2011

2011.01 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn veelal afkomstig uit reacties op LinkedIn, Twitter, diverse blogs en e-mail die ik verstuurde in voornamelijk de periode januari en februari 2011. De volgorde van de fragmenten is chronologisch.

 

01. Thank you very much for your constructive comment!

The infOrch presentation, as you correctly concluded, is, indeed, not… complete. Yet it is complete enough to convey a clear enough, even “intriguing”, picture. Right now I am working on a next presentation to (further) complete that picture. In the meantime: the true power of infOrch doesn’t originate from one or another service architecture, but from the infrastructural organisation of information (information-architecture if you like). Note: this way of organising differs qualitatively from the way we nowadays organise information. And, yes, correct, that organisation of information also determines the service architecture to which the information orchestrators are connected like flexible hinges. In that way the information orchestrators enable at the last possible moment the user to make his/her best possible decision.

Meaning of information (signs) to an individual (in his/her imagination) varies with the situation (in reality) in which an individual faces that information (signs). That situation is, of course, made up of a set of signs (information) too. That coherent set of signs is called… context. When we organise our information contextually (infrastructurally)… we can focus on any piece of information in the organised/constructed information pattern. A specific focus determines the remainder of the pattern as context (for that specific focus). That context supplies the chosen focus optimally with meaning. Other focus…? other context…! other meaning… other behaviour.

This powerful concept (information-infrastructure) not only supports asymmetric demand… it supports any-symmetric demand because of its infrastructural nature. The ontology on which ‘this all’ rests, is an Ontology for interdependency.

 

02. Ja , hij bouwt vrolijk verder aan PhD-werk in zelfgesponnen isoleercel. Hij doet dat zelfs zo knap, dat anderen – liever dan voor ruimte, ontwikkeling en vrijheid te kiezen – er van alles voor over hebben hun intrek bij hem in zijn isoleercel te nemen. Dáár gebeurt tenminste wat. En daar gaat het per slot van rekening toch om: dat er wat gebeurt. Beweging. Want dat is toch leven – ook al zou het het laatste zijn wat je doet. Brrr.

 

03. Blog-items moeten volgens de VNA nettiquette zelfdragend zijn. Mijn stukje tekst had meer iets van een korte intro op (een verwijzing naar) de presentatie infOrch. Afkeurend laat de moderator me weten: “Ik moet helaas constateren dat de link naar een presentatie die de schijnt wekt ook commerciële bedoelingen te hebben niet past bij onze nettiquette.” Stug blijft hij vervolgens volhouden dat mijn presentatie (te) commercieel van karakter is: 1. het is een presentatie; 2. op elke slide staat “© Emovere” (een bedrijfsnaam) en 3. de opbouw van de presentatie.

Nou, ja – er zijn genoeg andere (minstens zo vruchtbare) manieren om mensen (inclusief VNA publiek) op het belang van infOrch te wijzen.

 

04. Tja, die herhaalde oproep – nu nog klemmender, want geruggensteund door de hoogste baas… Je zou zeggen… Nee… Toch niet. Herhaalde oproep leidt tot nu toe tot dito stilzwijgen!

 

05. Ja, een ontwerpschool! Cool – zou mijn zoon zeggen!

Wanneer ontstond het idee (opnieuw)? Tijdens het vervaardigen van Metapatroon – Handboek Stelselmatig Informatieverkeer wellicht? Wat wordt het patroon van de “serie master classes”? Volgt het (bijvoorbeeld) de indeling van dat handboek? Hoe ver ben je (al) met (het plannen van) de opzet ervan? Jouw kennende heb je al (veel) verder gedacht dan idee ontwerpschool….

 

06. In People, assets, relationships and responsibility Tom Graves elaborates on the relationship between the elements of the title of his post. Please find my comments below.

“[T]he person should never be viewed as an ‘asset’: instead, it is the relationship with that person that is the asset – and it is a real asset to the enterprise that needs to be managed as an asset, much as with any other type of asset.”

I agree. On the one hand we can clearly see that one single person, say P. On the other hand we can clearly see a multitude of relationships that somehow involve P. P relates in many, many different ways to things in P’s ever changing surroundings. The other way around a multitude of different things in the surroundings of P relate in many, many ways to P.

If an organization relates itself (for some reason and at some point in time) to a person, that relationship belongs to that organization. If a person relates itself (for some other reason and at some other point in time) to an organization, that relationship belongs to that person. Generally speaking… it appears to be wise to have the possibility to identify (at least) two different relationships. For two relationships enable you to resemble reality at best.

From an organization (O) perspective many organizations still say that it is only (a single) O’s relationships with (a multitude of) X’s (O>X) that matters. (Those organizations usually only are interested in the X’s and forget to relate themselves explicitly to these X’s.) From an enterprise perspective, however, we have to coherently deal with ourselves (O) in conjunction with a lot of other O’s – all of them relating in their very own ways to whole bunches of same/different X’s (and O’s). Both O>X and X>O need to be explicitly and coherently and explicitly available as far as considered relevant (over time) to any specific O (and X).

In my (world)view… things (natural and artificial; objects and subjects) are always in the process of becoming. They never really are ‘an sich’. They are continually in the process of becoming by the ever changing relationships that develop (over time) with other things. It’s the relationships that continually ‘call’ (materialize) things into being. It’s your ever changing relationships with things that continually ‘call’ these things into your personal being (reality). If you don’t have any relationship now with a certain thing… that certain thing simply isn’t there for you in your current reality (coherent set of realizations). No relationships? No things!

So… in my mind… relationships are the first and foremost important ‘thing’ to pay attention to. All other things ‘simply’ arise from it. Things go (literally) wrong as soon as one starts to claim an object and forgets about, neglects, denies etc. the relationships that continually create that object…. Such an object will eventually collapse and disappear (from ones reality).

The (irreducible) semiotic triangle of C.S. Peirce recognizes Objects (things in reality) that can be represented by means of Signs (information that represents reality). Signs can be sensed which leads to Interpretations (assigned Meaning to sensed reality) within the human mind. The person(s mind) ‘sees’ an object in reality. P.E. Wisse developed Peirce’s triangle into a semiotic ennead. In the ennead each of the three vertices of the Peircean triangle are taken as dimensions. Reality, Information (about reality) and Meaning respectively. More information on the ennead can be found in Dia-enneadic framework for information concepts.

Things in reality are either here or there. In my mind it would be a very, very wise ‘thing’ to apply that natural restriction to information about things in reality too. For if we do… any and all of us ultimo becomes able to consistently relate to information about things in reality in his/her own individual way.

In that way… On the one hand (of the hinge) the information (about things in reality) becomes strongly related to things in reality. On the other hand (of the hinge) the individual relationships regarding information (about things in reality) become strongly related to the individual that creates and maintains these individual relationships as suits him/her best at any specific moment in time.

In my mind that would be a very, very natural thing to do. That would create – on the one hand – a stable, durable, extendible etc. information infrastructure fit for purpose for – on the other hand – any imaginable information orchestrator. Please (re)visit my infOrch presentation. So… no more “[t]rying to force the virtual-world to fit physical-world constraints”. Because, indeed, that “is just not going to work: by their nature virtual-assets are [made visible] by making” unique links to infrastructural information. And of course: individual responsibility applies for those unique individual links.

Tom, again, I agree, this all “has real and […] severe consequences in real-world practice.”

 

07. Creating Shared Value comes into being as soon as we move away from thing-thinking and embrace relationship-thinking.

 

08. Naar aanleiding van ons geh(b)akketak (of was het een gewone discussie?) van zo-even… een link naar mijn hoekje bij SlideShare.

Je vindt daar momenteel (januari 2011) een tweetal presentaties:

1. Human Interoperability: wat is er nodig voor interoperabiliteit op menselijk niveau?

2. infOrch: hoe zouden we dat duurzaam vorm kunnen geven?

Wat ik in 2. on(der)belicht laat is hoe je informatie dan ‘precies’ organiseert… Dat komt in de volgende presentatie aan bod.

Als je jouw ideeën over deze onderwerpen wilt delen… Graag!

 

09. As a further comment on In People, assets, relationships and responsibility: It is clear to me that my message isn’t quite clear to you yet. I apologize for being that unclear to you in our discussion. Let me try to (better) explain…. You find the main part of this contribution in the first section right below. In my opinion the remainder of it is less important right now. I am trying to reduce the risk of going round in circles as much as possible.

Regarding the first paragraph of your response (“Regarding your first two […]”):

Looking at an Enterprise… I see (amongst various other types of entities) several interdependent organizations. Enterprise-thinking makes it possible to choose any one of the organizations as a central viewpoint. And usually one specific organization is taken as that central viewpoint. Such a choice turns the rest of an Enterprise into its context. Context with respect to the chosen organization. Another choice would have created another context (of interdependent entities).

Based on a specific choice we can now start to model our world… In such a world entities can be related using one link: a directed link – to be precise! That directed link is a perception based on a specific choice of viewpoint. Another choice would have created another set of directed links/perceptions.

Now suppose that we don’t want to choose a specific viewpoint. Suppose that we want to model the Enterprise-as-a-whole. In order to be able to perfectly serve any and all of the participating organizations within the Enterprise-as-a-whole… we have to choose an infrastructural organization of (information) entities… we also have to be able to easily describe all relevant perceptions (links; information too). With infOrch I do propagate an infrastructural approach of information.

Well… are we talking about somewhat different things here? Did I manage to reconcile links and perceptions? I can only hope you have the patience to read, try to understand and reflect again. I would very much appreciate that!

Regarding the second paragraph of your response (“On your next two […]”):

I meant to point out to you that nowadays dynamics force us to shift our worldview from (information about) things to (information about) relationships in order to be(come) able to build information systems that are firmly rooted in information-infrastructure (the infOrch concept without the information orchestrators).

Regarding the third paragraph of your response (“On your next para […]”):

I meant to point out to you here the first of a firm set of theoretical groundings as I see fit to cover my preceding utterances.

Regarding the fourth paragraph of your response (“On the final block […]”):

Light can be viewed as particles (or here or there) as well as waves (and here and there). Each viewpoint enables us to make useful explanations. Here we can focus on things (seen as instantaneous pictures, but, in reality, continuously brought into being by ‘their’ ever evolving relationships), but also on the relationships from which things continually emerge.

infOrch – in my reality – is thoroughly relationship-based. It’s from the chosen relationships (chosen by an information orchestrator) that things JIT en JIP (Place) emerge to the requestor.

 

10. Another strong “white space” metaphor can be seen in the floor plan/drawings of a building. The construction workers (ICT people) look at the black lines on the drawings: the ‘things’ to be constructed. The architect (EA) looks at the white spaces (rooms for people to (un)happily experience/live in) that result from the black lines (walls, doors, etc).

 

11. (Ook) mijn ervaring met fietsen is dat de kwaliteit ervan door de jaren heen is afgenomen. Ze gaan duidelijk minder lang mee dan ‘vroeger’. Wellicht is het zo dat – ‘iedereen’ wil toch (uiterlijk) elke twee jaar een nieuw vervoermiddel – dat niet eens zo heel erg is….

Het vervangen van een vervoermiddel om-de-x-tijd (waarbij x de neiging heeft alsmaar korter te worden) leidt niet tot (verkeers)problemen. Ik hoef niet opnieuw te leren fietsen of opnieuw een rijbewijs te halen – om maar eens wat te noemen. Ik stap op/in mijn nieuwe vervoermiddel en vervolg mijn weg in het verkeer alsof er niets is gebeurd.

De kracht/zwakte (hier is het een kracht) zit um niet zozeer in het individuele/specifieke vervoermiddel, maar in de algemene verkeersinfrastructuur en de aangepastheid van vervoermiddelen op die verkeersinfrastructuur.

Hoe gaat dat in de IT? Daar stagneert de boel. Waarom? Omdat we met elkaar niet kunnen/willen inzien dat we aan een volgende infrastructuraliseringsslag toe zijn. Omdat we niet inzien dat we informatie moeten infrastructuraliseren – geschikt maken voor hergebruik/algemeen gebruik, krijgen digitale fietsen alsmaar grotere waterhoofden. Elke nieuwe digitale fiets moet immers zo goed als van scratch af aan weer worden opgebouwd. Daarbij wordt alles (ja, ook de wielen) keer op keer opnieuw uitgevonden. En elke nieuwe digitale fiets gaat weer minder lang mee dan zijn voorganger…. Dit ten gevolge van alsmaar toenemende dynamiek in de samenleving als geheel: informatiemaatschappij heet dat.

In de IT is men verslingerd geraakt aan het adagium “voor elk probleem een volstrekt nieuw systeem”. En daar moeten we van af. Hoognodig.

Met een serieuze informatie-infrastructuur keren alle digitale fietsen weer terug naar hun normale proporties en kan er weer stevig en duurzaam doorgefietst worden. Over één en dezelfde informatie-infrastructuur. En als zo’n digitaal fietsje (ja, die zijn nu – doorsnee – een stuk kleiner geworden) weer eens versleten is… vervang je zo’n ding gewoon door een andere. Je repareert’um mogelijkerwijs niet eens meer.

 

12. Klopt, een duurzame oplossing voor de informatiemaatschappij als geheel houdt – op termijn – een collapse in voor al die producenten van digitale informatievoorzieningen die zo’n verandering niet bij kunnen fietsen. Alleen de early adopters en zij die zich voldoende tijdig weten te transformeren overleven deze paradigmawissel.

Welke hedendaagse ‘ontwikkelingen’ dragen het meest bij aan een zo snel en zo volledig mogelijke collapse tot paradigmawissel?

Producenten houden zich muisstil.

Klanten stellen zich zielig op en moedigen producenten in het geheel niet aan om radicaal andere paden te gaan bewandelen. Wie betaalt er nu 143 miljoen voor een ‘treintijdenapplicatie’? Hoe lang gaan we hier nog mee door? Net zolang als klanten het pikken – vrees ik.

 

13. Ja, inderdaad, “[z]o lang er steeds maar weer ‘gemorreld’ wordt aan het fundament stort alles wat zich daar op heeft gebaseerd vanzelf weer in.” En zolang we niet beseffen dat wat we als fundament, als ‘basislaag’, beschouwen niet fundamenteel genoeg is… zolang we wat dat betreft nog Newtoniaans/Cartesiaans blijven denken en werken… zolang we niet de vereiste fundament ontvouwende kwantumsprong maken… zolang blijft het modderen.

Ja, inderdaad, “in de architectuur [gaat het] altijd om het vinden van een ‘loosely coupled’ basislaag”, een solide invariant waarop heel het verdere bouwwerk succesvol en duurzaam tot aanzijn kan komen.

Waar zijn we uit de bocht gevlogen? In feite al bij Descartes, maar dat is een lang verhaal…. Je noemt een paar ‘zaken’. Ik haak er kort op in.

Maakbare samenleving…. Tja… Laakbare samenleving misschien? Ongenaakbare samenleving? Nee, we brengen er (met gevoel voor understatement) niet zo veel van terecht. Alleenleving is momenteel een beter passende term – lijkt me. Nadruk op absoluut gedacht subject (en object); verwaarlozing van zo’n beetje al datgene wat onderling relateert.

Marktwerking…. Ja, dat was een groot en – letterlijk – doorslaand succes. Als we ergens de bocht zijn uitgevlogen is het daar wel. Als kippen zonder kop; als door de duivel in eigen persoon nagezeten; als lemmingen hebben we ons en masse van de marktwerkingsrotsen geworpen. Met verpletterende resultaten. Dat dan weer wel. Alles brachten we onder de knoet van de marktwerking – tot en met de (infrastructurele elementen van de) samenleving aan toe. En dat heeft ons beslist windeieren gelegd. Een groot ei is het windei van de Alleenleving. Ook hier komt de nadruk op absoluut gedacht subject te liggen; verwaarlozing van zo’n beetje al datgene wat onderling relateert. Coöperatie, Coördinatie en alles wat maar enigszins een beroep doet op gevoeld en geleefd onderling samen-leven… tja, dat moeten we inmiddels expliciet (wettelijk etc.) ‘regelen’. In naam van de vooruitgang, want anders stagneert de boel. Wie, echter, (nog) enig gevoel heeft, voelt hier nattigheid. Een poel aan nattigheid zelfs. Het blijft niet bij wat natte voeten.

Ook in de software-branche is – uiteraard – eenzelfde ‘ontwikkeling’ aan de gang. Ook daar hebben we een scherp oog ontwikkeld voor een absoluut gedachte en uitermate ding-ige wereld. Een wereld waarin de kracht van de relatie niet of nauwelijks nog rol van betekenis heeft. En omdat IT (alweer met gevoel voor understatement) nogal dominant is… en de hele wereld er inmiddels mee vol staat… heeft dat verstrekkende gevolgen voor uhhh… Nou, ja – voor wat eigenlijk niet?

Wanneer we (uitgerekend) dáár oog zouden krijgen… voor verwevenheid van alles met alles, voor relaties dus… zou dat op termijn bijzonder helende effecten hebben op samen-leving. Precies vanwege de hoge penetratiegraad van IT. Een fantastisch aangrijpingspunt.

 

14. Hartelijk dank voor je reactie op Human Interoperability! En: ik ben

het met je eens: “zeer interessant”. Een concreet voorbeeld… vraag je? Ik doe mijn best.

Patiënten zijn eerst en vooral Mensen. En alleen al als Mens (Verbeeten stelt de mens centraal – zo lees ik op haar website) manifesteren zij zich al op velerlei manieren. Er is enerzijds die enkelvoudige mens als Natuurlijk Persoon en anderzijds is er die waaier aan manieren (Identiteiten) waarop hij/zij zich kan manifesteren: als Patiënt met kwaal X, als klant in winkel Y, als burger…, als reiziger, noem maar op. En elke verschillende Identiteit is natuurlijk weer gelinkt aan die ene Natuurlijke Persoon.

Nu is het zo dat verschillende instanties verschillende belangen hebben. Het is nog sterker: binnen één instantie zijn doorgaans al verschillende belangen (invalshoeken) zichtbaar. En elke invalshoek heeft zo zijn eigen specifieke manier om tegen (Identiteiten van) Mensen aan te kijken. Er zijn dus verschillen; er zijn ook overeenkomsten. Hoe geef je invulling aan al die verschillende belangen/invalshoeken (binnen en buiten één instantie)? Met information orchestrators die alle gebruik maken van dezelfde enkelvoudige informatie, {i}, die op een invariante manier, een infrastructurele manier is geordend. Omgekeerd: die enkelvoudige {i} kan al naar gelang het belang dat zich aandient op legio verschillende manieren worden gecombineerd (georchestreerd in een information orchestrator) tot betekenisvolle informatie, tot zinvol gebruik.

Een gedeelte van de {i} die voor Mensen-als-niet-Patiënt van belang is, is ook van belang voor Mensen-als-Patiënt. Denk maar aan Naam, Adres, Geboortedatum enzovoort. Een, zeg maar even, medisch georiënteerde information orchestrator zal Mens-als-niet-Patiënt informatie willen combineren (orchestreren) met Mens-als-Patiënt informatie. Het mooie is nu dat de informatie in de {i} infrastructureel geordend is en dus onafhankelijk is van welke specifieke (vluchtige) gebruikssituatie dan ook maar. Juist die eigenschap maakt {i} uitermate geschikt tot toepassing in eindeloze combinaties (via orchestrators). Niet alleen over organisaties heen (dat ook!) maar ook binnen organisaties. De factureringsafdeling heeft Mens-als-niet-Patiënt informatie nodig in combinatie met zoiets als verrichtingen/tarieven.

Zo eerst maar even. Wie weet is het nog te abstract? Ik hoor wel. Ben benieuwd naar je reactie!

 

15. Met jou heb ik het sterke idee dat de OV Chipkaart topzwaar is en daardoor niet of nauwelijks kan ‘drijven’ (oorzaak 1).

Mijn basisidee (principe) over dit soort infrastructurele voorzieningen is tegenwoordig dat – wil het succesvol gaan vliegen – iedere stakeholder zoveel als mogelijk de eigen broek moet ophouden. Dat betekent voor elk deelnemend element (bijv. de OV Chipkaart, de paslezer, TLS, Reiziger, …) dat er zo min mogelijk informatie op moet komen te staan – alleen het hoogst-hoogstnoodzakelijke. Da’s een belangrijk principe. Zet je er meer op… dan roep je het onheil over jezelf af. Dus, nee, zelfs zoiets als een e-purse gaat al te ver! Wat was/is eigenlijk (ook nog maar weer) het Core Concept van de OV Chipkaart???

Voor de OV Chipkaart betekent dat bijvoorbeeld dat er niet (veel) meer op de kaart komt te staan dan een uniek nummer. Alle andere relevante informatie ‘zit’ bij andere elementen: Vervoerder, TLS, Reiziger etc. Op die manier wordt elk element een zo lean en mean mogelijk informatieknooppunt. Alle knooppunten zijn onderling afhankelijk. Wil iemand dan toch frauderen, dan moet hij/zij minimaal twee of meer knooppunten corrumperen.

Ook is het zo dat op die manier iedere partij de eigen relatie met een relevante wederpartij optimaal kan waarmaken – met behoud van alle individuele vrijheden!!! En dat scheelt enorm, want dan kunnen alle individuele stakeholders zoveel als mogelijk hun eigen individuele gang gaan met hun eigen individuele relaties. Daar is geen stakeholder op tegen! Zo kom je tenminste van de grond en wordt het vliegen.

Je spreekt over ‘de stakeholders’. Je discussie-starter maakt op mij toch wat de indruk dat je de de meest Wezenlijke stakeholders buiten beschouwing laat: de gebruikers van de OV Chipkaart (oorzaak 2)!

In die zin zouden de parallellen met het EPD wel eens groot kunnen zijn: daar is met alles rekening gehouden, behalve met de patiënt waar het om zou moeten draaien.

Over de hoofden van de klanten heen struikelen de stakeholders over elkaars en de eigen belangen. Wat een vertoning….

Vragen om meer regie helpt niet – werkt zelfs contraproductief, want leidt af van de essentiële problemen: Een door en door stelselmatige opzet van de OV Chipkaart.

 

16. Information-infrastructure and panarchitecture.

In his article From Hierarchy to Panarchy: Hybrid Thinking’s Resilient Network of Renewal, Nicholas Gall (Gartner, December 2010) kindly invites us to “embrace thinking from domains such as ecological, network and organizational science to create a more biodynamically coordinated paradigm of renewal”. The article “introduces a new line of research for a paradigm called ‘panarchitecture’ – an emerging hybrid-thinking-based paradigm for designing enterprises as biodynamically coordinated complex adaptive systems.

Gall explains: “For an increasing number of hyperconnected enterprises and industries, the early 21st century is becoming increasingly volatile, uncertain, complex and ambiguous (VUCA). […] In such a VUCA world, the need for increased resilience becomes a strategic priority for hyperconnected enterprises. […] In such a world, small disturbances can easily trigger cascading disturbances (for example, network outages, supply chain disruptions and economic collapses).”

With panarchitecture Gartner wants to focus on “how to design resilience to achieve sustainability in a hyperconnected and VUCA world – that is, a world that increasingly behaves like an ecosystem of dynamically interacting biological networks.”

Indeed, the shift from rock solid hierarchy to dynamic network, from relatively few, predefined and durable connections to a hyper of highly volatile and non-defined, situationally feasible connections is a true paradigmatic one. With hyperconnected people connections can not be foreseen anymore, but simply develop depending on the specific situation at hand. This leads to a totally new distribution of risk amongst existing and new participants (experienced as uncertainty). This looks as if all kinds of businesses get somehow intermingled without foreseen coordination (experienced as complexity). The increasing number of signs (information) emitted by the whole of this goings-on gets intermingled too (experienced as ambiguity).

This whole hyperconnected human performance, agile squared – so to speak, needs to be supported with qualitatively differing structures, structures that catch the (or a) radically new invariant of the above-mentioned goings-on.

The most important aspect for which we need to find such a structure is the informational aspect. Hyperconnected people need to be supported with situationally appropriate combinations of trustworthy information. Information that now must be (sic!) restructured… infrastructurally. With information infrastructure we make an important move to “design resilience to achieve sustainability in a hyperconnected and VUCA world”. Information infrastructure very much disambiguates information. This will enable people to (re)build trust in the new, inescapably emerging and much more complex society (hyperconnected humans, businesses, governments). This will enable people to (re)build trust in a new and emerging risk distribution. This will enable true Human Interoperability.

With infOrch (or on Amplify with comments) as a kind of architecture, the informational aspect of panarchitecture can be resiliently designed. Crucial item with infOrch (infOrmation Orchestration) is the structuring of the {i} (for information on {i}, please do have a close look at the infOrch SlideShare presentation!). The more infrastructural its (over time) achieved structure is, the more beneficial infOrch becomes to panarchitectures. In fact, I think that a robust infrastructure itself has true potential to become an encompassing panarchitecture.

 

17. Je #41-aantekeningen zag ik gisteren verschijnen. Ik begrijp er in ieder geval een vrij intensieve en interessante berichtenwisseling met M uit; M worstelt – zo te lezen; komt hij ook boven? Lezen lijkt niet zijn grootste hobby? En met bronverwijzingen vertoont hij min of meer dezelfde kuren als ik….

De neiging ‘iets’ voor jezelf te willen maken/schrijven herken ik wel. De eerste wankele stapjes moet je toch echt zelf, wankelend, doen…. Al doende leert men. En als je die stapjes dan (wat) wilt vastpakken, probeer je ze uit te spreken/op te schrijven (waarbij je je vooral geen zorgen maakt over bronverwijzingen… je hebt wel wat anders aan je hoofd). Als je daar vervolgens wat vertrouwen in hebt gekregen… de boel in eerste aanleg wat op zijn plek lijkt te vallen… zie je de malligheid daar weer van in en richt je je aandacht weer anders – op een (dan weer) wat zinniger niveau. Zo moet ieder kennelijk – al klungelend en opstaand – zijn eigen pad treden.

 

18. Nicholas Gall vroeg naar concrete voorbeelden voor ‘zijn’ panarchitecture. Via Twitter riep ik hem op eens naar infOrch te kijken als belangwekkend voorbeeld waarbij hij de crux dan toch vooral moest zoeken in {i}. Dat mondde (via een handvol tweets) uit in een column (op Amplify); zie ook #16 hierboven. Gall gaf aan het druk te hebben, maar er zeker op terug te komen…. Hij zag goede aanknopingspunten. Hoeveel fopvattingen zijn dat? Afwachten maar weer.

 

19. Dank je wel voor je vlotte response! Inmiddels zag ik dat de ‘discussie’ al een jaar (k)oud is. Jammer (verbazingwekkend ook eigenlijk) dat er niet meer bijdragen zijn geleverd….

Ik vraag me toch wel af welke Reiziger ‘bediend’ zou willen worden met een ‘goed afrekensysteem’? Dat zou me eigenlijk alleen maar bevestigen in mijn toch al wankele(nde) vertrouwen in het hele systeem (waarvan zoiets als een afrekensysteem maar een klein onderdeel is). Een goed afrekensysteem lijkt veeleer het (primaire) belang van Vervoerders te dienen. Vanuit zo’n belang telt de Reiziger als stakeholder niet of nauwelijks mee.

Als Reiziger wil ik ‘gewoon’ door en door betrouwbaar openbaar vervoer – OV is domweg een nutsvoorziening en moet doodgewoon en heel gemakkelijk werken – en voor mijn gebruik ervan wil ik mijn Vervoerder ook best voor betalen. Natuurlijk! Tegelijk een schitterende kans voor individuele Vervoerders om zichzelf dwars door het uniforme gebruik van een enkelvoudige voorziening heen te profileren.

Wie de Reiziger werkelijk als Stakeholder-van-Belang ziet staan, ontwerpt een medium dat uitgerekend in handen van de Reiziger als een trein werkt! Een medium dat de Reiziger moeiteloos en graag voor de dag tovert, en wat hem/haar iedere keer opnieuw met een goed gevoel vervult. Dat lijkt me cruciaal.

Wie de Reiziger werkelijk als Stakeholder-van-Belang ziet staan… zorgt ervoor dat eventuele kinderziekten transparant zijn voor de Reiziger; die haalt zijn schouders daar zeker niet over op – als zou het over iets onoverkomelijks gaan. Dat lijkt me een wezenlijke denkfout….

Wie de Reiziger werkelijk als Stakeholder-van-Belang ziet staan… verzint toch geen ‘afrekensysteem’? Welnee, geen denken aan. Met een afrekensysteem zal een reiziger zich niet willen identificeren; daar zal zijn/haar hart echt niet sneller van gaan kloppen. Dat lijkt me een wezenlijke denkfout….

De OV-Chipkaart-trein is al vertrokken, klopt. Maar als je een steentje in je schoen hebt, kun je – schouderophalend, ‘natuurlijk’ gewoon doorlopen – enigszins hinkebenend (lapmiddel; centrale regie), maar het is natuurlijk veel beter de wandeling te onderbreken, het steentje (wezenlijke denkfouten) te verwijderen om vervolgens de wandeling trefzeker (duurzame Reiziger-georienteerde oplossing) te hervatten. Waar zouden we zijn zonder de trein?

Nadenken over een ander, een stelselmatig steekhoudend systeem met zo “dom” mogelijke componenten (met een evenwichtig mogelijke ordening van informatie, met een evenwichtige verdeling verantwoordelijkheden over partijen, met een evenwichtige verdeling van risico’s over partijen enzovoort, enzovoort) is, inderdaad, theoretisch…. Maar dat kiezeltje moet toch echt een keer uit die schoen!.

 

20. Biztalk is naar mijn idee een stukje (geavanceerde) Techniek om Iets mee aan de praat te krijgen. Information Orchestration gaat absoluut niet over Techniek, maar absoluut wel over dat Iets. Mijn uitnodiging aan jou is dus om de Techniek eerst eens even te laten rusten om je vervolgens volledig te kunnen concentreren op de ongekende kracht (nou, ja – zo zie ik dat) van dat volstrekt nieuwe Iets. Dat is de zodanige organisatie van {i} opdat er (door middel van Techniek) naar de behoefte van de specifieke situatie (in tijd en ruimte dus) informatie-combinaties uit {i} kunnen worden gemaakt waarop situationele betekenis-tot-de-juiste-actie kan volgen. Daarbij zou Biztalk best een rol kunnen spelen, maar dat hoeft niet.

HL7/RIM – ik bekeek een ge-Google-de presentatie – baseert zich ten diepste op een op voorhand in stukken en brokken gehakte (zorg)wereld en op absolute betekenisgeving: de betekenis der dingen moet op voorhand vastliggen. Alle handelingen, … worden op voorhand voorzien, grof ge-mood-ificeerd enzovoort. We suggereren ‘gewoon’ dat we de hedendaagse werkelijkheid er domweg mee kunnen vangen. En dat is en blijkt al snel een illusie. Met hedendaagse dynamiek annex fysieke en relationele beweeglijkheid van alles en iedereen moeten we het op voorhand dit-en-dat… loslaten. Het is niet anders. En dat vereist ‘gewoon’ een ander paradigma. Zowel Human Interoperability als Information Orchestration komen – ergens heel bekend, maar tegelijk ook als onmiskenbaar nieuw aanvoelend – tot je vanuit een… ànder paradigma.

Op mijn blog publiceerde ik Paradigm shift. Dat is een korte tekst – geïllustreerd met een kort, maar illustratief filmpje. Ik moet jou “nog even naar het WOW-niveau zien te krijgen”, zeg je? Nee, jijzelf bent aan zet: “You’d have to become it to know”. Als je vanuit je oude paradigma kijkt (en wilt blijven kijken – dat is een keuze), zul je al datgene wat, zeg maar even, in drie dimensies bedoeld is en aangereikt wordt, projecteren op de voor jou bekende twee dimensies. Dan blijft er van die nieuwe, in 3 dimensies uitgedrukte bedoeling niet veel over. Die bedoeling kun je in twee dimensies onmogelijk (be)vatten en kennen. Ikzelf kan jou onmogelijk “naar het WOW-niveau […] krijgen”. Dat ligt immers in je eigen handen.

Mijn oproep aan jou is dan ook om nog eens heel open naar Information Orchestration te kijken en me dan zo precies mogelijk aan te geven waar je me niet meer volgt.

 

21. Veel korter kan het niet, dunkt me: “Hmm, ben je helemaal kwijt. Weet niet waar te beginnen…” Waar te beginnen? In jouw hier en nu – lijkt me het beste. Iets anders heb je immers niet tot je beschikking.

Je vorige bericht begin je met: “Je verhaal blijft nog steeds erg abstract, maar ik begin patronen te zien.” Dat is wat mij betreft niet erg concreet en biedt me ook bar weinig aanhaakpunten voor verdere discussie en/of gedachtewisseling. Tenzij… tenzij die “patronen” betrekking hebben op je opmerkingen over Biztalk en HL7/RIM. Op die beide punten probeer ik in mijn antwoord (dan ook) zo inhoudelijk mogelijk in te gaan (zie mijn vorige bericht).

Ik besluit mijn bericht vervolgens met een vraag aan jou om concreter te worden: “Mijn oproep aan jou is dan ook er nog eens heel open naar te kijken en me dan zo precies mogelijk aan te geven waar je me niet meer volgt.” Als je wilt – natuurlijk. En als je niet wilt… is dat natuurlijk ook goed. Want (ook) die keuze ligt immers in jouw eigen handen.

 

22. Die paradigm-shift-tekst had ik al een poosje zo half/half staan. Eind januari meldde zich iemand met opmerkingen/vragen over, in dit geval, Information Orchestration en Human Interoperability. Zoiets gebeurt wel vaker; daar ga ik dan, uiteraard, serieus op in. Tot nu toe bloeden deze berichtwisselingen – vroeger of later – toch (wat) dood. Ik vertel jou daarmee, helaas, geen nieuws. Die kant ging het ook nu weer op. Het leek me op dat moment ‘opeens’ handig om een ‘standaard’ tekstje-met-ondersteunend-beeldmateriaal bij de hand te hebben om er gemakkelijk mee helder te kunnen maken dat er ‘gewoon’ een gymnastische denksprong wordt verwacht en dat wie daar (nog) niet in mee kan/wil… maar beter zo snel mogelijk wat anders moet gaan doen.

 

23. Ondertussen is Metapattern as situationist mereology verschenen en mereology (nog nooit van gehoord) langs de maatstaf van de omvattender papieren van Metapattern gelegd. Metapattern vanuit mereologische invalshoek opnieuw onder de aandacht gebracht. Mooi!

 

24. Zoals je weet verwoordde ik die visie reeds. In Information Orchestration om precies te zijn. Ook herinner je je nog dat ik er (op jouw verzoek) een voorbeeld bij gaf. Op vermeende overeenkomsten met Biztalk en HL7/RIM, door jou zelf opgebracht, ging ik ook constructief in.

In het geval nog niet alles duidelijk is, abstract of wat dan ook maar… verwacht ik concrete vragen van jouw kant. Zoals je je ongetwijfeld herinnert, vroeg ik je daar al een paar maal om. Daarop ging je, lees je eigen reacties er nog maar eens op na, tot nu toe (nog) niet in. Nogmaals – voor de derde keer: Ik wacht dus op concrete vragen van jouw kant. Dáár komen we samen verder mee!

 

25. Dank je wel voor je bericht. Een verbazingwekkend bericht mag ik wel zeggen. “Rijksarchitecten zonder grenzen” heet de (nieuwe) LinkedIn discussie-groep. Jullie willen nadenken over mijn aanvraag tot lidmaatschap van deze groep omdat ik niet bij het rijk werk…. “[Z]onder grenzen”, toch? Of toch niet? Gaat het alleen om Rijksarchitecten? Is het werkterrein wellicht onbegrensd? De hele maatschappij – bijvoorbeeld? Of geldt ook daar een grens? Alleen de Rijksoverheid? “[Z]onder grenzen”? Zou dat alleen al niet een discussie waard zijn?

Ik spreek de hoop uit dat “zonder grenzen” zo ruim mogelijk inhoud krijgt. Alle kennis en kunde is welkom. Toch? “[Z]onder grenzen”!

 

26. Dank je wel. Duidelijk. Ook ik besteed mijn tijd graag zo gericht mogelijk. Dus… als je (weer) tijd hebt om ervoor te gaan zitten, schuif ik graag aan tafel.

 

27. Je bericht van 9 februari maakte dat ik m’n column in dat extra licht (situatie) herlas. Meermaals herlas om de combinatie te begrijpen. Jouw bericht in het licht van mijn column. Mijn column in het licht van jouw bericht. Toen je onderstaande bericht binnenkwam, had ik het volgende als (begin van) reactie geformuleerd:

Ja, zeker, helemaal mee eens, onze wereld was natuurlijk altijd al 3 dimensionaal. Dat laat het filmpje naar mijn idee ook duidelijk zien. En die platte wereld, Flatland, is daar onontkoombaar in drie dimensies onderdeel van. Maar dat is onvoorstelbaar voor degenen die zich in die platte wereld ophouden. Voor gehoorzame, volgzame 2D-ers bestaat de 3D wereld dan ook niet (They are blinded from the truth – in de taal van The Matrix). Zij realiseren zich die wereld domweg niet. En daarmee is die kous voor hen af. En eventuele suggesties in een 3D richting worden niet herkend, en/of resoluut van de hand gewezen. Ook dat laat het filmpje naar mijn idee goed zien. Tegelijk laat het filmpje iets zien van reeds aanwezige kennis over zoiets als andere sferen. Daarover kan slechts – zo lijkt het – heel voorzichtig gesproken worden. De cirkel heeft kennis van de term ‘above’, maar vertoont angst-reacties; durft het woord niet in de mond te nemen; komt niet verder dan ‘the A-word’; is echter ook niet volstrekt afwijzend. Op de één of andere manier weet de cirkel ‘iets’... (There is a splinter in her mind – in de taal van The Matrix).

In het wereldbeeld van de cirkel komt pas wat verdere beweging (een heel onbehaaglijk, onveilig gevoel) als de kluis (vanuit 2D perspectief) wordt opengebroken. Vanuit 3D perspectief was er natuurlijk niet eens sprake van een kluis (maar dat wordt de cirkel pas later volledig en in-één-klap duidelijk). Op vergelijkbare wijze ligt ook het binnenste van het cirkel-lijf vanuit 3D perspectief al die tijd al volkomen bloot; dat ondervindt de cirkel aan den lijve. De twijfel groeit; de waardering van aanwezige kennis verandert. Het vertrouwen groeit. Maar dan nog... dan nog moet de cirkel zich door de vriendelijke Dr Quantum als het ware uit het platte vlak laten losscheuren. Aanleg voor de overstap is bij de cirkel aanwezig en bleek aan te wakkeren, maar vrijwillig, geheel op eigen kracht, gaat de overstap – overgave is een veel beter woord denk ik – dus bepaald niet.

 

28. Ja, mooi, “the becoming of knowledge is the knowledge of becoming”. Nog één: the habitat of habit is the habit of the habitat. En: the being of longing is the longing of being. Belong. En: the coming of being is the being of coming. Become. En: the having of being is the being of having. Behave. Nog één; de laatste contragram dan: het vertrouwen van de twijfel is de twijfel van het vertrouwen.

 

29. Hoe ben ik er zelf eigenlijk bij gekomen over te stappen op het wereldbeeld van subjectief situationisme? Wat was eigenlijk die splinter in my mind? Eigenlijk wist ik alleen maar dat er iets niet deugde. Dat er meer, anders, beter moest zijn. Dat ‘het’ (verder) zou vastlopen als ‘we’ zo door zouden gaan. Dat weten lag in eerste aanleg voorbij mijn denken. Pas later… en over een periode van jaren… en met de volgehouden en zeer geduldige hulp van ‘mijn eigen Dr Quantum’… tijdens mijn opleiding dus eigenlijk… kon ik me er iets bij gaan bedenken. Een bedenksel dat al klungelend en stamelend meer samenhang ging vertonen en uitgroeide tot (het begin van) een nieuw wereldbeeld van nog steeds dezelfde werkelijkheid.

 

30. Tja, de overheersende “beweging” die we momenteel met zijn allen in zo’n beetje heel de wereld zien… is er één van alsmaar toenemende dynamiek en alsmaar toenemende diversiteit. Daar moeten we wat mee. Vinden we. Maar wat?

Er is, zeg maar even, een kracht-tot-eenheidsworst aan het werk. En er is een kracht-tot-diversiteit aan het werk. En de laatste lijkt momenteel sterk aan de ‘winnende’ hand. Die beweging lijkt zelfs onweerstaanbaar uit te lopen op een nieuwe orde, wereldbeeld zeg ook maar. Verreweg de meeste mensen zien dat niet, halen hun schouders erover op of ontkennen het domweg.

De opleiding-van-juffen-en-meesters is eigenlijk nog altijd gericht op iets dat niet bestaat: op zoiets als de gemiddelde leerling. Op standaardisatie; op eenheidsworst dus. En de schoolleiding? Die bestaat vaak uit diezelfde, maar nu doorgestroomde juffen-en-meesters. Dat hele gebeuren was tot voor een aantal jaren nog niet zo heel storend; we hielden het wel in de hand. En nu? Nu kraakt het. Het piept vreselijk. Het loopt uit de hand. Valt in scherven. Stuk.

En nu kunnen wij (doen we ook halsstarrig) wel proberen ‘dat allemaal’ tegen te houden, maar dat is onbegonnen werk. Hopeloos. Het is dan alsof je tegen een kip die op het punt staat om een ei te leggen zegt: “ach, kippetje laat nu maar even, ik heb vandaag niet zo’n trek – morgen maar weer”. Nee, het is voor het beest baren of sterven – een middenweg is er niet.

Let dan eens op de vlieg. Die wijst wijs de weg naar nieuwe orde, wereldbeeld zeg ook maar: “In de stilte zoemt een grote vlieg. Langs het plafond vliegt hij richting het openstaande raam en vervolgens de wijde wereld in.” Oplossing laat zich immers alleen in radicaal andere ruimte ontvouwen.

 

31. Ik stel me zo voor dat we het nooit (duurzaam) eens worden over WAT we (precies) aan informatie (kennis) willen registreren/terugvinden. Mensen zijn vandaag de dag niet meer langdurig in een doosje (koker, zuil) te krijgen/te houden. Alsmaar toenemende dynamiek. Diversiteit in Mensen en zo. Belangen en belangengroepen die komen en gaan.

Het probleem is, naar mijn idee, dat wij maar blijven proberen iedereen op de één of andere lijn te krijgen. Standaardisatie, uniformering enzo schrijven we hoog in onze wisselende vaandels, zonder dat we eigenlijk een goed idee hebben wat het ons zoal oplevert en kost. We varen te gemakkelijk stekeblind op de drogerende werking van dergelijke woorden.

 

32. Dank voor je afwijzende bericht over mijn verzoek tot deelname aan jullie LinkedIn groep “Rijksarchitecten [met] Grenzen”. Misschien lees ik er overheen, maar ik vind eigenlijk geen enkel argument… Vind je dat reëel? Hoe dan ook: Jammer! Ik ben – net als de overheid – erg vóór Open Source en Zonder Grenzen.

 

33. Dank voor je uitgebreidere bericht. Ja, zo kan ik er (eerst) wel mee leven. Zie alvast uit naar uitnodiging. Ondertussen succes gewenst met het (verder) opstarten van de groep “Rijksarchitecten zonder Grenzen”.

 

34. Velen hebben zich al gebogen (gebroken?) over wat te verstaan onder “architectuur”. Het blijkt vooral een biologerende gevoelsterm en klank te zijn die als vanzelf prachtige en harmoniërende beelden oproept… rust, vrede, vreugde etc. Denk aan het prachtige kleurenspel en de bewegingsvormen van een zeepbel, bijvoorbeeld. Maar je kunt ‘het’ niet beetpakken. Wie ‘het’ (toch) probeert vatten… mist het per (verstandelijke) definitie. Want ‘het’ ligt voorbij het denken, voorbij het verstand: You know it when you see it.

En informatie? “Informatie” is eigenlijk net zo’n woord. De combinatie – informatie-architectuur – is daarom zo mogelijk nog biologerender: You know it when you see it!

 

35. We hebben ons de afgelopen decennia suf gewerkt op techniek (applicaties, netwerken, interfaces enzo). En we zijn ook echt heel ver gekomen. Maar vandaag de dag komen we er meer en meer achter dat techniek toch niet datgene is/brengt waar het voor mensen om draait. Het draait veel meer om betekenisvolle informatie – precies op tijd, precies op maat. Klopt, zonder (geavanceerde) techniek gaat dat niet meer – maar techniek is daarbij (hooguit) secondair.

De informatie-intensiviteit in bedrijf en maatschappij neemt hand over hand toe. Dat rechtvaardigt heroriëntatie – nu op informatie.

 

36. Ah, mooi, je ziet zoiets als een – zeg maar even – i-super voor je. Een mooie metafoor; laten we eens kijken hoe sterk deze metafoor is; hoever we er, tja, hoe zullen we dat noemen, ‘informatie-architecturerend’ mee komen.

Een i-super dus met een vaste positionering en groepering van een vastgesteld assortiment aan i-producten zodat iedere i-klant gericht-en-snel kan shoppen igv haast en rustig rond kan snuffelen/slenteren-langs-de-schappen in andere gevallen (voor aanbiedingen, impulsaankopen, om ideeën op te doen of nog anders). Ook is er een koffiehoek voor het uitwisselen van de laatste nieuwtjes en (andere) roddels. Ten behoeve van de nodige sociale cohesie/adhesie. Daar hoor je de leukste/wildste/… informaties (allemaal gratis), maar voor de kwaliteit ervan staat niemand in.

Brede gangen met stellingen/schappen – gevuld met geprefabriceerde i-producten: halffabricaten en eindproducten. Personeel dat de boel schoon houdt, de schappen (aan)vult en i-klanten behulpzaam is.

Een i-winkelwagen (of i-boodschappenmand voor de kleine i-boodschap) als houder en vervoermiddel van de geselecteerde i-producten door de i-super en vervolgens naar een volgend overslagpunt.

Ik ga maar even door: de kassa aan het einde van de informatievoorzieningstocht door de i-super. Bij de kassa rekent de i-klant zijn i-producten af. Dat spreekt voor zich.

Nog even terugkomend op dat overslagpunt: dat kan een eindpunt zijn (kant-en-klaar product; consument), maar ook een i-fabriek (voor het verder opwerken van eventuele halffabricaten; denk aan het bereiden van een complete maaltijd; consument/horeca) of een andere i-winkel (groothandel, detailhandel).

We zijn er nog niet: de i-super kent natuurlijk ook een magazijn. Dat magazijn raakt niet vanzelf gevuld. I-producten moeten slim worden besteld/ingekocht. De i-leverancier (groothandel, delicatessenhandel enzovoort) zorgt voor aflevering (overslag) aan het magazijn.

Rest nog de – toch wel cruciale – vraag over naar de i-grondstoffen; dat zijn die elementaire i-tjes waar de i-producten die je bij de i-super koopt van worden gemaakt. Lang niet iedereen bakt zijn i-koekjes nog allemaal zelf.

Hier stop ik eerst even. Ik zag vast van alles over het hoofd. Er zijn vast ook nog vele (lastige) vragen te stellen: Wat doe je als de i-eieren zijn uitverkocht? De i-super levert niet alles; waar doe je de overige i-boodschappen? Etc.

 

37. In de keten “van idee tot IT” is dat inderdaad een belangrijk puzzelstukje: “praktische toepasbaarheid”. Anders hebben we er immers niets aan. Informatie-architectuur moet, uiteraard, praktisch toepasbare hulpmiddelen/functionaliteit helpen opleveren. Helemaal mee eens. Laten we daarbij, overigens, scherp in het oog houden dat er ook andere puzzelstukjes zijn en dat al die puzzelstukjes samen – in evenwichtige balans en ordelijke samenhang – de (grote) puzzel uitmaken.

Met een goed doordachte informatie-architectuur in de hand maak je vervolgens heel slagvaardig uiterst gerichte en daardoor ook heel praktische toepassingskeuzes: wat realiseer ik wel/niet; waar begin ik mee en wat komt daarna. Dat is pas echt praktisch!

 

38. Klopt, “metaforen gaan altijd ergens mank” en de ene metafoor houdt het wat langer uit dan de andere. Voor mijn gevoel ‘doet’ de winkelmetafoor het eerst nog even goed genoeg – inderdaad: “als je je beeld er maar in kwijt kunt.”

Ik breidde ‘jouw’ metafoor uit en zocht daarbij (eerst) de breedte om er mee aan te geven dat informatie-architectuur naar mijn idee alle relevante informatie-perspectieven evenwichtig moet omvatten. Niet alleen het informatie-perspectief van de winkelaars is daarbij wezenlijk. Voor “optimale informatie-architectuur” is ook het informatie-perspectief van de winkeliers wezenlijk. En dat van de (toe)leveranciers. En dat van de klanten. Van tussenproducenten, eindproducenten. Van (eind)gebruikers. Enzovoort. Anders lukt het ons domweg niet om met elkaar over dezelfde dingen op steeds weer zinvolle manieren vlot van gedachten te wisselen/te communiceren. Misverstanden, irritaties etc. zijn dan het onvermijdelijke gevolg. Als mensen zijn we dan niet interoperabel – zoals dat deftig heet. En dan zit ook jij in jouw winkel in no-time (weer) met producten waarvan je niet (goed) weet of je ze nou bij de kop hebt of bij de staart. Dan ga je (uiteindelijk) toch weer op zoek naar een andere winkel die ‘het’ (lees: informatie-architectuur) wèl begrijpt. Toch?

Zocht jij met je i-super metafoor wellicht (eerst) de diepte; de “goede dingen” voor de winkel? En reageerde ik in de breedte? Altijd weer benieuwd naar ontwikkeling van verwarring.

 

 

 

Januari – februari 2011, 2011 © Jan van Til