. Gelukkig betekent zo’n statement (“Nederland valt uit top drie van innovatiefste landen”) eigenlijk niets (duidelijks) en kun je zelf kiezen wat je met je schouders doet …

 

105. An X an sich is not possible. X is always situated. X@Situation is a two-oneness. Situations change over time. Reuse of X@Situation is not possible. X@Situation is a class of its own.

 

106. Op YouTube (VNG Realisatie) ‘staat’ sinds 2 juli 2019 het filmpje Common Ground uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met dit soort uitleg begrijp ik alsmaar minder van Common Ground …. Hoe “Common” is Common Ground eigenlijk als er nog steeds sprake is van “uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten”? En wat betekent “Ground” dan eigenlijk nog?

 

107. The culture of structure is the structure of culture.

 

108. We became dependent on data-migration (#102) because we Loved and still very, very much Love to design and build our own magnificent data-‘castles’ in our own specific ways for our own specific needs. Needs that, of course, change over time – nowadays faster and faster …

What can we do about it? In (very) short: We need to model data in such a way that data (d) is always accompanied by other data (od). od providing the context for d. The objective here is to be always able to communicate the intended meaning of d. This is very powerful – data gets infrastructuralised this way. And data-migration becomes obsolete … Modeling can be done with e.g. Metapattern.

 

109. Wat betekent het eigenlijk als je m.b.t informatie de intern/extern dichotomie stelselmatig in woorden tot uitdrukking laat komen? Wat zijn de gevolgen ervan voor gedrag?

 

110. What Does It Really Mean to Be Free? Aren’t there two inextricable sides of this freedom-‘coin’? Freedom-from and freedom-for? What does freedom-from mean if there is no developed freedom-for?

 

111. Publicatie van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society: De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data. Ik zal het wel gemist hebben, maar waar in het rapport wordt gedefinieerd wat de onderzoekers verstaan onder “big data”?

 

112. Binnenkort is er weer een zgn. CIO Summit Europe. In Barcelona ditmaal. A forum for innovative IT thought leaders across Europe. Great, but I’m looking for a forum to innovate IT thought leaders …

 

113. As more taxonomies get created … What is the root cause for this? Why is it that nobody objects to it?

 

114. Peter de Kock schrijft in NRC (Algoritmes discrimineren niet) over, zo vat hij samen op LinkedIn, “het wijdverbreide misverstand dat algoritmes morele beslissingen kunnen nemen.” Vraagje mijnerzijds: Zijn er menselijke beslissingen die geen enkele morele component bevatten? Software (algoritme) neemt beslissingen namens mensen, beslissingen die mensen voorheen zelf namen.

 

115. Als reactie op #111 volgt: “Goede vraag! En een lastige, zo blijkt. De onderzoekers geven in hoofdstuk 1.1 aan dat Big Data ‘als concept en fenomeen moeilijk te duiden is’ volgens de WRR – Netherlands Scientific Council for Government Policy en ‘het derhalve onmogelijk is om een exacte definitie van Big Data te geven’. Ze geven vervolgens ook aan dat het, volgens diezelfde WRR, ‘mogelijk is om drie fasen te onderscheiden waarlangs Big Dataprocessen verlopen. Dit zijn: het verzamelen van de gegevens, het analyseren van de gegevens en het gebruik van de gegevens’. Hopelijk helpt dit!” Nou, niet echt …. Ik reageer nog maar eens: Uit hetgeen je noemt, begrijp ik dat de prefix “Big” niet of nauwelijks gezicht annex gewicht heeft. Wat zou het effect van dergelijke ‘gez/wichtsloosheid’ zijn op de inhoud van een rapport waarvan de titel dan eigenlijk alleen nog maar luidt: “De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Data”?

 

116. Zouden er werkelijk nog mensen zijn die echt geloven dat je eerst moet reorganiseren en dan pas automatiseren? Werkelijk? Nee, toch!?! Zijn reorganisaties, fusies, herverkavelingen niet aan de orde van de dag?

 

 

 

Augustus 2019, 2019 © Jan van Til