2018.02 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn veelal afkomstig uit reacties op LinkedIn, iBestuur, blogs en e-mail die ik verstuurde in de tweede helft van 2018. De volgorde van de fragmenten is chronologisch.

 

01. Dank je wel voor het gesprek. Nuttig! Zoals toegezegd … hier een handjevol linkjes:

1. Aanzet tot duurzame registers – Wat er zoal aan om-denken en om-doen nodig is om te kunnen komen tot duurzame informatie-registers.

2. Als Informatie het voor het zeggen had … – Luchtig stukje met bloedserieuze ondertoon .

3. Information Orchestration – Organisatie van informatie tot betekenis! Hoe gaat dat en hoe komen we er ….

4. An intermediary metasystematics – Niet gemakkelijk, maar wel cruciaal voor gezond systeemdenken!

5. Information Modeling for Context Aware Systems – Is betekenis van informatie absoluut of relatief?

6. De Clou van Interface

Wie weet zit er iets tussen dat je (bijzonder) aanspreekt. Laat maar weten.

 

02. Inmiddels ‘doe’ ik een paar weekjes vakantie. En daarna weer-ns kijken hoeveel gaatjes voor reële variëteit er weer/nog zijn. Rationaliseren, Standaardiseren, Harmoniseren, Saneren, Uniformeren, … dat waren de laatste maanden hot-toppers in management-speak.

 

03. Boissevain op iBestuurRobot neemt het stuur over: “Alleen moeten wij software dan wel zo programmeren dat de gewenste keuze wordt gemaakt bij ethische dilemma’s. Wat zijn die gewenste keuzes?” Ja, inderdaad, en wie bepaalt dat eigenlijk?

Ik stel me zo voor dat voorafgaand aan elke rit-met-voertuig overleg plaats vind tussen de inzittenden van dat voertuig m.b.t. de te maken rit. Hamvraag tijdens dat overleg is natuurlijk wat de inzittenden, eenmaal onderweg, aan auto-gedrag verwachten. Uitkomst van dat overleg wordt geconfigureerd in de boordcomputer en de rit kan beginnen! Wie zich er niet in kan vinden, ziet van de rit af en stapt uit.

Welke (basis)configuraties annex variaties zijn zoal mogelijk? Tja, de keuze voor een bepaalde configuratie hangt natuurlijk sterk af van de wereldbeelden die de rit-participanten aanhangen. Een handvol gedrag-bepalende ‘dimensies’: autonoom, heteronoom, theonoom, materialistisch, humanistisch, atheïstisch, agnostisch, pantheïstisch, mono-/polytheïstisch enzovoort.

Maar … mogelijk is dergelijk geconfigureer in het geheel niet aan de orde en wordt elke auto ‘gewoon’ uitgerust met één bepaalde, centraal geregelde versie van ethisch-dilemma-gedrag. Alle (RDW goedgekeurde) Nederlandse auto’s rijden dan volgens wereldbeeld X, Italiaanse auto’s volgens wereldbeeld Y, Iraanse auto’s volgens wereldbeeld Z enzovoort. Of is het de autofabrikant die bepaalt, zoals dhr. Leether in zijn commentaar aangeeft? Of zijn het reuzen als Google en/of Amazon?

Hopelijk wordt iedere verkeersdeelnemer tijdens elke rit tijdig gewaarschuwd voor auto’s die in de directe nabijheid rijden en qua wereldbeeld sterk afwijken …

 

04. The selfie of self is the self of the selfie.

 

05. Why do we keep focussing on the T of IT? The real challenge we face is the durable organisation of I. After all these years of unfulfilled T-promises still nobody seems to be willing to (even) look at I …

 

06. Dogged T-headedness (Technology, Things) of man unceasingly and increasingly embezzles the primacy of I. Indeed, it is the T-‘poor’ communities in/for which the I-gloriousness can shine richly – by means of T.

 

07. Als “Ollongren schrijft wat Thorbecke zèlf bedacht”, rekent ze er mogelijk op dat vrijwel niemand nog (goed) weet waar Torbekke voor stond. Mogelijk weet ze het zelf ook niet (goed) en is ze gered door een spellingchecker of door iemand van haar staf: Thorbecke!

 

08. Zolang-ie hetgeen hij doet ‘lekker’ aan zijn superieuren uit kan leggen en geen deining bij zijn collega’s veroorzaakt … kan hij rustig verder werken (wij zouden het waarschijnlijks dobberen noemen) bij/aan zijn bureautje. Wie doet hem wat? Alleen jij, zo vrees ik, maar dat kan-ie met af-en-toe een terrasje wel in toom houden danwel (weg)managen ….

 

09. Weer een mooie serie aantekeningen! Deze keer maakte ik een selectie uit de items om te printen. Op papier lezen vind ik toch prettiger dan vanaf een scherm. Bij 68 aangekomen – waar je verwijst naar een aantal voorgaande items, bleek ik precies die items op mijn lijstje te hebben staan … Eigenaardig toch.

#13: “Daarvoor zijn àl die registers (lees ook: bestanden) voor relevante informatie aangesloten op de informatierotonde. Dankzij aldus verkregen overzicht zijn onterechte verschillen opgespoord en verbeterd, met stroomlijning als resultaat.”

Wat zijn we-met-z’n-allen (iig bij ons) toch krampachtig op zoek naar stroomlijning! Maar we weigeren om stroomlijning via een ‘omweg’ a.h.w. zomaar in de schoot geworpen te krijgen. Idem voor: “de informatierotonde [is] juist ònontbeerlijk voor consistente vulling van het register dat – vervolgens pas – als bron kan dienen.” Nee, bedankt, dat is (d)omweg te ingewikkeld – onze jonge data scientists, net van school, dol-enthousiast en barstend van kennis komen daar wel uit hoor!

#51: Ja, tekenend! Wegpoetsen van verschillen leidt stelselmatig tot ruzie/verwijdering/separatie, tot uitdijing van de stad – tot steeds kleinere eenheden die vervolgens weer uiteenbreken/-spatten tot … de eenzaamheid van het individu. Inderdaad … “Waarom blijven mensen toch zo vierkant tégen erkenning van verschillen?” De stroomlijning die ze zoeken … Of, met de woorden van #72: “Je kunt reële variëteit opvatten als de opgave om minstens twee vliegen met één klap te slaan. Daarvoor moet je verder kijken dan je neus lang is. Dat is weliswaar moeilijk, maar ànders ben je bij voorbaat zelfs al volstrekt kansloos”. Inderdaad, dan kom je van een koude kermis zelfs niet thuis!

 

10. Mijn werkgever probeert haar hoofd in ander zwemwater te leggen. Grijs gas is uit; het moet nu minimaal blauw zijn – ‘t liefst groen. Transport en opslag van CO2, transport van waterstof en groen gas, participeren in het warmte-gebeuren, zonnepanelen op Zuidwending met het oog op productie van waterstof en via waterstof evt. ook weer methaan. Het oog is vastberaden en alleen en uitsluitend gericht op tastbare technologie en hoe je daar blits mee maakt onder de noemer van de geest-uit-de-fles-met-die-brede-rug: energietransitie. Alle aandacht voor Goederen en Transport/Transformatie van (nieuwe) gassen; geen greintje aandacht valt er te mobiliseren voor systematische organisatie van informatie die zo noodzakelijk is voor het wie-wat-wanneer-waar-hoeveel op energieniveau. De gedachte dat stroomlijning vanzelf volgt als we maar hard genoeg harmoniseren, standaardiseren, rationaliseren, saneren, uniformeren enzovoort lijkt in beton te zijn gegoten. En … o, ja, vergeet de data scientists niet!

 

11. O, ja, vergat ik bijna, onze data scientists … die zijn zomaar 80-90% van hun tijd kwijt aan het stroomlijnen van de data die ze uit tal van hoeken en gaten krijgen om er big data-chocola van te maken. Jammer dat ze alleen via een ‘omweg’ tot enorme productiviteitswinst kunnen komen. Gelukkig barsten ze van de kennis. En zijn ze jong – met vallen en opstaan (over omweg gesproken) komen ze er wel. Toch!?

 

12. Via iBestuur zoekt Hugo Aalders naar rebelse vernieuwers. Cruciaal “voor een ander informatievoorzieningslandschap” is toch wel dat ieder individu van moment tot moment en van situatie tot situatie van informatie voorzien moet kunnen worden die ‘action-able’ is – d.w.z. helder van betekenis tot trefzekere actie. Da’s pas een “Common Ground”! Over de technologie hoeven we ons verder eigenlijk helemaal geen zorgen te maken; die is inmiddels meer dan geavanceerd genoeg. Gek genoeg richt alle aandacht zich op de T van IT en leidt de I van IT een kwijnend bestaan. Als Informatie het voor het zeggen had …

 

13. The immaterial is far, far more important than the material … can anything material come into being without the immaterial? Can anything material be sensed without the immaterial?

 

14. The ‘artificial’ in ‘artificial intelligence’ is very, very real …

 

15. Basically there are two ways to “transform your life”: conform truth to your desires/life or conform your desires/life to truth.

 

16. Technofilie maakt blind.

 

17. Als je, bijvoorbeeld, naar beveiliging kijkt … zijn talloze van die zgn. smart devices dommer dan, zeg, een boormachine. Veel dommer.

 

18. Conforming your desires/life to truth sets you free. One can only be free to the extent one lives up to truth.

 

19. How come we came to see technology as the hammer by which EVERY issue, illness, problem, … ‘joyfully’ reduces to a nail? Regardless of the question, the answer first and foremost seems to be … technology. Can’t we think of anything else anymore?

 

20. How come that our data ended up in a “messy world of big data”? When/where was it that we lost control? Why there/then? What can we do about it?

 

21. “I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.” (Albert Einstein)

 

22. How blind, how tragically … the most, most, most telling (sic) I-capability is missing, missing, missing …. Infrastructure, Integration, Intelligence, Innovation and … Well?

 

23. But … don’t the algorithms (machine learning, deep learning, …) behave like real gentlemen that politely ask each data point whether access to it is allowed or not?

 

24. Als het om technologie gaat … lijken mensen zich ernstiger te buiten te gaan dan Rupsje Nooitgenoeg.

 

25. Incredible! Just incredible: so many human beings letting go of their own real intelligences and passionately bowing down and worship Artificial Intelligence and the like …

 

26. Winnend duo: Gasinfrastructuur en Infostructuur! Zie eventueel nog eens het interview met de CFO van Gasunie, René Oudejans (December 2017); De rol van slimme data in de energietransitie. Kernwoord: infostructuur. Uit het artikel: “Naast onze positie als infrastructuurbedrijf willen we ons ontwikkelen tot infostructuurbedrijf. Gasunie heeft de ambitie om met slimme data uit het gastransportsysteem een bijdrage te leveren aan het slagen van de energietransitie.” Maarre … hoe helpen we de energietransitie op stoom?

 

27. “Het is altijd oppassen voor te grote woorden,” zo waarschuwt Quita Hendrison haar lezers in Niet omdat het kan, maar omdat het moet (iBestuur, 21 november 2018). Hendrison wil een “overheid die het stuur in handen neemt.”

Op diezelfde datum betoogt Bart Jacobs in Wet DO: achterhaald en nodeloos duur: “Ook de nieuwste incarnatie van deze wet blijft hardnekkig vasthouden aan een achterhaalde, dure visie waarin alles draait om de overheid zelf.” (cursivering van mij). Ja, dan moet de overheid het stuur wel zelf in handen nemen en houden.

Maar, als ik een dergelijk opgeblazen overheidsego even op de ziel mag trappen … Het draait helemaal niet om zo’n overheid. Waar de samenleving schreeuwend behoefte aan heeft is een overheid die alle natuurlijke- en rechtspersonen waarmee ze betrekkingen onderhoudt een duurzaam en robuust stuur in handen geeft. Inderdaad, “[h]et is altijd oppassen voor te grote woorden”.

 

28. “Maybe,” zo las ik laatst ergens, “if we tell the people the brain is an app … they will start using it.”

 

29. Don’t let people with dirty feet walk through your head (Mahatma Ghandi).

 

30. So … let’s abolish our universities – it’s all about diversity! Or?

 

31. In response to The Age of the Imbecile – The World is Turning Catastrophically Stupid. Here’s How Not to Join It, an article by Umar Haque, March 2018.

Well, intriguing! In 1985 Muggeridge mentioned something like that: “So the final conclusion would surely be that whereas other civilizations have been brought down by attacks of barbarians from without, ours had the unique distinction of training its own destroyers at its own educational institutions, and then providing them with facilities for propagating their destructive ideology far and wide, all at the public expense. Thus did Western Man decide to abolish himself, creating his own boredom out of his own affluence, his own vulnerability out of his own strength, his own impotence out of his own erotomania, himself blowing the trumpet that brought the walls of his own city tumbling down, and having convinced himself that he was too numerous, labored with pill and scalpel and syringe to make himself fewer. Until at last, having educated himself into imbecility, and polluted and drugged himself into stupefaction, he keeled over – a weary, battered old brontosaurus – and became extinct.”

Earlier Nietsche (he died in 1900) predicted that the 20th century would become the bloodiest century in history and that a universal madness would break out and turn the West upside-down.

 

32. Cities Are Getting Smarter - and More Vulnerable to Cyberattacks. Smarter as well as more vulnerable … where did human intelligence go?

 

33. Artificial intelligence in medicine: The computer knows what you need. Since when do computers know? Did I miss something?

 

34. “Ik ben geneigd te geloven dat enthousiasme onze natuurlijke staat van zijn is.” Ga maar eens na waar het woord ‘enthousiasme’ vandaan komt …

 

35. Algoritmen kunnen mogelijk be-toveren. Maar dat is iets héél anders dan toveren! Mogelijk dat toveren iets is voor lalgoritmen?

 

36. Een (LinkedIn-)reactie op De IT bij de Overheid: “Stevig stukje […]. Ik weet niet wat ik er van moet vinden, maar de moeite waard om te lezen.” Zelf heb ik daar wel een idee over. Het doet me denken aan blinde mannen en een olifant …

 

37. What to expect from data architects? Well … suppose the whole data-architect-thing didn’t exist yet … who would typically invent it? To what end(s)? If architects should be core-busy with the things mentioned in the first thought of the article … then the whole data-thing is one aspect amongst many other aspects. In my mind there is room for, say, data-workers, but hardly any for data-architects. I’m raising questions to tease mindset(s). Why can’t we do without these so-called data-architects? What (un)balance does such an aspect-architect offer us?

 

38. Data and technology: 200 ways to drive a nail into the wall. What’s the real, real, real issue here? Is it I-rooted or is it T-rooted? How come we spend almost all our energy to T? How come we almost never see the I, the way we treat the I, we relate to the I, as problematic? How come we came to see T as an end that only needs I to justify its beings and doings?

 

39. Belangrijke beslissingen worden steeds vaker overgelaten aan slimme computers. Ik word iedere keer weer kriegelig van dan S-woord! Sinds wanneer zijn computers ‘slim’? Wat te denken van mensen die maar blijven teuten over slim-dit en smart-dat? Op de eerste vraag komt, tot mijn verbazing, uitgebreid, verdedigend antwoord. En daarmee krijgt de tweede vraag nog eens extra kleur ….

 

40. Op de website van iBestuur breken Henk Bos, Marjan Schnetz en René Veldwijk een lans voor heropening van de datakluis: De persoonsdatakluis moet weer open! De auteurs pleiten voor drie soorten persoonsgegevens: Staatsgegevens, Maatschappelijke gegevens en Vrijwillige gegevens. Een naar mijn idee weinig vruchtbare insteek …. Gelukkig is er al een veel betere aanzet voorhanden!

In reactie op genoemd artikel: “Staatsgegevens … Wat een afschuwelijk en off-the-point woord! Het zet mensen zomaar op een geheel verkeerd been. De staat treedt (hooguit) op als houder van persoonsgegevens. Maar dat maakt dergelijke gegevens nog niet tot Staatsgegevens! Welnee, informatie over een individuele (rechts)persoon is en blijft van diezèlfde (rechts)persoon!

Het gaat hier ‘gewoon’ om persoonsgegevens waarvoor het zelfbeschikkingsrecht van de eigenaar ervan wettelijk dient te worden ingeperkt teneinde onderling vertrouwen in maatschappelijk (informatie)verkeer te kunnen waarborgen.

Mijn geboortedatum is … van mij. Maar ik ben niet de houder van mijn geboortedatum. Dat zou gemakkelijk een maatschappelijk ontwrichtende werking kunnen hebben. En ‘mijn’ adres? Die is van …? Nou, in ieder geval niet van mij; ik ben slechts gebruiker. ‘Mijn’ paspoort is ook niet van mij; ik ben slechts de houder ervan en in voorkomende gevallen gebruiker.

Jaren geleden alweer, verscheen Manifest Informatieverkeer. Nog altijd een zeer lezenswaardig document-en-aanzet! Genoemd manifest is ook verschenen in de bundel Interoperabel Nederland – een uitgave van Forum Standaardisatie.”

 

41. Climate Change? Is dat tegenwoordig niet een synoniem voor Weather Engineering?

 

42. I’m a Developer. I Won’t Teach My Kids to Code, and Neither Should You. Instead … kids should be familiarized with ontology – not in the IT sense of the word – o, absolutely not, but in the philosophical sense!

 

43. Zolang de dopamine-levels maar hoog genoeg blijven door alsmaar als nieuw aangeprezen aai- en tastbaar techno-spul … blijven hele horden verslaafd en gedrogeerd rondjes rennen in de tredmolen van tevergeefs gezochte voldoening. Triest.

 

44. Probeer je eens – op z’n agile’s – de complete totstandkoming van een toneelstuk voor te stellen. De spelers, het script, de kleding, het licht, de rekwisieten – kortom de héle santenkraam. Alles. Van prilste begin tot laatste uitvoering. Waar(om) gaat dat mis?

 

46. “Nieuw: Register van Overheidsorganisaties” – die flyer moet (dus) ergens op www.overheid.nl te vinden zijn? Ik kan-um niet 1-2-3 vinden; kun je me de link sturen? “Met de automatische koppeling van de onderliggende registers wordt de actualiteit en de kwaliteit van de gegevens in het ROO gewaarborgd” … klinkt veelbelovend. Ik ben benieuwd!

 

47. Well, … why don’t you shift your focus from competency to agency?

 

48. “I’ve come to feel that a system that promised to increase my mastery over my work has, instead, increased my work’s mastery over me.” (Atul Gawande).

 

49. Ja, klopt, ook ik heb op het vertrek-knopje gedrukt. Op een feestje doe je er goed aan afscheid te nemen op een moment dat het nog goed en gezellig is – de herinnering eraan is dan optimaal. Wie langer wacht …

Nee, ik heb mijn animo voor vertrek niet onder stoelen of banken gestoken. De regeling komt op een uitstekend moment. M’n loopbaan bij Gasunie is, wat voorbij de ‘top’ en mijn echtgenote zet volgend jaar ook een punt achter haar carrière. Wie langer wacht …

Energietransitie? Energietransitie draag ik een warm hart toe; energietransitie betekent een fantastische periode – ook voor Gasunie als één van de spelers in de energiebranche. Persoonlijk spreekt me de informatische kant ervan het meest aan. Niet zozeer de techniek dus, maar juist het informatie-gebeuren. Daarbij zie ik zoiets als de Energieverkeerscentrale Driebergen voor me. Overal de juiste hoeveelheid energie, in de juiste vorm en op het juiste moment. Ja, dan moeten er – informatisch gesproken – heel andere potjes op het vuur worden gezet! Het moet dan onmiskenbaar richting infostructuur, of, weer wat anders uitgedrukt, richting informatierotonde. Want, klopt, een energierotonde kan natuurlijk niet zonder zo’n informatierotonde – die vormt haar onlosmakelijke informatische evenknie!

Zoals gezegd: ik wacht niet langer. Één van de dingen waarmee ik me blijf bezighouden is de informatische kant van energietransitie. Maar het gaat tegelijk ook een heel stuk breder, want, als informatie het voor het zeggen had …

Mocht je meer/anders willen weten, ik hoor het graag – ‘k Ben d’r nu nog!

 

50. Het Algemeen Belang moet meer en meer gezocht worden in een klein hoekje van de slagschaduw van het Eigen Belang.

 

51. “Integratie is alles”, hoor je in allerlei toonaarden. ‘Bijna’ goed: integreerbaarheid is alweer zoveel stappen verder.

 

52. Is Design Thinking really (cap)able to get us out of Flatland? Why (not)?

 

53. Ken je Strieker? Nee, ik (ook) niet. Strieker is momenteel Programmamanager Kennis van de Overheid. Ik kwam-um op LinkedIn tegen. Hij post-te daar een flyer over ROO: Register van OverheidsOrganisaties. Had jij er van/over gehoord? Op overheid.nl kon ik er niets over vinden en vroeg, toch wat nieuwsgierig, via mijn email-kanaal op Information Roundabout, de flyer op bij Johan. De flyer kwam zowat per omgaande – en zonder enig begeleidend commentaar. Nee, Information Roundabout triggerde niets bij hem. Zie de bijlage voor de flyer.

Begin 2019 komt ROO online, zo verkondigt de flyer onder het kopje Planning. ROO is/wordt het resultaat van een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties. Het ROO verbindt decentrale bronregistraties, maakt koppeling naar andere databronnen eenvoudig, waarborgt actualiteit en kwaliteit van gegevens en werkt o.b.v. een uniek identificatiekenmerk voor iedere organisatie …. Toe maar.

Het komt op mij over als een gebrekkige poging tot informatierotonde … welke klok (bron) zouden ze waar hebben horen luiden? Ik heb Johan maar eens om wat nadere informatie gevraagd – wie weet volgt dat ook per omgaande …

 

54. According to MtN “In data land the world is flat (despite the evidence it isn’t)” According to me, I’m afraid … it’s even worse than that: in data land the world is flats (plural)!

 

55. Zodra we een bepaald stukje informatie ontdoen van al haar context … wat houden we dan over? Inderdaad – niets. Niets van welke waarde dan ook maar. Je kunt er dus he-le-maal niets meer mee; zelfs niet herleiden tot een persoon. Zodra we dat (in)zien en aanvaarden … hebben we het door sommigen zo vurig gewenste anonimiseer-rookgordijn geconfronteerd met hoe-het-werkelijk-zit.

Is het niet de verslaving aan en de niet aflatende hunkering naar (meer) geld/rijkdom die het rookgordijn z’n verband en structuur geven – en voorlopig nog wel even stevig op z’n plek houden?

 

56. Good Read: One From Many: VISA and the Rise of Chaordic Organization (Dee Hock, 2005).

 

57. “Accountants are merely a modern version of the tribal storyteller, whose role was to accurately portray the tribe as it was, as it is, as it might become, and as it ought to be, thus informing its evolution and future.” (Dee Hock)

 

58. Klimaatakkoord … Politiek is er om kolen en geiten te sparen – niet om de aarde te redden. Inderdaad: poliziek.

 

 

 

December 2018, 2018 © Jan van Til