Eigentijdse informatiegrenzen

Eigentijdse informatiegrenzen

 

Jan van Til

 

 

Samenwerking met en tussen allerhande partijen gaat met sprongen vooruit wanneer zij hun informatiegrenzen verruimen.

 

Informatiegrenzen? Laat me het uitleggen. Ik begin bij organisatiegrenzen. Met elkaar zijn we enorm vertrouwd met het fenomeen organisatie inclusief haar afgrenzing van, zeg maar even, de rest van de wereld. Op zo’n manier probeert elke organisatie zich te onderscheiden en bewaart en bewaakt ze haar eigenheid, autonomie enzovoort. Daaraan zijn we inmiddels zo gewend geraakt dat we er niet eens meer bij stilstaan. En zonder dat we ons er (al te) bewust van zijn, realiseren we ons de organisatie als dat ene centrale richt- en vertrekpunt voor heel ons zakelijke denken en doen. De mensen en de machines die het werk uitvoeren; de gebouwen; het kopen en verkopen van goederen en diensten. Noem maar op – de organisatie werkt als dat vaste geheel van waaruit ‘alles’ haar beslag krijgt.

En informatie? Tja, daar geldt natuurlijk hetzelfde voor! Dat is niet meer dan logisch. Zoals iedere organisatie haar eigen mensen, goederen/diensten heeft, zo heeft ze ook haar eigen informatie. Daar hoeven we niet (lang) bij stil te staan! Toch?

 

De vraag is nu even: klopt dat ook? Kunnen we dat isgelijkteken wel zo gemakkelijk en vanzelfsprekend plaatsen tussen organisatiegrens en informatiegrens? Het antwoord luidt ontkennend. Sterker nog: zo’n mindset bezorgt ons vandaag de dag steeds meer en ook steeds grotere problemen!

 

We weten eigenlijk allang dat veel informatie tot ver over de grenzen van onze veelheid aan organisaties van toepassing is. Ook voelen we op onze klompen wel aan dat heel veel van die informatie veelvoudig in die vele systemen van die vele organisaties aanwezig is. Vanwege heersende ideeën over informatiegrenzen wil iedere organisatie immers vrij over één of meer eigen kopieën kunnen beschikken.

 

Wat we daarbij over het hoofd zien, is dat informatie van een heel andere orde is dan mensen, goederen/diensten. Daar waar een mens, goed/dienst òf hier òf daar is (geleverd), kan informatie zich, ‘dankzij’ duplicatie, èn hier èn daar èn daar èn … bevinden. En sinds de opkomst van ICT gebeurt dat in ijltempo, op zeer grote schaal en uitermate laagdrempelig. Daardoor bevindt elk willekeurig stukje informatie zich in een handomdraai in tal van verschillende systemen van tal van verschillende organisaties en daarmee in evenzovele nieuwe verbanden.

Nu is van belang te weten dat informatie nooit los, dat wil zeggen nooit an sich verkrijgbaar is, maar zich altijd en per definitie in een bepaald verband manifesteert. Elk afzonderlijk duplicaat komt met en vanuit dat verband tot een eigen betekenis. En al die eigen betekenissen leiden (in al die systemen van al die organisaties) tot verschillend gedrag – door en met die afzonderlijke duplicaten. Het is precies op die manier dat elk duplicaat-in-verband een eigen leven gaat leiden – als het ware op drift raakt en divergeert.

Wanneer dergelijke ‘duplicaten’ op enig moment weer met elkaar in verband worden gebracht, ontstaat maar zo verwarring, onbegrip en irritatie: de informatie blijkt ‘opeens’ en op grote schaal inconsistent. Dat is, inderdaad, een groot en groeiend probleem.

 

Zoiets bevordert, vriendelijk uitgedrukt, samenwerking tussen partijen nu niet bepaald. Integendeel! Terwijl effectieve en efficiënte samenwerking in hedendaagse dynamiek tussen een veelheid aan partijen in wisselende verbanden snel aan belang wint, raakt de daarvoor vereiste interoperabiliteit verder en verder in het slop.

 

Geavanceerde technologie is er genoeg – dáár ligt het niet aan! Wezenlijk hier is onze mindset: de oude en vertrouwde manier waarop wij onze informatiegrenzen trekken.

 

Informatie is van nature zo heel anders – dat geeft onze door ICT op hoge toeren geholpen wereld ons steeds duidelijker te verstaan. Van (heel) veel informatie is de concurrentiewaarde bovendien nul. Die informatie kunnen we met geavanceerde technologie gemakkelijk en zonder risico onderling delen. Nee, niet langer door die informatie te dupliceren, maar door elkaar het vaste en zekere zicht erop te verschaffen. Hoe? Door onze mindset aan te passen en onze informatiegrenzen eigentijds vorm te geven: verruil dupliceren voor samen delen en word een Verderkijker. Partijen die informatie samen delen, putten uit dezelfde bron en staan stevig op een solide basis van gemeenschappelijke betekenis tot duurzame samenwerking. Dat is, lijkt mij, pure winst!

 

 

 

Juni 2010, 2010 © Jan van Til

 

Voorgaande tekst is eveneens gepubliceerd op mijn blog “Informatiekundig bekeken”.