Actformatie – precies wat u zoekt

Actformatie – precies wat u zoekt!

 

Jan van Til

 

 

Wat wilt u? Eigenlijk… wilt u voortdurend weten waar u aan toe bent… en vervolgens ook wat u te doen staat. Wat is daar voor nodig? Informatie-van-situationeel-kraakheldere-betekenis. Want alleen met zulke informatie kunt u subiet en van geval tot geval adequaat tot actie komen. Waar moet techniek dus voor zorgen? Voor Informatie Van Precies Dat Kaliber. Voor trefzekere, action-able informatie: actformatie.

 

Betekenis van informatie is Situationeel; d.w.z. beweeglijk en varieert van situatie tot situatie. Dat gegeven is voor u als mens heel gewoon. Zo gewoon dat u mogelijk fronst omdat ik er zoveel woorden aan vuil maak. Toch, en let u alstublieft op… toch weet techniek, hoe geavanceerd ook, daar nog altijd Niet – ik herhaal: Niet – mee om te gaan! Dat ligt niet aan de techniek, maar aan de mindset van technici. Hedendaagse technici zijn er rotsvast van overtuigd dat betekenis van informatie absoluut vast ligt. Was u zich daarvan bewust?

 

Die mindset heeft verstrekkende gevolgen voor wat u van uw (geavanceerde) informatiesystemen – reëel – mag verwachten. Als gevolg van dynamiek in moderne netwerksamenleving mag u verwachten dat systemen snel(ler) verouderen. U mag ook verwachten dat geleverde informatie zo maar verwarrend is en/of inconsistent. Systemen die nog alom werken volgens het betekenis-ligt-absoluut-vast principe…, werken nu eenmaal niet lang soepel samen met mensen die, naar hun aard, ‘automatisch’ werken volgens het principe betekenis-is-situationeel. Bent u zich daarvan bewust?

 

Terwijl actformatie precies is wat u zoekt… blijkt techniek precies dat… Niet te kunnen leveren. Want technici (informatici) zitten, conform hun door middel van scholing aangemeten vakbril annex overtuigingen, opgesloten in de mindset van betekenis-van-informatie-is-absoluut-vast.

 

Voor actformatie wijkt u dus maar beter uit naar een ander specialisme. Het specialisme dat van de hoed en de rand weet als het gaat om informatie-in-handen-van-mensen. Naar xformatiekundigen dus. Inderdaad, ik bedoel dus niet de informatiekundigen die vandaag de dag van de schoolbanken rollen – dat blijken maar al te vaak traditionele informatici.

 

Xformatiekundigen hebben, onder andere, scherp in de gaten dat de informatie die een bepaalde business nodig heeft vrijwel Constant is. Zo’n beetje alles is vandaag de dag in beweging (businessprocessen, techniek etc.), maar de voor een bepaalde business benodigde informatie… die blijkt vrijwel Constant! Wat steeds wisselt… zijn de precieze samenstellingen waarin die informatie van situatie tot situatie nodig is. Daarom organiseren xformatiekundigen informatie Stelselmatig; d.w.z. onafhankelijk van specifieke toepassing (die steeds korter mee gaat). En techniek? Techniek sluit op die nieuwe organisatie gewoon weer netjes aan. Zo zorgt u ervoor dat techniek u actformatie levert. U weet voortdurend waar u aan toe bent en wat u te doen staat. Precies wat u zoekt!

 

 

 

Juni 2012, 2012 © Jan van Til