infOrch

infOrch

 

Jan van Til

 

 

infOrch? Dat staat voor infOrmation Orchestration. Zucht… is dat (alwéér) iets nieuws? Tja, dat hangt af van de manier waarop u waarneemt – lees ook: voor waar aanneemt.

 

Wie in infOrch vooral bekènde dingen ziet… geen behoefte heeft aan anders of vèrder kijken dan vigerende mindset als vanzelf mogelijk maakt… die ziet, inderdaad, niets nieuws. Die haalt zijn/haar schouders wellicht op en gaat al snel weer over tot de orde van zijn/haar dag.

 

Voor wie wèl anders of vèrder kijkt dan zijn/haar gewone dagelijkse neus lang is, valt al snel veel moois te zien èn te beleven. Voor hem/haar biedt infOrmation Orchestration een geheel andere, nieuwe kijk op informatievoorziening.

 

En dat is – naar mijn idee – broodnodig in een informatiemaatschappij die Zuchtend gebukt gaat onder de beperkingen van heersend denken. Mindful aanbevolen dus. Please do mindjoy de infOrch presentatie.

 

 

Noten:

1) Een meer abstracte, maar metaforisch wel veel krachtiger aanduiding voor infOrmation Orchestration is informatierotonde of, in het Engels, information roundabout. Voor beide staat het naadloos in en uit elkaar vorken van heel gevarieerde en variërende informatieverkeersstromen centraal.

2) Van groot belang voor infOrch is de infrastructurele ordening van informatie. Die ordening wijkt kwalitatief af van de gangbare praxis voor informatieordening. De enige geschikte methode (annex operationeel platform) die ik ken is Metapattern.

 

 

 

December 2010, 2010 © Jan van Til

 

Voorgaande tekst is eveneens gepubliceerd op mijn blog “Informatiekundig bekeken”.