Ne passé Pas

 

Jan van Til

 

 

Tja, waar draait het nu feitelijk om? Om informatie-tot-trefzekere-actie – om actformatie, zeg ook maar? Of draait het eigenlijk toch om iets anders – en wentelt het gros van de IT-ers zich veel liever rond en nog eens rond in ever evolving techno?

 

Om me heen zie ik eigenlijk alleen maar het laatste. Nog nergens zie ik mensen die zich los(ser) bewegen van techno. Mensen die techno onomwonden zien als iets dat zowel belangrijk en onmisbaar is als ook als slechts Hulp-en-Middel t.b.v. àndere, belangrijkere, zaken. Nog nergens zie ik mensen die dat rijkere en rijpere inzicht daadwerkelijk en vasthoudend operationaliseren in hun praktijk-van-elke-dag.

 

Wel zie ik overal mensen die laaiend enthousiast de mond overstromend vol hebben van alsmaar sneller slijtende noties als cloud, big data, business intelligence, internet-of-things, open data, digitale ruimten en noem maar op.

 

Voor actformatie, informatie van situationeel heldere betekenis tot trefzekere actie van (business)mensen…, zie ik nog altijd geen substantiële, geen wezenlijke belangstelling. De business komt eenvoudigweg niet op het idee – vanwege het torenhoge open-deur gehalte. De IT ook niet; ze leeft nog altijd blij-en-tevreden vanuit simpel naïef realisme en omarmt daarbij gemakzuchtig de waanidee dat het informatie-gebeuren allang is opgelost en geen ontwikkelingen meer kent. En, first but not least, techno is veel en veel leuker. Toch? Nou dan!

 

Met Impassé deed ik een poging deze impasse aan te wijzen – inclusief, via eenvoudig aansprekende scharnier-metafoor, aanzet tot elegante oplossing. Kennelijk prikkelend genoeg, want poging tot inkadering in (over)heersend techno-perspectief bleef niet lang uit. De voorgestelde scharnierpen werd niet alleen subiet, maar ook zonder enige gêne onder de voet gelopen met een batterij aan techno. En waar het om draaide – om die scharnierpen dus… om die aanzet tot oplossing…? Die raakte weggemoffeld. Inderdaad, klopt, geen open mind om iets nieuws te accommoderen, geen begrip, geen wezenlijke belangstelling voor actformatie. Niks passé dus.

 

 

 

April 2015, 2015 © Jan van Til