Stelselmatige impuls tot energieverkeer

 

deel 2
middelenbeheer in verandering

 

Jan van Til en Pieter Wisse

 

 

1. Inleiding

 

Met deze artikelenserie mikken wij op een stelselmatige impuls voor opzet van evenwichtig energieverkeer via heel diverse, maar toch soepel samenwerkende systemen in een integrale energie-infrastructuur.

 

Energievoorziening van en voor de wereld is volop in verandering – dat staat buiten kijf. In het eerste artikel hebben wij de stelling toegelicht dat door-en-door stelselmatige middelen een must zijn voor energieverkeer. En met nadruk op verkeer is de term infrastructuur tot-en-met toepasselijk. Gelet op zowel variëteit van energie(dragers) als schaal van energieverkeer komt slechts een multimodale infrastructuur onder federatief beheer in aanmerking.

 

Onze reeks artikelen heeft als titel: Stelselmatige impuls tot energieverkeer. Deel 1 is Energiewereld in verandering; ter inleiding verkenden wij het volop in beweging zijnde energielandschap. Er is een veelheid aan heel diverse deelnemers aan energieverkeer, met energie in verschillende modaliteiten op weg naar zo groen, veilig, betrouwbaar en betaalbaar mogelijk.

 

In dit tweede artikel gaan wij onder de noemer van middelenbeheer nader in op bedoelde infrastructuur voor energieverkeer. Hoe ziet een stelselmatig model voor robuust middelenbeheer er uit? We bouwen stapsgewijs een stelselmatig model voor middelenbeheer op dat geschikt is als basis voor hedendaagse en toekomstige behoeften, binnen en buiten de energiebranche: stelselmatig.

 

Voor de volledige tekst van deel 2, zie Middelenbeheer in verandering.

 

 

Jan van Til en Pieter Wisse zijn informatiekundige ontwerpers. Van Til is werkzaam bij Gasunie; dit artikel schreef en publiceerde hij op persoonlijke titel. Wisse is oprichter en directeur van Information Dynamics.

 

De reden voor doorverwijzing is, met excuses, dat de afbeeldingen op emovere.nl niet (leesbaar) ‘doorkomen’.

 

Mei 2016 © Jan van Til en Pieter Wisse