Oude Baan Verlaten

Oude Baan Verlaten

 

Jan van Til

 

 

Eigenlijk veranderen we tegenwoordig continue. Het vroegere Unfreeze-Change-Freeze is allang vervangen door Unfreeze-Change-Change-Change-Ch... Vergis ik me? Mijn indruk is dat we ons suf veranderen, waarbij het er maar al te vaak op neer komt dat we ‘gewoon’ in kringetjes ronddraaien. Vooruitgang stagneert; tredmolen als beeld-van-verveling dringt zich op.

Wellicht moeten we eens ànders kijken… en ons richten op… versnelling. Op verandering in verandering. Hoe kunnen we er met andere woorden voor zorgen dat we versnellen en daarmee uit onze oude en vertrouwde verander-baan schieten en in volstrekt nieuwe baan terechtkomen? Een baan waarin kwalitatief nieuwe werelden ten volle te exploreren zijn.

We kunnen ons natuurlijk blijven blindstaren op technologie als het (tover)middel bij uitstek om stagnatie te voorkomen…. We kunnen natuurlijk alsmaar leukere, snellere, hippere, laagdrempeligere enzovoort spullen op de markt blijven brengen – spullen waar we met z’n allen weer achteraan rennen totdat het volgende speeltje zich aandient. Maar… wat schieten we daar nu eigenlijk nog mee op?

De laatste keer dat we onze oude en vertrouwde baan verlieten was met de snelle opkomst en brede adoptie van het wereldomspannende netwerk; Internet. Dat heeft ons veel, erg veel gebracht. Hulde. Dank. Goed om bij stil te staan en ervan te genieten. Maar laten we daar niet bij laten; laten we nu voortvarend verder trekken. Laten we niet in deze baan blijven hangen – hoe succesvol die ook was.

Een economie start doorgaans met focus (regulerend beginsel) op goederen, ontwikkelt zich vervolgens waarbij de focus verschuift naar transport/transformatie van die goederen. Na de volgende verschuiving draait het om informatie óver transport/transformatie van die goederen. En weer een verschuiving later – en dat is een verschuiving die we nog grotendeels moeten inzetten en afmaken – is het de kwaliteit en heldere betekenis van die informatie die bepalend is voor welke informatie we wel/niet gebruiken t.b.v. trefzeker transport/transformatie van die goederen.

 

De situatie vandaag is dat we welhaast omkomen in de zinloze, ambigue, verwarrende en inconsistente informatie. Hoe kiezen we daar nog iets bruikbaars uit?

Daarvoor moeten we dus versnellen en springen naar die nieuwe baan… die baan waarin onze huidige informatiehooibergen getransformeerd worden tot infrastructurele voorzieningen met zinvolle informatie – consistente informatie van heldere betekenis waarmee we effectief/efficiënt het transport/transformatie van goederen ter hand kunnen nemen. Overschakelen dus. Naar hoger energieniveau; naar nieuwe baan. Een Information Roundabout – bijvoorbeeld.

 

 

 

December 2011, 2011 © Jan van Til