Energietransitie op stoom

 

Jan van Til

 

 

In het decembernummer van Inzake, het digitale magazine van PwC, staat een interview met de CFO van Gasunie, René Oudejans: De rol van slimme data in de energietransitie. Kernwoord in het interview? Infostructuur! Scherp gezien, want díe kant moet het op! Het gaat werkelijk om een Schat-Aan-Informatie waar tal van (markt)partijen – ieder voor zich – a.h.w. bóvenop zitten. Wie energietransitie tot integraal succes wil maken, innoveert de situatie van nu voortvarend tot infostructuur van straks!

 

Oudejans geeft aan dat Gasunie zich naast haar “positie als infrastructuurbedrijf [wil] ontwikkelen tot infostructuurbedrijf”[1]. Een belangrijke ontwikkeling met serieuze kansen voor nieuwe business – niet alleen voor Gasunie, maar voor de héle energiebranche!

 

Fast Forward: met !nfostructuu® – als gerealiseerd idee; als innovatief product dus – vergroot iedere partij haar eigen resilience door sterke verbetering van de interne informatiehuishouding. Daar blijft het niet bij, want met !nfostructuu® combineren partijen hun informatie slim tot krachtige versnelling van energietransitie. Op die manier komt energietransitie niet alleen sneller tot stand, maar ze pakt tegelijk ook branche-breed uit. En daarmee geeft !nfostructuu® ook nieuwe impulsen aan invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheden.

 

In 2015 verscheen Energy Roundabout aches for information roundabout. Aanleiding ervoor vormde een bijeenkomst waar Han Fennema, CEO van Gasunie, de (groene) energierotonde ten tonele voerde. Het idee informatierotonde [2] kwam, op haar beurt, weer voort uit dat van de gasrotonde (2007). En dan, december 2017, introduceert Oudejans infostructuur. Over vruchtbare ontwikkeling van ideeën gesproken!

 

Met infostructuur slaat Oudejans – zo denk ik er tenminste over – de spijker op zijn kop! We moeten verder denken dan gas annex transport en transformatie ervan. Het draait om energie; dus elektriciteit, gas en noem maar op. Daarmee zijn we er nog niet, nee, van het energie-gebeuren zelf, stappen de dóór naar een schat aan informatie eróver! Kortom, naar infostructuur! Niet alleen ten behoeve van individuele spelers – de hele energiebranche is op volle breedte betrokken bij energietransitie! En infostructuur is de troefkaart waarmee het spel uiteindelijk gewonnen wordt tot “een samenspel van duurzame energievormen die steeds meer met elkaar verweven raken.”[3] Het loopt, met andere woorden, uit op een soepel draaiende energieverkeerscentrale ‘Driebergen’ die de van uur tot uur benodigde energiemix zo optimaal mogelijk beschikbaar maakt [4].

 

Zonder samenwerkende infostructuren lukt dat individuele spelers niet en de energiebranche als geheel ook niet. Dan blijft energietransitie zomaar steken op het niveau van losstaande commodities en (vaak) bewerkelijke samenwerkingsverbanden tussen individuele spelers.

 

Dáárom doet de energiebranche er m.i. zo goed aan dat innovatieve product – !nfostructuu® inclusief nieuwe businessmodel(len) – gezámenlijk te ontwikkelen en tot volwassenheid te brengen. Met !nfostructuu® infostructuraliseert iedere deelnemende partij, om te beginnen, de eigen, commodity-specifieke(re) informatiehuishouding. Dat alleen al zal voor de eigen bedrijfsvoering, als enorme verbetering uitpakken! Daarnaast is het zaak om direct branche-breed door te stoten naar energieniveau – en wel om energietransitie trefzeker te faciliteren en tot vollediger ontwikkeling te brengen. Want ook op energieniveau is datzelfde product, !nfostructuu®, direct toepasbaar – zij het nu voor die nieuwe, hogere orde commodity: energie. En het is dáár, op díe schaal, dat de nieuwe energieverkeerscentrale op het toneel verschijnt. Met !nfostructuu® op energieniveau raken infostructuren van deelnemende partijen naadloos met elkaar verbonden en koppelt de energiebranche slim alle benodigde informatie. Informatie waar iedere speler individueel verantwoordelijk voor is en blijft.

 

Infostructuur is zoveel meer dan zomaar een idee; het is een Game-Changer van jewelste! Toegegeven: dat is nog maar moeilijk te zien en het vraagt, inderdaad … geloof. De mensen rondom Henry Ford wensten hooguit een sneller paard; Ford gaf ze een automobiel – een game-changer. De wereld veranderde er radicaal door. Verkeersinfrastructuren zoals we die nu kennen èn doodgewoon vinden … zouden zonder de automobiel van toen … nu domweg niet bestaan! En er was niemand die dat toen al, ook al was het maar een heel klein beetje, kon (voor)zien.

 

Wie neemt het voortouw? Wie geeft het startsein tot ontwikkeling van !nfostructuu®? Wanneer zijn de eerste infostructuren operationeel? Welke (markt)partijen trekken de kar en wie doen mee? Met !nfostructuu® brengt de branche energietransitie trefzeker op stoom – en dat leidt tot jaw-dropping resultaten. Geloof dat maar!

 

 

 

Januari 2018, 2018 © Jan van Til

 

Jan van Til is informatiekundig ontwerper en werkzaam bij Gasunie. Deze tekst schreef hij op persoonlijke titel; de inhoud ervan ligt niet noodzakelijkerwijs in lijn met de standpunten en/of het beleid van Gasunie.

 

Noten:

[1] René Oudejans in het genoemde interview; De rol van slimme data in de energietransitie.

[2] Het idee informatierotonde is in 2007 door Pieter Wisse en Jan van Til bij Gasunie geïntroduceerd. Daarna volgden nadere verkenningen annex publicaties. Enkele eruit gelicht: Informatierotonde voor semantische interoperabiliteit (2010), Xleutelring (2010), Informatierotonde(s) op wolkmaat (2010), Aanzet tot duurzame registers (2015).

[3] René Oudejans in het genoemde interview; De rol van slimme data in de energietransitie.

[4] Zie Stelselmatige impuls tot energieverkeer, deel 1, energiewereld in verandering (2015) voor nadere uiteenzetting van evenwichtig energieverkeer tussen alle betrokken spelers in de energiebranche.