Oriëntatie op Informatie

IT-infrastructuur in de breedte

 

Jan van Til

 

 

Met zijn (Engelstalige) boek IT Infrastructure ArchitectureInfrastructure building blocks and concepts wil Sjaak Laan de lezer een breed en samenhangend beeld schetsen van IT-infrastructuur. Het gaat nadrukkelijk om een introductie; (technische) details komen in het 385 pagina’s tellende werk niet of nauwelijks aan bod.

Volgens Laan bestaat een boek-in-de-volle-breedte over IT-infrastructuur nog niet en leent het boek zich (onder andere!) prima om zowel het belang als ook de complexiteit van IT-infrastructuur te verhelderen.

 

In hoofdstuk 1 introduceert de auteur zijn ‘Infrastructure Model’ dat als kapstok dient voor het boek. Vanaf hoofdstuk 2 kan het boek grofweg opgedeeld worden in een concreet deel (de hoofdstukken 6 t/m 12) en een kwaliteitsdeel (de hoofdstukken 2 t/m 5). Het kwaliteitsdeel bespreekt, na een introductie, achtereenvolgens de concepten Availability, Performance en Security. Het concrete deel bespreekt inhoudelijk de bouwblokken Data Centers, Servers, Networking, Storage, Virtualisation, Operating Systems en End User Devices.

Per concept (de hoofdstukken 3, 4 en 5) trakteert Laan zijn lezers op een aantal aspecten en patronen. Per bouwblok (vanaf hoofdstuk 6) is er aandacht voor historische ontwikkelingen, de samenstellende onderdelen en de erop toegespitste kwaliteitsaspecten Availability, Performance en Security.

 

Laan motiveert de juistheid, volledigheid enzovoort van zijn ‘Infrastructure Model’ niet of nauwelijks. Datzelfde geldt meer dan eens ook voor de onderdelen die hij per bouwblok bespreekt. Dat is jammer, want het zou de zeggingskracht van zijn boek verder vergroten.

 

Het boek heeft een prettige indeling, leest vlot, bevat een ‘Bom’ aan oriënterende informatie en kan naar mijn idee ook uitstekend als naslagwerk worden gebruikt. Wel laat de toegankelijkheid van het boek soms wat te wensen over. Hoofdstukken en paragrafen zijn niet genummerd en op meerdere plaatsen ontbreken organiserende tekstfragmenten.

 

Samenvattend is Laan’s eerste boek, IT Infrastructure Architecture een aanwinst en een aanrader voor allen die zich breed willen (her)oriënteren op het onderwerp zonder daarbij te verdrinken in een veelheid aan details en/of allerhande ‘technicalities’.

 

 

 

December 2011, 2011 © Jan van Til