Schot in informatiesamenleving

Schot in informatiesamenleving

 

Jan van Til

 

 

Echt, u doet uzelf tekort als u het rapport Semantiek op stelselschaal terzijde legt omdat het – zo op het eerste gezicht – een voor-en-door-de-overheid rapport is. Schijn bedriegt hier, want dit rapport raakt u en mij in onze informatiesamenleving als geheel.

Burgers, bedrijven en overheidsinstellingen; met elkaar vormen wij onze informatiemaatschappij. En in alle denkbare en (snel) wisselende verbanden willen wij soepel en vlot met elkaar verkeren: altijd, overal en instantaan. En dat gaat niet vanzelf; daar kan eigenlijk iedereen wel over meepraten.

 

Dankzij visie van Bureau Forum Standaardisatie ligt daar nu die parel, die veelbelovende stap in goede richting: het rapport Semantiek op stelselschaal. Overzichtelijk. Beknopt. To the point. Toegankelijk. Begrijpelijk. Genoemd rapport verscheen op 19 juni 2009 te Den haag en is van de hand van Marijke Abrahamse, Pieter Wisse en Paul Oude Luttighuis. Afgezien van de appendices telt het rapport vier pagina’s en is daarmee weldadig kort! Toch doet deze beknoptheid de inhoud geen geweld aan: de overige 66 pagina’s geven de lezer, waar nodig, prima steun ter (verdere) inkleuring van de crux-in-vier-pagina’s.

 

Zoals gezegd zijn het burgers, bedrijven en overheidsinstellingen die zich in alle denkbare en ook variërende verbanden soepel en vlot met elkaar wensen te verstaan. Effectief en zonder fratsen. Dat betekent heel eenvoudig dat de betekenis van informatie in het verkeer tussen personen altijd helder moet zijn. Alleen dan is er sprake van semantische interoperabiliteit. Daarzonder is verwarring troef en stagneert soepele en vlotte samenwerking tussen wie dan ook maar. U en ik kennen dat vaak maar al te goed en uit eigen ervaring.

Dat moet dus structureel beter – en liefst voortvarend ook! Hoe? Vanuit stelselmatige kijk op, zeg maar even, e-society waarin zowel burgers als bedrijven als ook overheidsinstellingen een gelijkberechtigde positie hebben ten aanzien van heldere betekenis van voor hen relevante informatie. Waarom? Om de dóórgaande ontwikkeling van èn burgers èn bedrijven èn overheidsinstellingen in al onze onderling afhankelijke en dynamische samenlevings- en samenwerkingsverbanden ruim baan te geven.

 

Hoe je dat ‘regelt’? Door het zo voor de hand liggende fenomeen context stelselmatig te expliciteren. Context? Ja, context! Context is de missende schakel! In onze veelheid aan onderling sterk verweven ICT systemen is de eminente rol die context speelt bij betekenisvorming jarenlang domweg over het hoofd gezien!

Haast onvoorstelbaar, maar waar. De geldverslindende en irriterende verwarring in veel van onze onderlinge contacten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door contextloze ICT hulpmiddelen. En het zijn uitgerekend deze ICT hulpmiddelen die onze menselijke communicatie steeds intensiever zijn gaan intermediëren!

 

Voorgaande geldt, zoveel zal duidelijk zijn, niet alleen voor contacten tussen overheid en burgers/bedrijven. Nee, het geldt voor, letterlijk, àl onze gevarieerde en variërende contacten: Burger – burger. Burger – bedrijf. Bedrijf – bedrijf. Bedrijf – overheid. Overheid – overheid. Overheid – burger. Daarom doet u uzelf ook tekort als u het rapport Semantiek op stelselschaal ongelezen laat. Want dat rapport gaat van A tot Z over uzelf – open in verbinding met uw informatiesamenleving!

 

Het volle besef van het belang van context geeft veel ruimte! Ruimte om verspilling om te zetten in lastenverlichting/kostenbesparingen. Ruimte om verwarring en stagnatie om te zetten in dóórgaande ontwikkeling van uw en mijn informatiesamenleving.

Met context als stelselmatig vertrekpunt valt betekenis van informatie als vanzelf helder op haar natuurlijke plaats en dat brengt schot in de dóórgaande ontwikkeling van uw en mijn informatiesamenleving!

 

Maar we zijn er nog niet; er moet nog veel gebeuren. De richting is met Semantiek op stelselschaal alvast voldoende concreet aangegeven. De met context gewonnen ruimte moet nu daadwerkelijk worden ingevuld! Hoe? Met context georiënteerde infrastructurele informatievoorzieningen. Daar ligt een belangrijke taak voor onze overheid. Dienstbaar aan e-society waarin zowel burgers als bedrijven als ook overheidsinstellingen volop participeren, zorgt onze overheid voor gelijkberechtigde posities voor iedere deelnemer met betrekking tot eenduidige betekenis van voor hen relevante informatie.

 

Bureau Forum Standaardisatie: wat is uw volgende doortastende stap tot dóórgaande ontwikkeling van uw en mijn informatiesamenleving?

 

 

 

Juli 2009, 2009 © Jan van Til