2010

2010.04 Aantekeningen

 

Jan van Til

 

 

Onderstaande tekstfragmenten zijn veelal afkomstig uit reacties op LinkedIn, Computable en e-mail die ik verstuurde in voornamelijk de periode juli en augustus 2010. De volgorde van de fragmenten is chronologisch.

 

01. Nog steeds zit ik (wat) na te sudderen over het onderwerp “Beeldvormingsanalyse” uit je Update 2010. In bijgevoegde PPT gebruik ik een IR plaatje (IR staat voor InformatieRuimte) uit de Update brochure 2010 (p14; 1e dia van de hand-out). Dat plaatje vergelijk ik met een drietal welbekende/befaamde “paradigma’s”: het afbeeldingsparadigma, het besturingsparadigma en de semiotische triade). Ik kan ze er ‘zomaar’ passend overheen leggen. Zie jij ze ook passen? Was jij je eigenlijk bewust van deze ‘overlap’? Ik had je er nooit (bewust) over gehoord.

 

02. Afbeeldingsparadigma en besturingsparadigma…. Ja, dat zijn regelmatig weerkerende elementen die in allerlei varianten in zijn Updates en ook in zijn vroegere Leergang Informatie-architect opduiken/doken. De koppeling met informatieruimten had ik nog (steeds) niet gemaakt. Gek genoeg heb ik Jaap dat verband zelf nooit expliciet horen/zien leggen. Zou hij zich er bewust van zijn? Dat moet haast wel – zou ik toch denken.

Het plaatje uit de Update-brochure dat ik je stuurde (en al die andere soortgelijke plaatjes waarover Jaap tijdens de Update vertelde – en vooral ook de manier waarop hij erover vertelde) ervaar ik wel als een aanwijzing van zijn aanhoudende worsteling met deze materie. IRn (IRn staat voor InformatieRuimten) zijn nu veel meer onderling afhankelijk, verweven en ook veel ‘vloeibaarder’ dan enkele jaren geleden. Werkelijkheid, waarnemingen (tekens), beelden van de werkelijkheid komen nu (Update 2010) sterker dan ooit als een drie-eenheid naar voren. Maar dat laatste ziet hijzelf nog niet zo; hij lijkt ze toch nog meer als min of meer losse ‘dingen’ naast elkaar te zien. Dat verklaart naar mijn idee overigens wel dat hij metapatroon eenvoudigweg nog niet kàn zien. Daarvoor moet hij, inderdaad, eerst de stap (sprong?) van ruimte naar dimensie maken (en daarmee ruimten laten vervloeien). Zolang hij zichzelf niet toestaat om in die ruimte (hogere sfeer) te gaan verkeren…, houdt hij zichzelf gevangen in ‘traditioneel’ IR-denken.

 

03. S heeft op de één of andere manier toch moeite om het Metapattern gedachtegoed nader te bestuderen. Hij nam het zich wel heel stellig voor – zo herinner ik me van onze terugreis, toen, op 10 juni. Verder wist hij me geen verdere ontwikkelingen te melden in zijn denken over “Contextual Spaces”. Heeft hij na 10 juni al eens contact met jou gezocht? Al met al toch wel teleurstellend – kan ik je melden. Voorlopig richt ik mijn energie vnl. op het aanmoedigen van nadere concretisering van zijn ‘vinding’ van Contextuele Ruimte.

Nee, hij lost eigenlijk niets echt op… hij warmt zich aan de na-warmte van een hete zomerdag… de zon is al (bijna) onder, maar dat ziet (nog bijna) niemand. Uit de wankelende bouwvallen pakt hij heel slim (hulde) de voor zijn doel bruikbare model-delen en genereert vervolgens de nodige berichten op basis van ‘willekeurige’ (‘contextuele’) uitsnijdingen uit die model-delen. In een green-field zal hij echter zelf in die initiële model-delen moeten voorzien…. Hoe gaat hij dat doen? Traditioneel? Op z’n Metapatterns? Waarschijnlijker is, zo schat ik momenteel in, dat hij dat ‘gewoon’ buiten zijn onderzoeksgebied een belangrijke plaats toedicht.

 

04. Chaos is het woord dat we (vaak) gebruiken om ‘iets’ aan te duiden waarvan we de orde (nog) niet zien. Dat zou ons, mensen, bescheidener, terughoudend(er) moeten maken. Vaak gaan we als kippen zonder kop aan de gang om onze bekende en vertrouwde ‘orde’ op te dringen aan de orde die we (nog) niet zien (willen zien). Zo maken we, inderdaad, van orde een rommeltje – chaos zo je wilt.

Is er wel sprake van strijd tussen chaos en orde? Ik heb niet die indruk. Wij mensen verzinnen zèlf die spanning en strijd tussen orde die we (h)erkennen en orde die we (nog) niet (willen) zien.

Dee Hock – de ‘uitvinder’ van de VISA Card trok de twee woorden, chaos en orde, samen en bedacht termen als chaord en chaordisch organiseren. Googlen geeft zonder moeite een schat aan informatie! Een (willekeurig) boek: Birth of the Chaordic Age. Een (willekeurig) artikel: The Chaordic Organization.

 

05. Je aantekeningen #38, Infrastructuur op een briefje, aspects of form, Semantische kans door financiele crisis? … allemaal wachten ze nog geduldig op mijn lees-actie. Waar ik wel naar keek en vervolgens ook aan begon is de Nederlandse vertaling (Brussaard) van Dia-enneadic framework for information concepts. En die leest erg prettig, moet ik zeggen! Lastige, belangrijke stof – nu gelukkig in het Nederlands verkrijgbaar (en met eindnoten). Belangrijke, onderling nauw samenhangende elementen raken met een Nederlandse tekst toch gemakkelijker vast/(her)bevestigd dan met een Engelse – zo blijkt me opnieuw.

 

06. Hij staat niet alleen voor IT aan de paal, maar ook een goed functionerend IM rekent hij tot zijn takenpakket. Omdat hij nog nieuw is, durf ik het woord informatierotonde opnieuw te gebruiken. En deze week wil ik hem bijgevoegd document gaan toelichten om te kijken of hij er iets in ziet, er een stap(penplan) verder mee zou willen zetten. De titel van het document “Informatie wordt steeds strategischer” is als uitspraak uit zijn mond afkomstig. Hij bezigde die uitspraak op een manier waaruit (mij) bleek dat we daar iets mee moeten en dat hij er niet direct een hapklare oplossing voor heeft liggen.

 

07. In dat ‘spervuur’ is een aantal elementen verwerkt uit het laatste cultuuronderzoek, de nieuwe visie/missie en de targets van hemzelf. Ik sluit niet uit dat het hem aanspreekt.

 

08. Vaag – vager – vaagst. Hoewel eigenlijk niemand (al) weet wat “Cloud” is… of zou moeten zijn… of zou moeten gaan worden…. Laat staan waar “Cloud strategie” over zou kunnen gaan…. Begint Microsoft nu met “All in Cloudstrategie”. Nu gaat (eindelijk) alles op zijn plek vallen. Een hele zorg minder.

 

09. Gezien op Grenswetenschap: “Wie chaos beschrijft, stelt orde op zaken”. Interessant. Ook hier geldt dat zodra je ‘het’ beetpakt… ‘het’ niet langer blijft zoals het is. De orde in de chaos verdwijnt zodra je je er mee bemoeit. Die verdwenen orde noemen wij orde zodra wij er chocola van menen te kunnen maken. Maar al te vaak is die orde een opmaat voor een volgende chaosgolf. Christopher Alexander schrijft daar ook over in zijn The Nature of Order. De nieuw optredende chaos noemt hij The Void. En uit die Void ontvouwen zich heel natuurlijk (als wij ons daarmee bemoeien gaat het erg vaak mis) weer nieuwe ordes.

Als je het wilt zien, zie je dat objecten niet (a-priori) bestaan. Ze komen voort uit relaties. Altijd. Voldoende relaties maken een object manifest. Wisselende relaties laten het object wisselen van betekenis voor de individuele waarnemer (die immers een specifieke – en ook wisselende – set relaties tot een bepaald object onderhoudt). Altijd. Zodra je de relaties waar het object uit naar voren komt vergeet… ontkent… onderwaardeert… verandert, verdwijnt het object. In o.a. de boeken van Bommerez (bijv. Kun je een rups leren vliegen en Door de bomen het bos zien) komt dat op schitterende wijze aan bod.

 

10. Op (dringend) verzoek van P stuur ik je mijn achtereenvolgende bijdragen aan de SEMIC.eu discussie op LinkedIn (mei/juni 2010) over wat zij noemen “Core Person”. Zie de bijdragen 06, 07, 09, 10, 12, 13, 17, 20, 23, 27, 34 en 35 in Aantekeningen 2010.03. Het klinkt zo verraderlijk mooi… Core Person. Maar wat een vergeefse moeite. De mensen van SEMIC.eu doen echt hun uiterste best om “Europe a better place to live” te maken. Maar op een zo traditionele, zo onstelselmatige manier….

Of mijn bijdragen hebben geholpen? Ik vrees (op korte termijn) van niet :( Andere invloedrijken bij SEMIC deden hun uiterste best de discussie ‘stelselmatig’ in hopeloze richtingen af te buigen. En inmiddels…. Inmiddels is SEMIC al weer een stap (of wat) verder op de weg die men van meet af aan wenste in te slaan – zie daarvoor eventueel deze link.

 

11. Eind juni tekende ik uit jouw mond de uitspraak “Informatie wordt steeds strategischer” op. De manier waarop je dat zei ademde enerzijds grote stelligheid en droeg anderzijds ook iets peinzends in zich mee. Nou, ja – zo kwam het in ieder geval op mij over.

Met dat stellige ben ik het van harte eens. Het peinzende inspireerde mij tot het (her)schrijven van het stuk tekst dat je als bijlage bij dit bericht aantreft. Ik gaf het de passende titel “Informatie wordt steeds strategischer” mee. Als ondertitel leek me “Gasrotonde vraagt om ‘informatierotonde’” van toepassing. Beide vormen immers heel krachtige metaforen die gelijk al veel duidelijk maken. Na inleidende opmerkingen schets ik probleem en oplossing, waarna een aanzet tot praktisch stappenplan volgt. De tekst mondt uit in een aantal voordelen die naar mijn idee haalbaar zijn en het steeds strategischer karakter van informatie onderstrepen. Wanneer het idee je aanspreekt en/of je nadere toelichting wenst, ben ik daarvoor graag beschikbaar.

 

12. Automatisering van de informatievoorziening zorgde voor enorme groei, bloei en versnelling van de ontwikkeling van zowel maatschappij als bedrijfsleven. Een scala aan toenmalige knelpunten en problemen verdween als sneeuw voor de zon. En ICT ontpopte zich al snel als een ongekend krachtige en ‘enabling’ technologie.

In het kielzog van deze ontwikkelingen verschenen vraagstukken van geheel nieuwe aard aan de horizon. Ongebreidelde duplicatie van informatie en niet of nauwelijks te beheersen informatie-inconsistentie vormen vandaag de dag keerzijde van schitterende medaille. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan transparantie, d.w.z. eenduidige betekenis van informatie voor alle bedrijven en hun (internationale) business partners sterk toe.

Duidelijk is dat genoemde keerzijde haaks staat op de behoefte aan eenduidige betekenis van informatie. De oplossing die hier nodig is, is er – volgens Einstein – één die niet binnen het heersende denkkader te vinden is: “We can not solve our problems with the same level of thinking that created them.” Er is, met andere woorden, een kwalitatief ander denk- en werkkader nodig om de beide conflicterende ‘bewegingen’ met elkaar te verenigen. Een denk- en werkkader waarin infrastructurele benadering van informatieverkeer – metaforisch: informatierotonde – haar logische plaats heeft.

 

13. In grote delen van de ons omringende wereld staan goederen (materie) en transport/transformatie van goederen (energie) niet meer in het brandpunt van de economische belangstelling. En dat is niet omdat we inmiddels zonder materie kunnen. Ook niet omdat we zonder de energie kunnen om die materie te verplaatsen en/of te transformeren. Nee, er is iets anders dat die centrale en ook regulerende rol heeft overgenomen: informatie.

Op basis van informatie sturen we, bijvoorbeeld, enorme schepen/vliegtuigen met een scala aan goederen kriskras de wereld over. Of, om dichter bij huis te blijven, op basis van informatie sturen we dag in dag uit uiterst gevarieerde goederen met een scala aan kwaliteiten ten behoeve van een waaier aan (inter)nationale business partners kriskras over de wereld.

Materie-economie transformeert via energie-economie in informatie-economie (en verder…; Paul Wouters, 1999). En als gevolg van aanhoudende en ook stormachtige ontwikkelingen in ICT, is vandaag de dag een heuse informatiemaatschappij ontstaan. Een maatschappij waarin aan informatie geen enkel gebrek is en waarin zich steeds vaker en ook steeds indringender de vraag naar betekenis, naar waarde en zin van die veelheid aan informatie aan ons opdringt. In onze omvangrijke informatiehuishoudingen – ook die van uw informatie-intensieve bedrijf – wordt eenduidige betekenis van informatie een schaars ‘goed’ en promoveert daardoor van middel tot doel. En daarmee is een nieuw regulerend beginsel geboren.

Op basis van betekenis selecteren we informatie van waarde, komen we tot zinvol gedrag en sturen we, met hedendaagse transportmiddelen gassen, goederen enzovoort kriskras de wereld over. Met betekenis als nieuw regulerend beginsel zijn we in staat om onze informatiehuishouding op nieuwe en hogere orde te brengen en prangende vraagstukken adequaat op te lossen. Het huidige regulerende beginsel, informatie, is daarvoor niet krachtig genoeg – vraag het maar aan Einstein.

Vanuit een (natuur-)wetenschappelijk perspectief bekeken, is de beweging materie – energie – informatie – waarde/zin/betekenis er één van toenemende complexiteit. Dat is niet anders; we moeten immers dóór! Wie echter met antropologische ogen kijkt, vanuit gebruiksperspectief – zeg ook maar, ziet daarin een belangrijke toewending naar de kern van de zaak zelf. Waarde/zin/betekenis is immers allesbepalend voor welke informatie we als mensen selecteren om beschikbare energie effectief aan te wenden teneinde materie naar onze hand te zetten. Ook voor uw bedrijf geldt dat trefzekere toekenning van waarde/zin/betekenis aan de informatie die ze gebruikt, verwerkt en/of produceert steeds strategischer wordt voor duurzaam functionerende informatierotonde.

 

14. In de toenemende dynamiek en diversiteit van onze moderne bedrijvigheid is er steeds minder dat nog lang hetzelfde (stabiel) blijft. Eigenlijk is vrijwel alles continue in beweging. Situaties wisselen elkaar steeds sneller af waarbij tegelijkertijd en vanuit wisselende disciplines en belangengroepen, elk vanuit eigen invalshoek, invloed wordt uitgeoefend. Dee Hock, de oprichter van VISA USA/International, duidde dat verschijnsel al in 1970 aan met “compression of time and events”. En het is mede vanwege deze compressie dat betekenis van informatie – voor mensen – als het ware vloeibaar wordt en merkbaar verandert met de wisselende situaties waarin die informatie zich aan ons voordoet.

Die vloeibaarheid van betekenis vormt een groot probleem voor (de opzet van) ICT-hulpmiddelen: die weten slechts om te gaan met vaste, op voorhand vastgestelde betekenis van informatie. Dat probleem vraagt qua oplossing om explicitering van de relatie tussen context enerzijds en informatie anderzijds (Pieter Wisse, 2000-2010). Pas dan – in combinatie met haar context – raakt betekenis van informatie werkelijk vast en kunnen ICT-hulpmiddelen voor ‘hun’ klanten weer van trefzekere betekenis zijn. Dàt is de sleutel tot informatierotonde: contextuele ordening van informatie resulterend in een robuuste infrastructuur voor informatieverkeer die wezenlijk bijdraagt aan het welzijn van uw bedrijf.

 

15. Hoe ziet roadmap naar oplossing er uit? Hoe maken we de relatie tussen context en betekenis van informatie expliciet? Stapsgewijs, waarbij ‘de winkel’ – uiteraard – gewoon open blijft.

Stapsgewijs bouwen we de nu nog applicatiegeoriënteerde informatieverzamelingen om naar infrastructureel geordende, authentieke informatieverzamelingen. Op die manier raakt betekenis van informatie duurzaam – want contextueel – geborgd, verdwijnen informatieduplicaten en wordt data-inconsistentie effectief teruggedrongen.

Met het huidige netwerkpotentieel van digitale technologie vormt de communicatie van informatie an sich geen serieus probleem meer. Informatie over any thing is in principe any place en any time voor any body verkrijgbaar; de oorspronkelijke beperkingen zijn in 2010 vrijwel geheel verdwenen. En het is uitgerekend dat netwerkpotentieel van digitale technologie dat herordening van onze veelheid van aparte informatieverzamelingen tot enkelvoudige voorziening – robuuste informatie-infrastructuur mogelijk maakt. En… noodzakelijk, want in die bonte veelheid aan informatieverzamelingen wordt eenduidige betekenis een schaars goed.

Tijdens de verbouwing blijft de winkel dus gewoon open. De bestaande informatieverzamelingen blijven – om te beginnen – intact; we bouwen een extra voorziening (Pieter Wisse, 2006-2010). Een, zeg maar even, voorziening-in-het-midden. En het is die voorziening-in-het-midden die vervolgens stapsgewijs uitgroeit tot de gewenste informatie-infrastructuur; een stelsel van ordelijk samenhangende en authentieke informatieverzamelingen.

Een stappenplan ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1.    De voorziening-in-het-midden wordt – gefaseerd – voorzien van informatiesleutels t.b.v. informatie-uitwisseling. Het gaat hier om informatiesleutels behorend tot bestaande informatieverzamelingen annex ICT-toepassingen.

2.    Vervolgens – ook weer gefaseerd – gaan de aangesloten ICT-toepassingen gevraagde informatie opzoeken via de voorziening-in-het-midden: het gaat (dan nog) om een nieuwe routering via de voorziening-in-het-midden naar informatie in bestaande informatieverzamelingen.

3.    Daarna worden de via ICT-toepassingen aangesloten (delen van) informatieverzamelingen – gefaseerd – gekopieerd, op infrastructurele wijze geordend en aangesloten op de voorziening-in-het-midden.
Deze nieuwe infrastructurele informatieverzamelingen worden daarbij gemanaged door nieuwe infrastructurele informatiesystemen. Op die manier ontstaan infrastructurele informatieverzamelingen annex systemen: met trefzekere betekenis, ontdaan van duplicaten en bovendien consistent.

4.    Als vierde stap volgt dan – gefaseerd – via de voorziening-in-het-midden herroutering van de oude, individuele informatieverzamelingen naar de nieuwe infrastructurele informatieverzamelingen annex systemen. De oude, in onbruik geraakte informatieverzamelingen worden afgekoppeld.

5.    De ICT-toepassingen worden – gefaseerd – ontdaan van alle code die inmiddels al door infrastructurele informatiesystemen wordt gefaciliteerd.

 

16. Ja, de Nederlandse vertaling (ver-Teken-ing) van Brussaard be-Teken-de voor mij een verdere/laatste (?) verheldering van (dia-)enneadisch Begrip. Dank voor je publicatie ervan! Ja, die ‘drie theorieën’ kwam ik tegen in Een nieuw raamwerk voor informatiebegrippen. Ik liet het maar even voor wat het was en schonk er verder (nog) geen aandacht aan. Wat Schopenhauer betreft, zoek ik eigenlijk nog een ‘Brussaard’ die in presenteerblaadjes-Nederlands klaarheid brengt in mijn (nog) troebele lens van Schopenhauer’s ‘wereld als wil en voorstelling’. Ik kan me er niet toe zetten om zijn Sämtliche Werke Band I, II dóór te gaan lezen. Ik heb grote moeite met Duits… en dan ook nog dat jargon…. Tussendoor: wat is ‘fopvatting’ eigenlijk in het Duits? Laat maar. Tot op heden is het me – voor zover ik het me bewust ben – niet gelukt aan te haken bij Schopenhauer. En daarzonder lukt het me niet mijn hoofd erbij te houden. Wellicht moet ik deze vakantie ook benutten om Semiosis & Sign Exchange er nog eens op na te slaan…. Kan er nog wel bij ;-) Na-slag brengt kwartjes (uiteindelijk) in beweging waarmee mij invalt wat ik (nog) mis.

 

17. Tja, … wat zal ik ervan zeggen? Ik denk dat je – jammergenoeg – gelijk hebt. Toch wil ik die gedachte geen nu nog geen verlammende ruimte geven. De vraag is eerst en vooral hoe de zaailing optimaal van water, zonlicht/schaduw en meststoffen te voorzien. En tegelijk moet het zich (vanuit mijn perspectief) ontwikkelende dode mus gehalte voortdurend geschat worden. Want zodra zaailing dode mus blijkt, is er de loden last van dat dode paard. En aan zo’n (gebleken) kadaver moet je – spreekwoordelijk – niet (meer) trekken. Voorlopig steven ik eerst af op ‘zonnig’ vervolg. Wat is zijn visie op ICT? Op IM? Op hun onderlinge verhouding?

Dank je wel voor je enneadisch Schopenhauer-Teken. Ja, dat wijst een klaar begin van nader onderzoekspad; het geeft een helder en compact beeld van zijn verwevenheid/rol met/in jouw enneade.

 

19. Dank voor je attendering op PromoteYourNetwork – alweer een (nieuw) social-something! Ik heb gekeken… een account aangemaakt… ‘binnen’ (nog) even verder gekeken… en het account ook weer verwijderd. Ik kreeg niet het idee dat ‘het’ duidelijk iets toevoegde t.o.v. LinkedIn. En één zo’n social netwerk vind ik eigenlijk wel zo overzichtelijk.

 

20. What do you think… do Humans fit in A2A (Anything to Anything Interoperability)? In other words – does H2H fit in the ‘picture’ of A2A? In general, does H2A2A.....2A2A2H (humans using lots of technology for their interoperability needs) fit in the A2A concept as intended by the LinkedIn A2A Interoperability Group? Or does the A2A Interoperability Group restrict itself to the territory of A2A2A2A.....2A2A2A2A?

Het antwoord op deze vraag luidde dat de (aan)stichter van de groep ervoor koos ‘humans’ buiten het interessegebied van deze thread van de A2A Interoperability LinkedInGroup te latewn vallen. Om nu toch (meer) duidelijkheid te krijgen over het karakter van ‘Anything’ in A2A opende ik een nieuwe thread binnen dezelfde groep. Zie #21 (hieronder).

 

21. De nieuwe thread die ik binnen A2A Interoperability op LinkedIn opende, poogde antwoord te krijgen op de vraag: “What interoperability levels do we need to discuss within this ‘A2A Interoperability’ LinkedIn group?”

Als nadere toelichting schreef ik erbij:

“In general (scientists say…) we can distinguish three interoperability levels at which (interoperating) operators can (and will) influence one another:

1.    by force (physics);

2.    by impulse (cybernetics) and

3.    by sign (significs).

When operators (or actors if you like) maintain their relationship by force (typical example: billiard balls) or by impulse (typical example: a thermostat) semantics and pragmatics are not involved at all. Semantics/pragmatics come into play with signs (interoperability level 3). An actor takes an impulse as a sign as soon as his resulting behaviour also rests on his very own motivation. A cat, for example, is ‘equipped’ with such motivation: its response easily differs from your intentions. The same applies for human beings.

In short…

1.    Digital technology is restricted to acting on interoperability level 2 (impulse).

2.    Humans, by nature, act on a richer interoperability level: level 3 (sign).

In my opinion we need to address the interoperability levels 2 and 3. What do you think?”

Het antwoord was (voor mij) verrassend, kort en krachtig: De ‘owner’ van de groep ontzegde mij de toegang tot de LinkedIn groep ‘A2A Interoperability’ (owner: Robert Farr). Ook kon ik niet opnieuw toegang meer krijgen (blocked). Zo gaat dat blijkbaar (af en toe) op LinkedIn. Een collega van mij – die ook lid van de A2A groep was geworden – bevestigde dat ook de door mij gestarte thread… was verdwenen. Zo verwijder je dus onwelgevallig en/of storende vragen/commentaren. Uiteraard heb ik de heer Farr bedankt voor mijn (korte) lidmaatschap van zijn groep: “Thank you for the great opportunity you created for me to be a member of the A2A Interoperability LinkedIn group for a couple of days”. Tot op de dag van vandaag van Farr nog geen reactie.

 

22. Aan jouw Semantische kans door financiële crisis? kwam ik toe na jouw aanwijzing van14 aug. Prachtig om te zien (het heeft ook wel iets beschamends) dat zoveel van wat ‘men’ heel vroeger al zag… en wat anderen vroeger al bevestigden… vandaag de dag nog steeds zo onverkort speelt.

 

23. Tja, als je geen idee hebt van wal en sloot, weet je natuurlijk ook niet wanneer je iets van de wal in de sloot ‘helpt’. Zo schiet het door ongetwijfeld goedbedoelende medewerkers niet op. Oude en Nieuwe wereld mengen nu eenmaal niet; bijten elkaar zelfs. Inderdaad een maar al te bekend verschijnsel.

 

25. Daan Rijsenbrij (op LinkedIn): “Soms bekruipt mij het gevoel dat het verkeerd toepassen van IT ons verder afbrengt van een spirituele vorm van werken: http://lnkd.in/akeZVt”. Tip: Focus je eens (een tijd lang) radicaal op informatie (als verhoudingsmiddel). Op de tekens (informatie) die we voortdurend opvangen en afgeven; ons onderling verhouden. En zie wat daaruit voortkomt.

 

26. Een opgefriste versie van Informatie-puree staat sinds 18 augustus op de voorpagina van VNA (Via Nova Architectura). VNA deed een oproep voor ‘input’. Ik verwees ze naar mijn website/blog, wat weer leidde tot een vorm van ‘cross-posten’ (ik neem aan dat dat jargon is). Praktisch betekent het dat ik op VNA kan bloggen wat ik wil (totdat het VNA de keel uithangt – en dan stop ik er ook acuut mee).

 

27. Met Resident, designing a contextual-semantic diagram with metapattern laat je naar mijn idee prachtig de two-way totstandkoming van een CSD zien. Door een zeer ervaren ontwerper – wel te verstaan. Wat je, overigens, pas goed duidelijk wordt als je het zelf eens serieus probeert! Een mooi stukje illustratiemateriaal – ook nuttig voor gebruik bij ons.

 

28. Jij had voor mijn vakantie al weinig vertrouwen in die manager… Ik vreesde al dat je gelijk had (maar wilde dat eigenlijk/liever nog niet erkennen)… Volgens mij heb je waarzeggende gaven. Het begint er al weer op te lijken dat… Nou, ja – je kent het wel: hij heeft het erg druk… er zijn meer mensen met erg goede ideeën bij hem langs gekomen… Hij wil die groep mensen nu bij elkaar brengen om … Zucht. Nee, als er nog wat van komt… zal het ook heel langzaam gaan. Ondertussen is het (weer) een goede oefening in geduld.

 

29. Ja, ik vond Over parodismen en -mismen al op je website. En genoot ervan! Heldere illustraties. Ook paromisme als een mooi ‘geval van’ parodisme. N’s even denken… kan ik er in de gauwigheid nog een paar verzinnen? Haatschappij. Poliziek. Sinister (als parodisme voor minister). Poverheid. Ik vermoed dat we daar de komende tijd nog wel meer voorbeelden van gaan zien….

 

 

 

Juli - augustus 2010, 2010 © Jan van Til