Laat duizenden bloemen bloeien

Laat duizenden bloemen bloeien

 

Jan van Til

 

 

 

In het ICT-landschap van menig bedrijf bloeien vandaag de dag duizend bloemen – willekeurig bij en naast elkaar. Deze bloemenzee aan applicaties en systemen kwam door de tijd heen en op vrij natuurlijke wijze tot stand: klanten gaven aan wat ze nodig hadden; ICT, een nog relatief jonge industrietak, bouwde de bijpassende systemen. Of die applicaties en systemen onderling goed op elkaar aansloten was aanvankelijk niet zo belangrijk. Want voor hun onderlinge communicatie kon immers altijd wel een technische oplossing worden gevonden.

 

Met de opkomst van ICT kwam vrijwel alle leven in al zijn facetten gaandeweg in bruisende stroomversnelling terecht. De ontwikkelingen buitelden en buitelen over elkaar heen. De effecten van de ene ontwikkeling tekenen zich amper af of er dienen zich al weer nieuwe ontwikkelingen aan. Variëteit en dynamiek in maatschappij en bedrijfsleven bereikte en bereikt nieuwe en ongekende hoogten. Een heuse informatiemaatschappij kwam tot aanzijn.

 

In de loop van de tijd ontstonden allerhande apparaten en losse systemen. Aan onderlinge communicatie werd, zoals gezegd, aanvankelijk niet of nauwelijks aandacht besteed. En vandaag? Vandaag werken we met een massa aan apparaten/systemen die met een kluwen aan koppelingen onderling zijn verbonden.

 

Mede daardoor staan we momenteel aan de vooravond van kwalitatieve veranderingen. En het is nu dan ook zaak de ontstane wildgroei om te buigen en in te perken. Wat nodig is, is een robuuste informatie-architectuur waarin informatie-infrastructuur – lees ook: een ordelijk samenhangend stelsel van informatieknooppunten inclusief omgangsregels enzovoort – duurzaam richtend uitwerkt op nieuwe inrichting van bestaand ICT-landschap. Hand in hand daarmee stuurt een passende ICT-architectuur vervolgens ontwerp en bouw van ICT-systemen. Één en ander in nauwe relatie tot de geldende informatie-architectuur.

 

Dat is de manier waarop de sterk toenemende behoefte aan continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie duurzaam wordt gefaciliteerd. Klanten verschuiven hun focus meer en meer van technologie naar de kern van hun zaak: naar continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie. En ICT schuift mee. Naast informatica en ICT-architectuur ontstaat informatiekunde en informatie-architectuur. En de laatste richt de eerste. De systemen die ICT levert zijn uitermate belangrijk, een noodzakelijke voorwaarde zelfs, maar hebben niet het primaat. Continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie voor klanten – dàt heeft (voor ICT) het primaat! De ICT systemen, hoe complex ook, vormen dáárvan een afgeleide.

 

In het ICT landschap van het bedrijf van de nabije toekomst bloeien duizenden bloemen – zo op het eerste gezicht willekeurig bij en naast elkaar. Maar schijn bedriegt, want al die bloemen wortelen stuk voor stuk stevig en diep in vruchtbare aarde: in gemeenschappelijke informatie-infrastructuur. Dáár vinden ze hun aansluiting op continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie. Fundamenteel grondwerk bevordert gestage groei en rijke bloei!

 

Het resultaat? Heel gevarieerd informatieverkeer over duurzame en vruchtbare informatie-infrastructuur ten behoeve van legio verkeersdeelnemers met behulp van duizenden schitterende (snij)bloemen.

 

 

 

Juli 2009, 2009 © Jan van Til

 

Voorgaande tekst is eveneens gepubliceerd op mijn blog “Informatiekundig bekeken”.